MENU
Zpět

Úřední deska (archiv)

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
28. 12. 2020 Zlepšení kvality ovzduší-závěr zjišťovacího řízení 15. 1. 2021
22. 12. 2020 Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie 6. 1. 2021
21. 12. 2020 OOP Saferoad_vypnutí zabe.zařízení na žel.přejezdech 5. 1. 2021
21. 12. 2020 OOP-Prechodne DZ REVIS 2021 (1) 5. 1. 2021
21. 12. 2020 OOP-Prechodne DZ SÚS 2021 5. 1. 2021
17. 12. 2020 OZV města Nepomuk č 2_2020 1. 1. 2021
17. 12. 2020 OZV města Nepomuk č. 3 o místním poplatku 1. 1. 2021
15. 12. 2020 Oznámení-přístavba hospodářské budovy Soběsuky 14. 1. 2021
14. 12. 2020 Návrhy rozpočtů a střednědfobých výhledů příspěvkových organizací města Nepomuk 31. 12. 2020
14. 12. 2020 záměr_směny pozemkový parcel kú Nepomuk 29. 12. 2020
14. 12. 2020 Oznámení 2. zasedání ZPK 22. 12. 2020
10. 12. 2020 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 9. 1. 2021
10. 12. 2020 OOP KAV - Nepomuk ul. Přesanická 25. 12. 2020
9. 12. 2020 Oznámení-ÚP Mohelnice 8. 1. 2021
2. 12. 2020 Oznámení zahájení spol.řízení-vrtaná studna Partoltice 1. 1. 2021
30. 11. 2020 Pozvánka na ZMN 10.12.2020 11. 12. 2020
26. 11. 2020 Informace o Oznámení koncepce PZKO_JZ 18. 12. 2020
25. 11. 2020 Oznámení zahájení spol. řízení-vodní nárž Sedliště na Úhlavou 25. 12. 2020
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška - ÚP Sedliště 10. 12. 2020
24. 11. 2020 Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2021 10. 12. 2020
24. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nepomuk na období 2021 - 2023 10. 12. 2020
23. 11. 2020 Oznámení zahájení spol.řízení - RD Polánka u Nepomuka 23. 12. 2020
20. 11. 2020 11 rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 16. 12. 2020
19. 11. 2020 stanovisko-Koncepce rozvoje region. silniční a železniční sítě PK 7. 12. 2020
18. 11. 2020 Rozhodnutí o uzavření MŠ Nepomuk listopad 2020 31. 12. 2020
13. 11. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Agrochov Kasejovice-Smolivec 29. 11. 2020
13. 11. 2020 Postoupení podaní - I-20 Nepomuk-stoupací pruhy 29. 11. 2020
13. 11. 2020 OOP ul. Zelenohorská Nepomuk,U Posty 29. 11. 2020
4. 11. 2020 OOP návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje 20. 11. 2020
3. 11. 2020 Vyvěšení dokumentů obce 2021 1. 1. 2021
3. 11. 2020 Program - ustavující zasedání ZPK dne 12.11.2020 13. 11. 2020
3. 11. 2020 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Přešín 19. 11. 2020
2. 11. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Betonárka MBS 2D- Měcholupy 3. 12. 2020
29. 10. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Agrochov Kasejovice-Smolivec 7. 11. 2020
23. 10. 2020 Výběrové řízení-grant nových služeb a pracovník doplň. služeb 10. 11. 2020
23. 10. 2020 Výběrové řízení-vedoucí úředník odboru DOP MÚ Nepomuk 21. 11. 2020
22. 10. 2020 10 rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 20. 11. 2020
21. 10. 2020 Veřejná vyhláška-výzva k odstanění vraku, ul. Swalmenská Nepomuk 22. 12. 2020
15. 10. 2020 výběrové řízení-prodej majetku v k.ú. Klášter u Nepomuka 9. 12. 2020
15. 10. 2020 Oznámení o uložení písemnosti-Puška D. 25. 10. 2020
14. 10. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Puška Drahoš 25. 10. 2020
14. 10. 2020 Stavební povolení - Srby 30. 10. 2020
13. 10. 2020 Výzva k odstranění - odstavené vozidlo na pozemku p.č. 391/5 v k.ú. Nepomuk 14. 12. 2020
13. 10. 2020 Výzva k odstranění - odstavené vozidlo na pozemku p.č. 590_5 a 589 v k.ú. Nepomuk 14. 12. 2020
13. 10. 2020 Výzva k odstranění odstaveného vozidla - ul. U Rybníčku, Dvorec 14. 12. 2020
