Přeskočit na obsah
MENU

Vyhlášky a nařízení

Dokument Vyvěšeno
Nařízení města Nepomuk č. 1/2022-Tržní řád města Nepomuk (pdf, 224,29 kB) 20. 1. 2022
4_OZV o místním poplatku 2021 (pdf, 488,36 kB) 3. 12. 2021
5_OZV o stanovení obecního systému OH 2021 (pdf, 490,77 kB) 3. 12. 2021
OZV č. 2_2021_ o zákazu požívání alkoholických nápojů vč.příloh_opravená_na základě právního posouzení (pdf, 714,46 kB) 30. 9. 2021
OZV č. 3_2021 o zřízení městské policie Nepomuk (pdf, 195,85 kB) 30. 9. 2021
OZV č.1_2021 o místním poplatku z pobytu (pdf, 226,21 kB) 21. 6. 2021
Řád veřejného pohřebiště (pdf, 1148,23 kB) 22. 9. 2020
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf, 472,42 kB) 28. 8. 2020
Nařízení č 1_2020_LHO Nepomuk (pdf, 296,37 kB) 26. 6. 2020
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 6/2019 o místním poplatku ze psů (pdf, 134,39 kB) 13. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2019 o nočním klidu (pdf, 175,15 kB) 28. 6. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky (pdf, 127,31 kB) 14. 5. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2018 _ Pořádní řád (pdf, 340,23 kB) 4. 10. 2018
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 3/2017 (pdf, 159,51 kB) 22. 12. 2017
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2017 (pdf, 421,14 kB) 14. 12. 2017
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2017 (pdf, 136,06 kB) 22. 6. 2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her (pdf, 210,00 kB) 12. 8. 2013
Nařízení města č. 2/2011, kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa (pdf, 265,97 kB) 30. 8. 2011
Nařízení města č.1/2011, o plánu zimní údržby (pdf, 136,47 kB) 20. 1. 2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o stanovení společného školského obvodu ZŠ Nepomuk (pdf, 395,96 kB) 18. 12. 2009
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí (pdf, 398,59 kB) 30. 6. 2008
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o vyhlášení závazných částí územního plánu města Nepomuk (pdf, 195,91 kB) 7. 5. 2004
Obecně závazná vyhláška č. 3/1996, o používání městských symbolů (pdf, 32,03 kB) 14. 6. 1996
Obecně závazná vyhláška č. 7/1994, veřejné shromáždění (pdf, 24,54 kB) 13. 5. 1994