• Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 27.10.2016 10:10:52, Svátek má Šarlota a Zoe, zítra Den vzniku samostatného československého státu
 

Banner 1 TOP

Nepomucké trhy 15. 10. se zabijačkovými specialitami a kuchařskou show

 

Mikroregion Nepomucko

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 17. 09. 2009 13:06 hod., aktualizováno: 27. 09. 2016 10:37 hod.

Mikroregion Nepomucko – logo Sdružení obcí Mikroregion Nepomucko vzniklo koncem roku 1998 na území cca 1/3 okresu Plzeň-jih, a má v současnosti 27 členských obcí, čítajících zhruba 13 000 obyvatel. Pokrývá území Nepomucka, Žinkovska a Spálenopoříčska.

 

Činnost sdružení

Činnost sdružení je směrována ke zkvalitnění infrastruktury, dobře fungujícímu rozvojovému centru mikroregionu, vzdělávání , občanské vybavenosti obcí, rozvoje cestovního ruchu či záchraně kulturního dědictví. V oblasti cestovního ruchu spolupracujeme se sousedními mikroregiony, rozvíjíme i spolupráce s magistrátem města Plzně a Plzeňským krajem, MAS sv. Jana z Nepomuku či dalšími subjekty i jednotlivci. 

IČO: 68783922

ID datové schránky: 6gxxjar

Číslo účtu: 2397040287/0100

Kontaktní adresa:

Mikroregion Nepomucko
Pavel Motejzík, DiS., manažer
Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
tel..: +420 371 519 756, mob. 604 442 409
fax: +420 371 591 422

e-mail: mnepomucko@seznam.cz

 

Lukáš Mácha - specialista pro rozvoj mikroregionu

tel. 371 595 939

e-mail: mnepomucko@seznam.cz

 

Kancelář:

Kancelář: Rodný dům Aug. Němejce, Nám. Aug. Němejce 129, Nepomuk

Předseda sdružení:

Ing. Jiří Švec, starosta města Nepomuk

Výkonná rada sdružení:

Jiří Švec – starosta města Nepomuk – předseda sdružení

Jan Řežábek – starosta městysu Žinkovy

Jindřich Jindřich – místostarosta města Spálené Poříčí

Eva Kubová – starostka obce Mladý Smolivec, místopředsedkyně Mikroregionu

Miroslav Hrubý - starosta obce Neurazy

 

Účetní

Helena Rotová: helena.rotova@seznam.cz

 

Centra společných služeb obcí

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, cílem je zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Provoz je zajištěn do poloviny roku 2020 a nositelem aktivit na Nepomucku a Spálenopoříčsku je Mikroregion Nepomucko.

Centrum poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, dále informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím; meziobecní spolupráce – formy, výhody (nevýhody), způsob fungování DSO, informuje obce o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy s dopadem na obce, připravuje, řídí a realizuje projekty meziobecní spolupráce či projekty obcí. Dále se centrum podílí zejména na činnostech směřujících k propagaci činnosti CSS a DSO či vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energií, telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě centrum připravuje vzorové dokumenty pro obce (smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.).

 

Dotace v posledních letech

MAS sv. Jana z Nepomuku, Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

Název projektu: Čekárny, ve kterých chceme čekat

Dotace: 430.980,-Kč

Ukončení realizace projektu: leden 2012

Dotčené obce: Tojice, Nepomuk, Nekvasovy, Mileč-Želvice, Kramolín, Nové Mitrovice, Spálené Poříčí - Číčov

 

PSOV Plzeňského kraje

Název projektu: Neseďme doma, aneb dovybavení obcí drobným mobiliářem

Dotace: 190.000,-Kč

Ukončení realizace: prosinec 2012

Dotčené obce: Vrčeň, Nové Mitrovice, Tojice, Žinkovy, Spálené Poříčí, Čížkov, Milínov, Nekvasovy, Čmelíny, Měcholupy, Neurazy, Třebčice

 

MAS sv. Jana z Nepomuku, Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu

Název projektu: Pamětníci z kamene

Dotace: 442.597,-Kč

Ukončení realizace projektu: listopad 2013

Dotčené obce: Spálené Poříčí/Těnovice, Tojice, Třebčice, Prádlo, Neurazy/Partoltice, Měcholupy

 

MAS sv. Jana z Nepomuku, Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity

Název projektu: Pro mladé i staré, pro zdraví i zábavu

Dotace: 279.942,-Kč

Ukončení realizace projektu: červen 2014

Dotčené obce:  Mladý Smolivec (Starý Smolivec, Mladý Smolivec), Třebčice, Mohelnice, Klášter, Nepomuk, Spálené Poříčí (Lipnice)

 

MAS sv. Jana z Nepomuku, Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce

Název projektu: Informace po ruce

Dotace: 225.602,- Kč

Ukončení realizace projektu: březen 2014

Dotčené obce: Nepomuk, Kozlovice, Čmelíny, Měcholupy, Neurazy, Žinkovy

 

Venkovský cestovní ruch - Plzeňský kraj

Název projektu: Pozdravy z časů císařpána

Dotace: 50.000,- Kč

Ukončení realizace: prosinec 2013

Dotčené obce: celé území

 

Plzeň 2015, o.p.s.

