MENU
Zpět na výpis

XVIII. konference Genius loci českého jihozápadu

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., připravuje v roce 2021 ve spolupráci s Městským muzeem a galerií v Nepomuku, Mikroregionem Nepomucko a spolkem Genius loci – Společnost pro studium života regionu, o. s., již osmnáctou interdisciplinární konferenci.

Konference se uskuteční ve dnech 4. – 5. listopadu 2021 v prostorách zámku Hradiště, sídle Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Konference reflektuje 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého a je tentokráte pojata jako setkání přesahující hranice regionu. Vítány jsou příspěvky z oblasti historie, archeologie, etnografie, lingvistiky, literární vědy, muzikologie, dějin umění a divadla, folkloristiky a dalších společenských nebo přírodních věd.  

Program konference bude rozvržen do dvou dnů, součástí bude komentovaná prohlídka tematické výstavy autorů Mgr. Jiřího Boudy a Mgr. Michala Červenky Sv. Jan Nepomucký a barokní doba. Zbožnost, spása a život věčný (21. 10. 2021 – 26. 3. 2022) ve výstavních prostorách zámku Hradiště. Rovněž je plánována společná exkurze po historických lokalitách jižního Plzeňska spjatých se svatojánskou tematikou.

V případě, že se konference vlivem vnějších okolností, a to v návaznosti na aktuální pandemickou situaci v ČR, nebude moci uskutečnit přímo v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., bude realizována online formou.

 

Další nadcházející události

Neděle
14. 3.
2021

Seminář plstění/ šperky z kávových kapslí

Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk

s lektorkou Zuzanou Smithovou

Pondělí
15. 3.
2021

Eko, bio, zero waste, non toxic, fairtrade…

Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk

Co se skrývá za trendy naší doby a měly by nás zajímat? Jak se vyznat v certifikátech a označeních (převážně potravin). Praktická přednáška a diskuze.

Čtvrtek
18. 3.
2021

Čchi kung pro ženy

Centrum volnočasových aktivit Fénix Nepomuk

Seminář se cvičením s Hanou Reitspiesovou

Pátek
19. 3.
2021

ONLINE Fenomén skryté církve a tajných svěcení

sál arciděkanství Nepomuk

Lic.iur.can. Eva Vybíralová, Ph.D.

Sobota
20. 3.
2021

Mše svatá k památce umučení sv. Jana Nepomuckého

kostel sv. Jakuba

celebruje biskup Mons. Pavel Posád, vystoupí pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký online přes svatynepomuk.cz

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.