MENU

Veřejné představení návrhu Strategického plánu rozvoje města a koncepce Územního plánu Nepomuk

Město Nepomuk zve všechny občany v úterý 26. září 2017 od 18 hodin v sále Hotelu U Zeleného stromu na společné představení návrhů Strategického plánu rozvoje města a Územního plánu Nepomuk.

 

Strategický plán se snaží nalézt a pojmenovat hlavní rozvojové priority a témata, kterými by se měla městská samospráva ve střednědobém horizontu zabývat. Ideálně tak, aby se tyto aktivity vzájemně podporovaly a doplňovaly, aby bylo dosaženo synergického efektu. Jaké tyto aktivity budou, vychází nejen ze záměrů politické reprezentace, ale také z provedených dotazníkových šetření a rozhovorů, z veřejného plánovacího setkání, z jednání pracovních skupin a hlavně z objektivních potenciálů území. Zkrátka strategický plán říká, co by se mělo v nedaleké budoucnosti realizovat. Územní plán pak stanoví, kde se to může realizovat, postavit. Snaží se nalézt budoucí podobu města, v našem případě zejména s důrazem na vzhled a funkci veřejných prostranství a zasazení města v krajině. Taktéž vznik nového územního plánu je v nadstandardní míře otevřen veřejnosti. Na rozdíl od strategického plánu jde o právně závazný dokument.*

Oba tyto vzájemně provázané dokumenty budou představeny zpracovatelskými týmy – společností Royal Haskoning DHV, kterou budou zastupovat Mgr. Lukáš Maláč a Ing. Petra Chvatíková, a atelierem UNIT Architekti v čele s prof. Ing. arch. Michalem Kohoutem. Součástí setkání budou nejen prezentace obou návrhů, ale zejména veřejná diskuze nad jejich podobou.**

Nenechte si utéct příležitost podílet se na podobě nejdůležitějších strategických dokumentů našeho města!

V úterý 26. září 2017 od 18 hodin v sále Hotelu U Zeleného stromu.

Vše ke strategickému plánu - https://www.nepomuk.cz/obcan/strategicky-plan/

Podklady k novému územnímu plánu - https://www.nepomuk.cz/obcan/novy-uzemni-plan-mesta/

* O přípravě Územního plánu podrobně informovaly Nepomucké noviny 02/2017 a 03/2017, o Strategickém plánu 04/2017

** Na základě výstupů z tohoto setkání budou oba plány upraveny, přičemž strategický bude již směřovat do finální podoby, územní plán projde ještě třemi projednáními dle stavebního zákona.

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.