Přeskočit na obsah
MENU

1. ročník soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty má své vítěze

U příležitosti letošních oslav 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého byl začátkem roku 2021 vyhlášen 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro všechny děti a mládež od 4 do 18 let. Do soutěžní přehlídky bylo možné práci dítěte registrovat přes vzdělávací instituci, farnost, dětskou volnočasovou organizaci apod. Nezletilé děti a mládež mohli také přihlásit rodiče. Do soutěže bylo možné přihlásit i skupinové práce.

Vernisáž a slavnostní vyhlášení cen se uskuteční v sobotu 29. května od 15:00 na MLS, součástí bude hudební doprovod.


Cíl přehlídky

Hlavním cílem přehlídky je podpořit rozvoj dětského výtvarného projevu a komunikace mezi dětmi různých národů prostřednictvím výtvarného jazyka. Za přínos považujeme také možnost poznat výtvarnou kulturu a způsob výtvarného vyjadřování v těch zemích Evropy a Latinské Ameriky, kde se nachází partnerská města Nepomuku.

 

Poslání přehlídky

Posláním přehlídky bylo propojit mladou generaci v různých zemích světa na základě odkazu svatého Jana Nepomuckého a překonávat vzdálenost mezi lidmi nejen v geografickém, ale i v přeneseném smyslu. Záměrem bylo prostřednictvím životního příběhu svatého Jana přiblížit dětem křesťanské kořeny evropských i amerických zemí. Proto je hlavním tématem Symbolika mostu mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi i mezi národy, dalšími pak atributy, ctnosti či patronáty sv. Jana.

 

Soutěžilo se v následujících kategoriích:

  • kategorie MŠ (4 - 6 let, mateřské školy)
  • I. kategorie (7 – 9 let; 1. až 3. třída základní školy)
  • II. kategorie (10 – 12 let; 4. až 6. třída základní školy)
  • III. kategorie (13 – 15 let, 7. – 9. třída základní školy)
  • IV. kategorie (16 – 18 let)
  • kategorie Skupinové práce

 

v oborech: malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, volné (kombinované) techniky.

 

Organizátoři

Soutěžní přehlídku dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pořádá  Arciděkanství Nepomuk a Svatojánské muzeum v Nepomuku ve spolupráci s Maticí svatého Jana Nepomuckého a Základní školou Nepomuk.

Záštitu nad soutěžní přehlídkou převzali generální vikář českobudějovické diecéze Mons. ThLic. David Henzl a hejtmanka Plzeňského kraje doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Česky
Mezinárodní soutěžní přehlídka dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty
U příležitosti letošních oslav 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého

Anglicky
Juried exhibition of children's artistic expression
On the occasion of this year's celebrations of the 300th anniversary of the beatification of St. John of Nepomuk

Portugalsky
Competição de expressão artística infantil
Na ocasião do tricentésimo (300o) aniversário da beatificação de São João Nepomuceno

Nizozemsky
Wedstrijd van de artistieke expressie van kinderen
Ter gelegenheid van de viering van de 300ste verjaardag van de zaligverklaring van St. Johannes van Nepomuk

Polsky
Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci
W rocznicę 300 lat od beatyfikacji świętego Jana Nepomuckiego

Německy
Der internationalen Wettbewerbs des künstlerischen Ausdrucks von Kindern
Anlässlich des bevorstehenden 300. Gedenktages der Seligsprechung des heiligen Johannes von Nepomuk

Oceněné práce - soubor pdf

Skupina dětí z Projeto Semente, 6 – 12 let, Sao Joao Nepomuceno, BR
Ana Alice Barbosa / Lara Cristina Barbosa / Nátali Cristina Barbosa / Ilyane Maria Farias / Ketlyn Filgueiras / Milleny Filgueiras / Whendrel Henrique / Caroline Monteiro / Maria Eduarda Ribeiro / Noemi Ribeiro / Maria Vitória dos Santos / Wilian da Silva / Inacio Vidal 

Skupina dětí ze 3. oddělení družiny ZŠ Nepomuk, 7 - 8 let, Nepomuk, CZ
Filip Baran / Nikolas Gregoriades / David Halmeš / Aneta Javůrková / Petr Malý / Vanda Palacká / Elena Šroubová / Michal Štětina

Skupina dětí z 5.C ZŠ Nepomuk, 10 -11 let, Nepomuk, CZ
Adam Albl / Vilém Brázda / Kristýna Čekanová / Josef Duspiva / Liliana Fialová / Ondřej Franěk / Petr Gula / Jaroslav Horvát / Tadeáš Hošťálek / Samuel Jílek / Michal Klášterka / Viktroie Klášterková / Tereza Malá / Martina Němečková / Kalmán Pohlotko / Eliška Silovská / Václav Šampalík / Štěpánka Šulcová / Jan Ticháček / Natálie Trenčanská / Daniela Trojánková / Anežka Vokáčová

Fotogalerie