MENU

Bike-box u nádraží ČD

U nádraží ČD v Nepomuku-Dvorci byl instalován uzamykatelný bike-box. Následuje návod k jeho snadné obsluze:

1/ otevřete box zdvižením závory

2/ vložte kolo tak, aby se dal box volně zavřít

3/ do mincovního zařízení vložte minci 20 Kč, čímž odblokujete klíč

4/ zavřete dveře a zamkněte - vytáhněte klíč

5/ pro otevření vložte klíče a odemkněte

6/ vyjměte minci a kolo, zavřete dveře a zajistěte pouze závorou, klíč zůstává ve dveřích

Provozní řád úložiště:

Úložiště je majetkem města Nepomuk, které si jakožto zřizovatel vymiňuje právo kontroly boxů. Boxy jsou určeny výhradně pro jízdní kola, kočárky a koloběžky, které využili cestující k dopravě na přestup k vlaku nebo autobusu. Doba uložení/uzamčení boxu uživatelem by neměla přesáhnout 16 hodin. Uložení jiného než vymezeného dopravního prostředku je dovoleno pouze po povolení MěÚ Nepomuk. Doba uložení delší než 16 hodin je dovolena pouze na povolení MěÚ Nepomuk. Pokud bude box uzamčen delší dobu než stanoví provozní řád, bude zřizovatel konat kroky k jeho opětovnému zprovoznění v součinnosti s Policií ČR.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.