MENU

AMK zve na výroční členskou schůzi

V restauraci ŠVEJK na náměstí Augustina Němejce se uskuteční výroční členská schůze AMK Nepomuk v neděli 12. března 2017 od 14.00 hod . 

Program:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové a volební komise, volba ověřovatele zápisu.
 3. Zpráva o činnosti za rok 2016.
 4. Zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2016.
 5. Zpráva revizní komise za rok 2016.
 6. Plán činnosti na rok 2017.
 7. Rozpočet na rok 2017.
 8. Volba členů výboru.
 9. Diskuse.
 10. Přestávka – občerstvení.
 11. Usnesení.
 12. Závěr.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.