Přeskočit na obsah
MENU

50 let od otevření hrobu sv. Jana Nepomuckého

Roku 1972 proběhl antropologický lékařský výzkum pozůstatků sv. Jana Nepomuckého při příležitosti celkové opravy stříbrného oltáře a jeho hrobu. Po vyslovení souhlasu biskupem dr. Františkem Tomáškem byla dne 31. 5. 1972 rakev s ostatky otevřena, výbava hrobu ošetřena a kosterní pozůstatky byly předány antropologovi Emanuelovi Vlčkovi k odbornému studiu. Dne 29. 6. téhož roku byly pozůstatky sv. Jana Nepomuckého prohlédnuty odbornou komisí lékařů a antropologů a 12. 9. znovu sestaveny, oblečeny a vloženy zpět do rakve.

Tělesné pozůstatky světce tvoří téměř kompletní kostra, která byla ve třicátých letech 18. století sestavena do podoby barokně upraveného manekýna, uložena v natažené pozici na polštářích ve skleněné rakvi.