MENU

Budoucnost kabelové televize v Nepomuku

Vážení spoluobčané,

s novým rokem si mnozí z nás dávají novoroční předsevzetí. Očekáváme něco nového, neznámého a možná i lepšího. Právě v tento čas bych Vás rád informoval o budoucím vývoji a plánovaných změnách kabelové televize v Nepomuku.

Počátky nepomucké kabelové televize sahají do devadesátých let minulého století. Byla to doba, kdy problémy s příjmem televizního signálu řešil každý z nás. Nově spouštěné programy, jako byla např. stanice OK3, byly v naší lokalitě jen těžko dostupné. Nejen ze zmíněného důvodu byla spuštěna nepomucká kabelová televize, která patřila mezi vůbec první kabelové televize v již rozděleném Česku a Slovensku. Mezi hlavní zakladatele a hlavní realizátory dnes známé KTV v Nepomuku patřili Ing. Jan Hronek, Josef Michek a Ing. Jaroslav Jíra. Tito jmenovaní přinesli do Nepomuka a Dvorce revoluční způsob příjmu televizního signálu a jsou bezpochyby právem označováni jako „otcové“ zakladatelé místní kabelové televize. I v dnešní moderní době by projekt tohoto charakteru byl technicky, časově i finančně velmi náročný. Nesporný podíl má i samotné Město Nepomuk, bez kterého by kabelová televize neměla šanci na úspěch. Zde musím zmínit i přínos a význam spuštění informačního kanálu města NIKA TV. Tento kanál se na dlouhá léta stal hlavním informačním zdrojem, prostřednictvím kterého se občané Nepomuka a Dvorce dozvídali informace o dění ve městě a jeho okolí.

Jak léta ubíhala, měnil se význam i důležitost KTV. Nepomucká KTV se musela vypořádat s mnohými problémy, jakož i s příchodem digitálního přenosu televizního signálu. KTV prošla velkou proměnou a v posledních několika letech byla mnohokrát modernizována a upravena tak, aby mohla být stále rovnocenným partnerem ostatním poskytovatelům.

Provoz KTV v Nepomuku mnoho let zastřešovala firma TESAS MEDIC s. r. o. majitele Ing. Jana Hronka. Od roku 2016 za tuto společnost jednala slečna Bc. Radka Hronková. K 1. 1. 2018 koupila většinový podíl této společnosti firma SKY Trade s. r. o., která již od roku 2014 zajišťovala servisní činnosti pro výše uvedený subjekt, a má tak dostatečné zkušenosti v této oblasti.

 

Co přinese rok 2018 v oblasti KTV?

Rok 2018 bude rokem velkých změn a velkých výzev, alespoň co se týče příjmu televizního signálu. Avizované zavedení standardu DVB-T2, který má být uveden do provozu v polovině roku 2018, bude jistě nemalou výzvou nejen pro kabelovou televizi, ale i pro majitele set-top boxů, kteří přijímají signál standardu DVB-T. Další naší velkou výzvou bude postupná výměna aktivních prvků KTV a průběžné zavádění internetových služeb do koncových přípojek zákazníků. Věříme, že spojením služeb kabelové televize a služeb v oblasti poskytování Internetu dojde k rozšíření portfolia nabízených produktů a k ucelení nabídky pro všechny občany Nepomuka a Dvorce. Od Nového roku chystáme rozšíření programové skladby KTV, a to např. o oba programy Eurosportu, které budou vysílat i blížící se olympiádu. Tyto změny nebudou mít vliv na poplatky za využívání KTV. Cena pro rok 2018 zůstává nadále stejná, tj. 2.200 Kč. Číslo účtu a variabilní symbol zůstávají také stejné - 21304361/0100. Co se týče Nepomuckého Informačního Kanálu - tento kanál je sice provozován v rámci KTV, ale je plně v rukou Města Nepomuk. Společně se budeme se snažit najít cestu, která povede ke zvýšení kvality a rozšíření služeb tohoto informačního kanálu.

Závěrem bychom rádi poděkovali výše jmenovaným za jejich dosavadní činnost a Vám občanům Nepomuka a Dvorce slibujeme, že se budeme snažit důstojně kráčet ve šlépějích našich předchůdců. V dalším čísle Nepomuckých novin uveřejníme podrobnosti týkající se integrace internetových služeb do provozu KTV.

Nová adresa pro korespondenci a výběr v hotovosti je: Husova 286, Nepomuk. Tel: 371 592 364, email: info@ktvnepomuk.cz. V době od 8.00 hod do 16.00 hod. Více na www.skytrade.cz.

Za SKY Trade s. r. o.      

Miloslav Kubík

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.