MENU

Co se psalo ve sborníku "Pod Zelenou horou" II.

Kostel a zvonice v Neurazech

Na rozhraní Nepomucka a Plánicka se pod zalesněným pásmem vrchů zvaných Kakov rozkládá vesnice Neurazy s farním kostelem sv. Martina, biskupa. Nynější kostel, vystavěný v druhém desetiletí 20. století, nahradil starší stavbu, která se do této doby nacházela na jeho místě. Hned vedle něj se poněkud skromně krčí stará dřevěná zvonice na vysoké kamenné podezdívce.

Původ kostela je neznámý. Ve starších pramenech o něm není žádná zmínka, teprve rukopis arcibiskupské knihovny o sčítání duší z roku 1730 uvádí neurazský kostel jako filiální k faře v Myslívě. Roku 1772 zde byla expozitura s duchovní správou a roku 1858 farnost, matriky začínají rokem 1784.

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Přestickém, vydaný v roce 1907 popisuje tento kostel jako prostou, neslohovou, orientovanou budovu, opravenou roku 1870. Obdélníková loď byla v západním průčelí zakončena jednoduchým štítem, v němž byl dole uprostřed prostý vchod a nad ním kruhové okno. V podélných stěnách lodi bylo po třech segmentových oknech. Na loď navazoval užší čtvercový presbytář s plechovou věžičkou na střeše. K jihozápadní straně presbytáře byla přistavěna sakristie s nízkým barokně tvarovaným štítem. Kostel měl uvnitř v lodi rovný strop, presbytář byl sklenutý plackou a triumfální oblouk polokruhově...

Roman Tykal

Pokračování článku ve sborníku Pod Zelenou horou, ročník II (XIV), číslo 3/99.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.