MENU

Aktuality ve veřejné dopravě od 1. 9. 2018

Další informace získáte přímo na webu Poved s.r.o. - http://www.poved.cz/cz/; http://www.poved.cz/cz/statni-slevy-ve-verejne-doprave-od-1-9-2018/ a případně také na tam uvedených kontaktech - http://www.poved.cz/cz/kontakty-na-oddeleni/.

SLEVY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ A V IDP od 1. 9. 2018

S platností od 1. 9. 2018 stát zavádí slevu 75 % na jednotlivém i předplatném jízdném pro vybrané kategorie cestujících:

 •  děti 6 – 18 let
 •  studenti 18 – 26 let
 •  důchodci

Zlevněné jízdné se dětem a studentům přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin, resp. 18. narozenin nebo 26. narozenin.

Slevy budou uznávány:

 • Ve všech vlacích (osobní, spěšné, rychlíky, expresy)

 • Na všech linkách příměstských autobusů

 • Na linkách PMDP ve vnějších zónách (jízdenky budou v prodeji ve vybraných distribučních kanálech)

DĚTI 6 – 15 LET

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jednotlivé jízdné neprokazují. Ve vozidle budou odbaveni bez nutnosti prokazovat svůj věk.

Pro nahrání profilu Dítě a zlevněného předplatného na Plzeňskou kartu předloží děti při zřízení karty rodný list. Dětem bude na Plzeňskou kartu nahrán slevový profil Dítě do doby dovršení 15 let nebo do doby konce platnosti karty.

Děti v tomto věku mají od září nárok na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň. Nárok prokazují Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným kuponem.

DĚTI 15 – 18 LET

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jednotlivé jízdné při koupi jízdenky ve vozidle:

 • úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (občanský průkaz aj.)
 • žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů
 • studentským průkazem ISIC
 • Plzeňskou kartou s nahraným slevovým CP student nebo IDP 15 - 18.

Pro prokázání nároku na zlevněné předplatné jízdné mohou studenti navíc kromě výše uvedených dokladů předložit také:

 • elektronické potvrzení o studiu nebo potvrzení o studiu na tiskopisu PMDP.

Pro cestující ve věku od 15 let do 18 let bude v systému Plzeňské karty zaveden nový profil s názvem IDP 15 – 18. Tento profil bude cestujícím ve věku 15 – 18 let aktivován na Plzeňskou kartu do dovršení 18 let cestujícího bez nutnosti, aby cestující musel každý rok prokazovat, že má nárok na slevu. Tento profil bude sloužit pro nahrání zlevněného předplatného jízdného nebo jako průkaz pro prokázání slevy na jednotlivé jízdné při koupi jízdenky ve vozidle. Cestující v tomto věkovém rozhraní může mít nahrán také CP Student (poskytovaná sleva je stejná) – mnozí cestující starší 15 let, kteří od ledna využívají slevy Plzeňského kraje nebo předplatné jízdné IDP mají profil student již nahraný na kartě a mohou jej i nadále využívat. Nevýhodou profilu student je to, že studenti musí každý školní rok prokazovat nárok na slevu, který je mu nahrán pouze do 30.9. následujícího školního roku.

POZOR: Děti ve věku 15 - 18 musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy předložit platný žákovský průkaz, platný průkaz ISIC nebo úředně vydaný platný identifikační osobní doklad.

STUDENT 18 – 26 LET

Jízdné je přiznáno žákům a studentům, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí.

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné při nákupu jízdenky se prokazuje:

 • platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů
 • platným studentským průkazem ISIC
 • Plzeňskou kartou s nahraným slevovým tarifem (CP Student).

Nárok na zlevněné předplatné jízdné se navíc kromě výše uvedeného může prokázat také:

 • elektronickým potvrzením o studiu nebo potvrzením o studiu na tiskopisu PMDP

Platnost profilu Student je aktivována vždy jen do 30.9. následujícího školního roku, poté musí student prokázat nárok na slevu znovu. Pokud v roce dosáhne 26 let, je mu sleva aktivována jen do dne předcházejícímu dni 26. narozenin.

POZOR: Studenti musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy předložit platný žákovský průkaz nebo platný průkaz ISIC.

DŮCHODCE 65+

Tito cestující prokazují nárok na zlevněné jízdné při koupi jízdenky ve vozidle:

 • průkazem občana Evropské unie
 • cestovním dokladem
 • jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
 • Plzeňskou kartou s nahraným profilem Senior 65+ a Senior 70+.

POZOR: Cestující je nutné upozornit na dvě skutečnosti:

 • cestující, kteří mají na Plzeňské kartě nahrané CP důchodce do 70 let budou při nákupu jízdenky do vnější zóny ve vozidle (protože odbavení v autobusech probíhá automaticky) po předložení Plzeňské karty s tímto tarifem odbaveni na poloviční jízdné (tento tarif jim nezaručuje nárok na zlevněné státní jízdné – mohou ho mít nahráni i cestující mladší 65 let). Pokud si cestující starší 65 let přijde nahrát CP důchodce do 70 let, bude mu zároveň nahráno i CP senior 65+.
 • cestující musí pro případ kontroly ve vozidle ze strany Ministerstva dopravy předložit úředně vydaný platný identifikační osobní doklad (občanku, pas, …) dokládající jejich věk.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.