Přeskočit na obsah
MENU

Na zámek Zelená Hora v roce 2021

Ať se blížíte k Nepomuku z jakéhokoliv směru, vždycky se vám někde na obzoru vynoří nepřehlédnutelná dominanta zdejší krajiny – Zelená hora. Raně barokní zámek se proměňuje v denním světle, pohrává si s náladami ročních období a vytváří tak nezapomenutelné scenérie.   

Vrch Zelená Hora přitahoval lidstvo od pradávna, kdy Keltové obývali západní Čechy. Také sv. Vojtěch, když tudy procházel, nenechal tento kopec bez povšimnutí a požehnal odtud zdejšímu kraji.
K opevnění Zelené hory došlo na počátku 13. století cisterciáky z nedalekého kláštera. Po vypálení kláštera r. 1420 se dostala Zelená Hora do držení rodu Švamberků a později Šternberků, za nichž zde došlo k ustavení Jednoty Zelenohorské proti králi Jiřímu z Poděbrad.
Roku 1726 koupili Zelenou Horu Martinicové. Marie Dominika z Martinic pak odkázala celé panství říšskému kancléři Františku Gundakarovi z rodu Colloredo-Mannsfeldů. V té době r. 1870 byl na zámku nalezen Rukopis zelenohorský, literární text z přelomu 9. a 10. století, jehož pravost byla předmětem mnohých sporů.
Krutou vládu Colloredo-Mannsfeldů vystřídala přívětivá kněžna Vilemína z Auerspergu, která dostala panství věnem. Její syn prodal r. 1931 Zelenou Horu manželům Plavcovým a ti pak Karlu Blažkovi, jemuž byl zabaven pro neuhrazené převodní poplatky.
Zámek v držení státu začal chátrat. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v r. 1939 zámek obsadili němečtí vojáci. Po válce se na Zelené Hoře usídlila vojenská posádka a v letech 1951 – 57 technické prapory, které se staly inspirací pro román Miloslava Švandrlíka Černí baroni. Zámecký mobiliář byl v poválečném období rozvezen památkáři do okolních zámků, kostelů nebo uloženo do depozitářů muzeí.
Československá armáda opustila zámek teprve po Sametové revoluci r. 1989. Od roku 1992 vlastní zámek obec Klášter, které se podařilo uskutečnit v letech 1996 – 2008 částečnou rekonstrukci. Posledním projektem byla obnova zahradního arkádového schodiště sala terreny v letech 2015-2016.  

Prohlídky zámku a kulturní akce 2021

Informace na www.cernibaroni.cz

Vyhrazujeme si právo na změnu.

Duben – jen akce

2., 3., 4., 5. Velikonoční Hody (soutěž o nejlepší velikonoční nádivku o hodnotné ceny) výstava expozice Černých Baronů s průvodcem.

Květen – soboty

9.5. od 17.00 hodin – Koncert pro zázrak narození (ke Dni matek) – koncert k poctě všech maminek včetně Zelenohorské madony – pod uměleckým vedením Pavla Tylšara dále vystoupí Vojtěch Jouza (hoboj), Lukáš Kořínek (fagot), Edita Keglerová (cembalo) a studenti Pražské konzervatoře, koncert bude doplněn malířským masterclassem Václava Benedikta, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka (vstupné dobrovolné, občerstvení na místě zajištěno)
15.5. Nepomucká pouť – Extra Band revival + Radek Zíka
16.5. neděle Otevřeno!
23.5. od 10.00 hodin – Mariánská poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka, celebruje P. Vojtěch Soudský
29.5. Dětský den, divadlo, (Zdarma – skluzavka, kolotoč, houpačky, zmrzlina, popcorn, cukrová vata)

Červen – soboty

Středa 16.6. Partička

Partička


26. a 27.6. Pivní Slavnosti (pivo za nákupní cenu 10° 20 Kč, 11° 20 Kč, 12° 30 Kč)

Červenec – pátky, soboty, neděle

24.7. Guláš fest 10 druhu Gulášů (soutěž o nejlepší Guláš výherce zájezd k moři)

Srpen – pátky, soboty, neděle

21.8. Rybí Hody (ochutnávka rybích specialit zdarma)

Září – soboty

18.9. Vinobraní (více než 10 vinařství, burčák, ochutnávka vín)

Říjen – otevřeno jen na akce

16.10. Zabijačkové Hody (ochutnávka zdarma) + výstava expozice Černých Baronů s průvodcem.

Listopad – otevřeno jen na akce

13.11. Martinské Hody – Svatomartinské vino a husa, výstava expozice Černých Baronů s průvodcem.

Zelená Hora u Nepomuka

změna programu vyhrazena

Fotogalerie

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.