MENU

Z historie rodu Němejců I.

V sobotu 2. září se po pěti letech uskuteční v Nepomuku  v pořadí již páté historické setkání rodu Němejců, které se koná pod záštitou města Nepomuku a starosty města ing. Jiřího Švece od 10:00 hodin v sále Švejk Restaurantu U Zeleného stromu.

Setkání se zúčastní kolem 110 nositelů příjmení Němejc, ale také dalších příbuzných a sympatizantů našeho rodu z celé ČR, ale i ze zahraničí. Organizátoři touto cestou bych zvou na setkání všechny blízké i vzdálené příbuzné z Nepomuku i okolí. S použitím materiálů Ing. Rostislava V. Němejce, Ph.D. uvádíme některá zajímavá fakta z historie rodu a souvislostech s Nepomuckem.

V odborné literatuře doposud neznámý pohled na město Nepomuk se Zelenou horou (autor: Gottlieb Haase (1763-1824), tisk J. Schmidl, litografie, Praha, kolem roku 1835)

 Předně bych velice rád seznámil všechny milovníky nepomucké historie a místní patrioty s v literatuře doposud neznámým vyobrazením města před rokem 1836/1837. Jedná se o drobnou litografii o rozměrech 17 x 11 cm vydanou tiskem J. Schmidla nákladem Gottlieba Haaseho (1763-1824) a synů v Praze pravděpodobně v roce 1835 (mezi léty 1824-1836). Přesné datum vydání není známo, nicméně se dá vymezit datem úmrtí vydavatele (1824) a datem přestavby staré radnice v Nepomuku (proběhla v letech 1836-1837), kdy byla definitivně snesena radniční věžička (na obrázku ještě patrná…). Ostatně jedna z raných prací malíře Augustina Němejce (1861-1938) z roku 1882 se této předloze kompozičně značně podobá (ovšem bez oné radniční věže).

Pohled na město Nepomuk od Augustina Němejce z roku 1882 (sbírky Svatojanského muzea v Nepomuku)

(pokračování)

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.