Název projektu: Klenoty z kamene očima dětí

Dotace 30.000,-Kč

Ukončení realizace: listopad 2013

Dotčené obce: Žinkovy, Nepomuk

 

Plzeňský kraj

Pod pěti hvězdami - Svatý Jan Nepomucký

Dotace: 150.000,- Kč

Realizace: 2014 - 2015

Dotčené obce: Nepomuk, Mileč, Mikroregion Nepomucko

 

Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016 - Rukopis zelenohorský - stálá expozice na Zelené Hoře

dotace 40 000,00

 

Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016 miniFestival Nepomucko sobě v rámci 9 týdnů baroka

dotace 40 000,00

 

PSOV PK 2016 - Integrované projekty „Neseďme doma“, aneb dovybavení obcí drobným mobiliářem - II. etapa

dotace 240 000,00

 

Další odkazy:

Šance pro jihozápad www.jz.cz

MAS sv. Jana z Nepomuku: www.mas.nepomucko.cz

 

Podporujeme:

Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice je téměř dokončená

 Projekt Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice se blíží do finále. V roce 2009 jsme zahájili práce na projektu cyklostezky ze Starého Smolivce do Dožic. Nejprve předcházel koncept projektu, projektová dokumentace, stavební povolení. Poté následovala první žádost o dotaci, bohužel neúspěšná a poté druhá a tam jsme již podporu získali. Projekt cyklostezky byl vybrán v 17. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – rozvoj cestovního ruchu.

Samotné výstavbě krom výběrového řízení předcházely průzkumy a přípravné práce, vyřezání zarostlé cesty a zarostlých mezí. Zhotovitelem se stala firma STRABAG a.s. a stavební práce začala provádět 1. 8. 2012. První etapa, samotná výstavba cyklostezky úseku Starý Smolivec – rozcestí kaple sv. Anny, byla ukončena 28. 2. 2013 a od 1. 3. 2013 začala etapa druhá, závěrečná, výstavba úseku cyklostezky rozcestí kaple sv. Anny – Dožice. Instalování mobiliáře a informačních tabulí včetně vydláždění odpočívek celé trasy cyklostezky bylo provedeno v rámci druhé etapy. Stavební část cyklostezky je již u konce a 30. 6. 2013 bude ukončen i projekt jako takový. Náklady projektu dosáhly částky 13,9 mil Kč, dotace na tento projekt při těchto výdajích bude činit 11,8 mil Kč. Projektem vybudovala Obec Mladý Smolivec 2950 m dlouhou cyklostezku s asfaltovým povrchem o šíři 3 m, odpočívadla ze žulových kostek včetně mobiliáře a informačních tabulí. Předána do užívání široké veřejnosti bude 1. července 2013. Na cyklostezce je plánována cykloturistika i pěší turistika, in-line bruslení a běžkování. Co nám cyklostezka krom sportovního a rekreačního užitku nabízí, je i možnost seznámit se s historií našeho území, našich předků, podívat se na zajímavá místa a čerpat energii našeho kraje.

Autor článku: Eva Kubová, zveřejněno 27.6.2013

Odkaz: www.formanskastezka.cz 


 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 

Diskusní fórum

Diskusní fórum města Nepomuk
 

Anketa

Co si myslíte o možném zjednosměrnění Železniční ulice?

  • 11 Výborný nápad, zvýší se tam bezpečnost dopravy.
  • 3 Rozumné řešení, ale může způsobit komplikace jinde.
  • 14 Zkomplikuje to dopravu na nádraží a nic moc nevyřeší.
  • 2 Naprosto nesmyslný nápad.
  • 1 Nevím, nerozumím tomu.
  • 1 Nezajímá mě to.

Celkem odpovědí: 32

Archiv anket >>>

 

Webová kamera a teploměr

 

Počasí na slunečno.cz

 

Doporučujeme

Plzeňský kraj ePUSA - ikonka 1 CZECH POINT Portál veřejné správy Města a obce online - Středisko měst a obcí v ČR na internetu Mikroregion Nepomucko Nepomucko.cz - Infocentra Mikroregionu Nepomucko – turistický informační portál ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ NEPOMUK

 
 
 

© 2000 – 2016 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY