MENU

Vyhlášky a nařízení

Dokument Vyvěšeno
OZV města Nepomuk č 2_2020 17. 12. 2020
OZV města Nepomuk č. 3 o místním poplatku 17. 12. 2020
Řád veřejného pohřebiště 22. 9. 2020
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 28. 8. 2020
Nařízení č 1_2020_LHO Nepomuk 26. 6. 2020
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 13. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 6/2019 o místním poplatku ze psů 13. 12. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2019 o nočním klidu 28. 6. 2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 14. 5. 2019
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2018 _ Pořádní řád 4. 10. 2018
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 3/2017 22. 12. 2017
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2017 14. 12. 2017
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2017 22. 6. 2017
Nařízení města č. 3/2013, Tržní řád města Nepomuk 9. 9. 2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 12. 8. 2013
Nařízení města č. 2/2011, kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa 30. 8. 2011
Nařízení města č.1/2011, o plánu zimní údržby 20. 1. 2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o stanovení společného školského obvodu ZŠ Nepomuk 18. 12. 2009
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí 30. 6. 2008
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o vyhlášení závazných částí územního plánu města Nepomuk 7. 5. 2004
Obecně závazná vyhláška č. 3/1996, o používání městských symbolů 14. 6. 1996
Obecně závazná vyhláška č. 7/1994, veřejné shromáždění 13. 5. 1994

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.