12. 10. 2020 Usnesení o odročení dražby MV-Koperdáková 21. 11. 2020
9. 10. 2020 Závěr zjišťovacího řízení-modernizace trati Horažďovice předm.-Plzeň Koterov 26. 10. 2020
9. 10. 2020 Omezení rozsahu úředních hodin MÚ Nepomuk 31. 12. 2020
9. 10. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení vydání změny č. 1 ÚP Nepomuk 24. 10. 2020
9. 10. 2020 Nařízení-KHS PK č.9_2020 31. 12. 2020
8. 10. 2020 OOP Saferoad_rekonstrukce mostu_Klášter 23. 10. 2020
6. 10. 2020 Pořadník pro přidělení družstevního bytu v r. 2021 21. 11. 2020
6. 10. 2020 veř. vyhláška - návrh územního plánu Chlumy 24. 11. 2020
5. 10. 2020 Oznámení - vrtaná studna Sedliště 4. 11. 2020
5. 10. 2020 9 rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 22. 10. 2020
5. 10. 2020 Volby do zastupitelstev krajů - výsledky Nepomuk 20. 10. 2020
2. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňskoho kraje se sídlem v Plzni č.6 2020 12. 10. 2020
1. 10. 2020 Usnesení o přijetí krizového opatření 5.10.-18..10.2020 19. 10. 2020
1. 10. 2020 Vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 1. 11. 2020
30. 9. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti_STAVEBNI POVOLENI 16. 10. 2020
25. 9. 2020 OOP ul. Jirky Kubíka Nepomuk 10. 10. 2020
23. 9. 2020 Dražební vyhláška-Josef Běle 22. 10. 2020
22. 9. 2020 OOP Automo klub Pačejov-41.INVELT RALLY 7. 10. 2020
22. 9. 2020 Řád veřejného pohřebiště 7. 10. 2020
21. 9. 2020 Upozorneni k odstraneni a oklesteni stromovi 16. 11. 2020
21. 9. 2020 OOP ochranné pásmo vodního zdroje HV-3 6. 10. 2020
21. 9. 2020 Záměr-směna pozemků v k.ú. Nepomuk p.č. 1772_2 za 1551_5 6. 10. 2020
18. 9. 2020 Oznámení-trubní studna k.ú. Nepomuk 3. 10. 2020
18. 9. 2020 OOP přechodná úprava provozu k.ú. Přešín 3. 10. 2020
16. 9. 2020 Dražební vyhláška-Ekofarma Poluška s.r.o. 1 28. 10. 2020
16. 9. 2020 Dražební vyhláška-Ekofarma Poluška s.r.o. 2 28. 10. 2020
16. 9. 2020 Dražební vyhláška-Ekofarma Poluška s.r.o. 3 28. 10. 2020
16. 9. 2020 Volby 2.-3.10.2020 4. 10. 2020
15. 9. 2020 Dražební vyhláška-Koperdáková Simona 17. 10. 2020
11. 9. 2020 Pozvánka na ZMN dne 24.9.2020 25. 9. 2020
10. 9. 2020 Návrh a vyhodnocení koncepce Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraj 28. 9. 2020
9. 9. 2020 OOP Starý Smolivec 24. 9. 2020
8. 9. 2020 Dražební vyhláška Hanzel 120 EX 29126-13-0116 19. 11. 2020
8. 9. 2020 Dražební vyhláška Hanzel 120 EX 29126-13-0117 19. 11. 2020
7. 9. 2020 Oznámení zahájení spol. řízení-trubní studna Nová Ves u Nepomuka 7. 10. 2020
4. 9. 2020 Záměr-prodej části pozemku k.ú. Nepomuk par.č. 615_6 19. 9. 2020
3. 9. 2020 Záměr směna Nepomuk _Vohrnová 18. 9. 2020
3. 9. 2020 8 rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 5. 10. 2020
2. 9. 2020 Dražební vyhláška-Anna Trojánková 23. 10. 2020
2. 9. 2020 OOP stanovení přechodné úpravy provozu ul. Přesanická 18. 9. 2020
31. 8. 2020 Oznámení 24. zasedání ZPK dne 7.9.2020 program 8. 9. 2020
28. 8. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti (1) 12. 9. 2020
28. 8. 2020 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14. 9. 2020
24. 8. 2020 Dražební vyhláška Jiří Berdych 14. 10. 2020
24. 8. 2020 Integrované šetření v zemědělství „IŠZ 2020“ 27. 10. 2020
21. 8. 2020 OOP uzavírka ul. Zelenohorská Nepomuk 6. 9. 2020
20. 8. 2020 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva PK´konané 2. a 3. října 2020 3. 10. 2020
20. 8. 2020 Oznámení zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 20. 9. 2020
20. 8. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 5. 9. 2020
20. 8. 2020 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Srby nad Úslavou 5. 9. 2020
