Přeskočit na obsah
MENU

13,5 milionu pro regiony Nepomucka a Spálenopoříčska

Již rok funguje na území Nepomucka a Spálenopoříčska projekt Centra společných služeb obcí, který poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, informuje obce o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy s dopadem na obce, připravuje, řídí a realizuje projekty meziobecní spolupráce či projekty obcí. Dále se centrum podílí zejména na činnostech směřujících k propagaci činnosti CSS a DSO či vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energií, telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě centrum připravuje vzorové dokumenty pro obce (smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.). Výše uvedených aktivit bylo v rámci centra za poslední rok evidováno přes 500. Nositelem projektu v našem regionu je Mikroregion Nepomucko.

Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bylo zpracováno ve spolupráci s obcemi celkem 51 individuálních žádostí o dotace, zaměřených např. na obnovu památek, zlepšení škol a školek, zlepšení životního prostředí, dětská hřiště, místa pasivního odpočinku, budování ČOV, opravu hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost, cestovní ruch až po prevenci kriminality. Aktivně jsme spolupracovali se žadateli o příspěvky z nadačních fondů, podařilo se tak získat prostředky na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole v Nepomuku či na realizaci hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu.

V projektech, kde byl přímým žadatelem Mikroregion Nepomucko, se nám podařilo uspět například ve dvou výzvách Operačního programu životní prostředí (projekt na pořízení domácích kompostérů byl vyhodnocen jako 6. nejlepší v České republice), na realizaci nových expozic, pořízení mobiliáře do obcí či organizaci významných akcí.

Celkový objem získaných finančních prostředků pro region za poslední rok je díky činnosti centra téměř 13,5 milionu Kč.

Kontakty:
Mikroregion Nepomucko
Pavel Motejzík, manažer CSS, tel. 604 44 24 09
Lukáš Mácha, specialista pro rozvoj mikroregionu, tel. 371 595 939
Kancelář: Rodný dům Aug. Němejce, Nám. Aug. Němejce 129, Nepomuk
E-mail: mnepomucko@seznam.cz