Přeskočit na obsah
MENU

Veřejné představení návrhu Strategického plánu rozvoje města a koncepce Územního plánu Nepomuk

Město Nepomuk zve všechny občany v úterý 26. září 2017 od 18 hodin v sále Hotelu U Zeleného stromu na společné představení návrhů Strategického plánu rozvoje města a Územního plánu Nepomuk.

 

Strategický plán se snaží nalézt a pojmenovat hlavní rozvojové priority a témata, kterými by se měla městská samospráva ve střednědobém horizontu zabývat. Ideálně tak, aby se tyto aktivity vzájemně podporovaly a doplňovaly, aby bylo dosaženo synergického efektu. Jaké tyto aktivity budou, vychází nejen ze záměrů politické reprezentace, ale také z provedených dotazníkových šetření a rozhovorů, z veřejného plánovacího setkání, z jednání pracovních skupin a hlavně z objektivních potenciálů území. Zkrátka strategický plán říká, co by se mělo v nedaleké budoucnosti realizovat. Územní plán pak stanoví, kde se to může realizovat, postavit. Snaží se nalézt budoucí podobu města, v našem případě zejména s důrazem na vzhled a funkci veřejných prostranství a zasazení města v krajině. Taktéž vznik nového územního plánu je v nadstandardní míře otevřen veřejnosti. Na rozdíl od strategického plánu jde o právně závazný dokument.*

Oba tyto vzájemně provázané dokumenty budou představeny zpracovatelskými týmy – společností Royal Haskoning DHV, kterou budou zastupovat Mgr. Lukáš Maláč a Ing. Petra Chvatíková, a atelierem UNIT Architekti v čele s prof. Ing. arch. Michalem Kohoutem. Součástí setkání budou nejen prezentace obou návrhů, ale zejména veřejná diskuze nad jejich podobou.**

Nenechte si utéct příležitost podílet se na podobě nejdůležitějších strategických dokumentů našeho města!

V úterý 26. září 2017 od 18 hodin v sále Hotelu U Zeleného stromu.

Vše ke strategickému plánu - https://www.nepomuk.cz/obcan/strategicky-plan/

Podklady k novému územnímu plánu - https://www.nepomuk.cz/obcan/novy-uzemni-plan-mesta/

* O přípravě Územního plánu podrobně informovaly Nepomucké noviny 02/2017 a 03/2017, o Strategickém plánu 04/2017

** Na základě výstupů z tohoto setkání budou oba plány upraveny, přičemž strategický bude již směřovat do finální podoby, územní plán projde ještě třemi projednáními dle stavebního zákona.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.