MENU

Vyhlášky a nařízení

Dokument Vyvěšeno
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 13. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 6/2019 o místním poplatku ze psů 13. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2019 o nočním klidu 28. 6. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 14. 5. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2018 _ Pořádní řád 4. 10. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení výjimek z doby nočního klidu 24. 4. 2018
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 3/2017 22. 12. 2017
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2017 14. 12. 2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví společný školský obvod MŠ Nepomuk 21. 12. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11. 12. 2015
Nařízení města č. 3/2013, Tržní řád města Nepomuk 9. 9. 2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 12. 8. 2013
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích 9. 11. 2012
Nařízení města č. 2/2011, kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa 30. 8. 2011
Nařízení města č.1/2011, o plánu zimní údržby 20. 1. 2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o stanovení společného školského obvodu ZŠ Nepomuk 18. 12. 2009
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí 30. 6. 2008
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o vyhlášení závazných částí územního plánu města Nepomuk 7. 5. 2004
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, Požární řád města Nepomuk 7. 5. 2004
Řád veřejného pohřebiště 12. 12. 2003
Obecně závazná vyhláška č. 3/1996, o používání městských symbolů 14. 6. 1996
Obecně závazná vyhláška č. 7/1994, veřejné shromáždění 13. 5. 1994

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.