MENU

Budou zahájeny práce na obytné zóně Daníčka II

Poté, co byla dokončena studie parcelace druhé etapy obytné zóny Na Daníčkách, kterou navrhl architekt Marek Bečka a podíleli se na ní i jednotliví zájemci o parcely,  jsou již téměř všechny parcely odkoupeny či předběžně zarezervovány, a zbývají dvě volné parcely, o které je možné se hlásit prostřednictvím podatelny úřadu. Cena pozemků je stanovena na 760 Kč/m2. Realizaci přípojek a sítí předpokládáme, stejně tak jako základní vrstvu komunikací, budovat od jara letošního roku s tím, že využijeme pro těžkou techniku výjezd u Borku, který bude zřízen především z důvodů prací v Zeleném dole. Tím zároveň ušetříme komunikace i klid občanů v našem městě. Náklady v tomto případě činí 15 088 000 Kč, v současnosti pracujeme na získání dotace na kanalizaci do této obytné zóny. Stavební práce se nepochybně dotknou života většiny občanů našeho města, a já bych rád všechny požádal o trpělivost a pochopení při možných negativních důsledcích těchto stavebních činností.

František Holub, místostarosta

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.