MENU

Na zámek Zelená Hora v roce 2018

Ať se blížíte k Nepomuku z jakéhokoliv směru, vždycky se vám někde na obzoru vynoří nepřehlédnutelná dominanta zdejší krajiny – Zelená hora. Raně barokní zámek se proměňuje v denním světle, pohrává si s náladami ročních období a vytváří tak nezapomenutelné scenérie.   

Vrch Zelená Hora přitahoval lidstvo od pradávna, kdy Keltové obývali západní Čechy. Také sv. Vojtěch, když tudy procházel, nenechal tento kopec bez povšimnutí a požehnal odtud zdejšímu kraji.
K opevnění Zelené hory došlo na počátku 13. století cisterciáky z nedalekého kláštera. Po vypálení kláštera r. 1420 se dostala Zelená Hora do držení rodu Švamberků a později Šternberků, za nichž zde došlo k ustavení Jednoty Zelenohorské proti králi Jiřímu z Poděbrad.
Roku 1726 koupili Zelenou Horu Martinicové. Marie Dominika z Martinic pak odkázala celé panství říšskému kancléři Františku Gundakarovi z rodu Colloredo-Mannsfeldů. V té době r. 1870 byl na zámku nalezen Rukopis zelenohorský, literární text z přelomu 9. a 10. století, jehož pravost byla předmětem mnohých sporů.
Krutou vládu Colloredo-Mannsfeldů vystřídala přívětivá kněžna Vilemína z Auerspergu, která dostala panství věnem. Její syn prodal r. 1931 Zelenou Horu manželům Plavcovým a ti pak Karlu Blažkovi, jemuž byl zabaven pro neuhrazené převodní poplatky.
Zámek v držení státu začal chátrat. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v r. 1939 zámek obsadili němečtí vojáci. Po válce se na Zelené Hoře usídlila vojenská posádka a v letech 1951 – 57 technické prapory, které se staly inspirací pro román Miloslava Švandrlíka Černí baroni. Zámecký mobiliář byl v poválečném období rozvezen památkáři do okolních zámků, kostelů nebo uloženo do depozitářů muzeí.
Československá armáda opustila zámek teprve po Sametové revoluci r. 1989. Od roku 1992 vlastní zámek obec Klášter, které se podařilo uskutečnit v letech 1996 – 2008 částečnou rekonstrukci. Posledním projektem byla obnova zahradního arkádového schodiště sala terreny v letech 2015-2016.  

Prohlídky zámku a kulturní akce 2018
30. 6. - 3. 7. Prohlídky zámku Zelená Hora pro veřejnost, od 10.00 do 18.00 hodin
4. 7. Koncert snů: Gabriela Beňačková a Jakub Pustina, předprodej od 15. 2. na www.plzenskavstupenka.cz
5. - 8. 7. Prohlídky zámku Zelená Hora pro veřejnost, od 10.00 do 18.00 hodin

Mše svaté v kostele na Zelené Hoře v roce 2018
25. 3. Mše svatá na Zelené Hoře, od 10.30 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie
26. 5. Mše svatá na Zelené Hoře - uložení ostatku sv. Vojtěcha, od 10.30 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie
19. 8. Poutní mše svatá na Zelené Hoře, od 10.45 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie

změna programu vyhrazena
podrobnosti na www.zelenahora.cz

Fotogalerie

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.