MENU

Územní plán Nepomuk

Územní plán Nepomuk je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0004690

23.10.2018 - nabyl účinnosti Územní plán Nepomuk

Územní plán Nepomuk

Textová část

Grafická část

.

Odůvodnění

Textová část

Grafická část

.

.

8.10.2018 - bylo vydáno Opatření obecné povahy č. 1/2018, kterým se vydává Územní plán Nepomuk

.

20.9.2018 - městské zastupitelstvo schválilo návrh Územního plánu Nepomuk

.

14.9.2018 - městskému zastupitelstvu byl předložen návrh na vydání Územního plánu Nepomuk

Návrh na vydání Územního plánu Nepomuk Zastupitelstvem města Nepomuk

Textová část

Grafická část

Odůvodnění

Textová část

Grafická část

.

9.7.2018 - mezní termín pro podání námitek a připomínek k Návrhu Územního plánu Nepomuk

.

28.6.2018 - Veřejné projednání Návrhu Územního plánu Nepomuk

.

15.5.2018 - zveřejněn Návrh Územního plánu Nepomuk pro veřejné projednání:

Návrh Územního plánu Nepomuk

Textová část

Grafická část

Odůvodnění

Textová část

Grafická část

.

1.3.2018 - workshop pro zastupitele (seznámení se stanovisky dotčených orgánů a vlastníků, návrhy na jejich vypořádání)

.

3.1.2018 - Společné jednání s dotčenými orgány

.

6.12.2017 - zveřejněn Návrh Územního plánu Nepomuk pro společné jednání s dotčenými orgány:

Návrh Územního plánu Nepomuk

Textová část

Grafická část

Odůvodnění

Textová část

Grafická část

.

26.9.2017 - veřejné představení koncepce územního plánu občanům města, diskuze nad návrhem a jeho úpravy

.

20.6.2017 - představení koncepce územního plánu zastupitelům a stavebnímu úřadu, úpravy na základě výsledků jednání

.

23.3.2017 - byl zastupitelstvem města projednán návrh zadání územního plánu Nepomuk upravený dle připomínek dotčených orgánů a následně bylo schváleno Zadání Územního plánu Nepomuk:

Zadání ÚP Nepomuk

Příloha č. 1: Podané podněty k územnímu plánu

Příloha č. 2:  Podklad zadání územního plánu (grafická část vycházející z průzkumů a rozborů)

8.2.2017 - byl zveřejněn návrh zadání nového územního plánu:

Návrh zadání ÚP Nepomuk

Příloha č. 1: Podané podněty k územnímu plánu

Příloha č. 2:  Podklad zadání územního plánu (grafická část vycházející z průzkumů a rozborů)

.

únor 2017 - analytické materiály k návrhu zadání

Urbanistická vize města Nepomuk

Doplňující průzkumy a rozbory

.

prosinec 2016 - leden 2017 - doplňující průzkumy a rozbory, plánovací setkání s veřejností a dalšími aktéry v území, dotazníkové šetření, zpracování návrhu zadání

.

Starý Územní plán města Nepomuk z r. 2004 (pozbyl účinnosti 23.10.2018)

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.