Přeskočit na obsah
MENU

Územní plán Nepomuk

Územní plán Nepomuk je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0004690

Změna č. 2 Územního plánu Nepomuk nabyla účinnosti dne 23.2.2022

Úplné znění Územního plánu Nepomuk po změně č.2:

Textová část

Grafická část

.

Odůvodnění

Grafická část

.


Změna č.2 Územního plánu Nepomuk 

Textová část

Grafická část

.

Odůvodnění

Textová část

Grafická část

.


Úplné znění Územního plánu Nepomuk po změně č.1 - nabytí účinnosti dne 24.10.2020:

Textová část

Grafická část

.

Odůvodnění

Grafická část

.


Změna č.1 Územního plánu Nepomuk 

Textová část

Grafická část

.

Odůvodnění

Textová část

Grafická část

.


23.10.2018 - nabyl účinnosti Územní plán Nepomuk

Územní plán Nepomuk

Textová část

Grafická část

.

Odůvodnění

Textová část

Grafická část

.

.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz