Přeskočit na obsah
MENU

1. ročník soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty má své vítěze

U příležitosti letošních oslav 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého byl začátkem roku 2021 vyhlášen 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro všechny děti a mládež od 4 do 18 let. Do soutěžní přehlídky bylo možné práci dítěte registrovat přes vzdělávací instituci, farnost, dětskou volnočasovou organizaci apod. Nezletilé děti a mládež mohli také přihlásit rodiče. Do soutěže bylo možné přihlásit i skupinové práce.

Vernisáž a slavnostní vyhlášení cen se uskuteční v sobotu 29. května od 15:00 na MLS, součástí bude hudební doprovod.


Cíl přehlídky

Hlavním cílem přehlídky je podpořit rozvoj dětského výtvarného projevu a komunikace mezi dětmi různých národů prostřednictvím výtvarného jazyka. Za přínos považujeme také možnost poznat výtvarnou kulturu a způsob výtvarného vyjadřování v těch zemích Evropy a Latinské Ameriky, kde se nachází partnerská města Nepomuku.

 

Poslání přehlídky

Posláním přehlídky bylo propojit mladou generaci v různých zemích světa na základě odkazu svatého Jana Nepomuckého a překonávat vzdálenost mezi lidmi nejen v geografickém, ale i v přeneseném smyslu. Záměrem bylo prostřednictvím životního příběhu svatého Jana přiblížit dětem křesťanské kořeny evropských i amerických zemí. Proto je hlavním tématem Symbolika mostu mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi i mezi národy, dalšími pak atributy, ctnosti či patronáty sv. Jana.

 

Soutěžilo se v následujících kategoriích:

  • kategorie MŠ (4 - 6 let, mateřské školy)
  • I. kategorie (7 – 9 let; 1. až 3. třída základní školy)
  • II. kategorie (10 – 12 let; 4. až 6. třída základní školy)
  • III. kategorie (13 – 15 let, 7. – 9. třída základní školy)
  • IV. kategorie (16 – 18 let)
  • kategorie Skupinové práce

 

v oborech: malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, volné (kombinované) techniky.

 

Organizátoři

Soutěžní přehlídku dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pořádá  Arciděkanství Nepomuk a Svatojánské muzeum v Nepomuku ve spolupráci s Maticí svatého Jana Nepomuckého a Základní školou Nepomuk.

Záštitu nad soutěžní přehlídkou převzali generální vikář českobudějovické diecéze Mons. ThLic. David Henzl a hejtmanka Plzeňského kraje doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.