18. 8. 2020 Výzva k odstranění odstaveného vozidla 21. 10. 2020
14. 8. 2020 Záměr pronájem nebyt. prostory Nádražní 476,Nepomuk 29. 8. 2020
14. 8. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastup. kraje 2-3.10.2020 4. 10. 2020
13. 8. 2020 Veřejná vyhláška-konání ohledání vozidla 21. 8. 2020
13. 8. 2020 Pozvánka na ZMN dne 25.8.2020 26. 8. 2020
13. 8. 2020 záměr-reklamní cedule 28. 8. 2020
12. 8. 2020 Informace o oznámení záměru-Modernizace tratě Horažďovice předm.(mimo)-Plzeň Koterov(mimo) 27. 8. 2020
11. 8. 2020 VŘ_OFMŠ_skolstvi_2020 27. 8. 2020
11. 8. 2020 OOPdočasné užívání pitné vody-Nepomuk 2. 11. 2020
11. 8. 2020 Oznámení spol. řízení-vrtaná studna Životice u Kasejovic 10. 9. 2020
11. 8. 2020 Oznámení zahájení územ. řízení-Sedliště PJ, p.č.120_17-kNN 10. 9. 2020
11. 8. 2020 Záměr 552 byt č. 1 26. 8. 2020
11. 8. 2020 záměr - pozemek 1503 26. 8. 2020
7. 8. 2020 OOP BOŘÍK B+B elektro-Kasejovice 22. 8. 2020
4. 8. 2020 Nabídka prodeje traktorového sklápěcího přívěsu 21. 8. 2020
31. 7. 2020 Stanovení počtu OVK 4. 10. 2020
31. 7. 2020 OOP VPC 3R Bezděkov u Kasejovic 15. 8. 2020
31. 7. 2020 Opatření obecné povahy braní vody 9. 8. 2020
30. 7. 2020 Opatření obecné povahy, ochranné pásmo vodního zdroje Prádlo 14. 8. 2020
30. 7. 2020 záměr - bazény Nepomuk 14. 8. 2020
29. 7. 2020 Záměr-směny pozemkových parcel v k.ú. Nepomuk 13. 8. 2020
29. 7. 2020 7 rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 3. 9. 2020
28. 7. 2020 Informace o návrhu veřejnopráv. sml.- samoobslužná ruční myčka 5. 8. 2020
28. 7. 2020 veř. vyhláška OOP 27. 8. 2020
20. 7. 2020 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravyprovozu na pozemních komunikacích - k.ú. Žinkovy 5. 8. 2020
20. 7. 2020 veřejná vyhláška - OOP Nepomucký trojúhelník 5. 8. 2020
20. 7. 2020 veřejná vyhláška - OOP Kovčín-žel. přejezd P1180 5. 8. 2020
15. 7. 2020 Nabídka prodeje traktorového sklápěcího přívěsu 1. 8. 2020
13. 7. 2020 Dražební vyhláška - Uzel 13. 8. 2020
13. 7. 2020 Opravné usnesení_11.7.2020_Uzel 13. 8. 2020
10. 7. 2020 6 rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 29. 7. 2020
10. 7. 2020 Oznámení zahájení řízení-I_20 Nepomuk-stoupací pruhy 25. 7. 2020
8. 7. 2020 Oznámení mimořádné 23. zasedání ZPK dne 20.07.2020 program 21. 7. 2020
3. 7. 2020 Oznámení o zahájení územ. řízení Neurazy 2. 8. 2020
2. 7. 2020 oznámení o zahájení řízení-Srby 17. 7. 2020
2. 7. 2020 Dražební vyhláška - Kožíšková Jaroslava 24. 9. 2020
2. 7. 2020 veř. vyhláška - oznámení vydání ÚP Oselce 18. 7. 2020
30. 6. 2020 výběr. řízení s aukcí-Klášter č. p. 52 5. 8. 2020
29. 6. 2020 veř. vyhláška - veř. projednání návrhu územ. plánu Neurazy 13. 8. 2020
26. 6. 2020 Nařízení č 1_2020_LHO Nepomuk 1. 11. 2020
26. 6. 2020 veř. vyhláška - Syrová Miluška 12. 8. 2020
23. 6. 2020 Záměr - Hotel Dvorec prodloužení 8. 7. 2020
22. 6. 2020 veř. vyhláška - Maria Francisca Tagelaers 7. 7. 2020
18. 6. 2020 Pozvánka 30.6.2020 1. 7. 2020
16. 6. 2020 veř. vyhláška - Červeňáková 17. 7. 2020
16. 6. 2020 dražební vyhláška - Globa Advisors 22. 7. 2020
16. 6. 2020 dražeb. vyhláška - Ptáček 18. 9. 2020
16. 6. 2020 Nabídka prodeje traktorového sklápěcího přívěsu 2. 7. 2020
15. 6. 2020 veř. vyhláška - Pužejová 13. 8. 2020
12. 6. 2020 Veř. vyhláška - upozornění ÚP Nepomuk 22. 7. 2020
12. 6. 2020 veř. vyhláška - upozornění ÚP Sedliště 1. 7. 2020
11. 6. 2020 Usnesení-oprava dražeb. vyhlášky Čuchran Pavel 29. 7. 2020
11. 6. 2020 veř. vyhláška-návrh změny č. 1 ÚP Nepomuk 22. 7. 2020
10. 6. 2020 Dražební vyhláška - Čuchran Pavel 29. 7. 2020
9. 6. 2020 Oznámení zahájení spol.řízení-trubní studna-Soběsuky 9. 7. 2020
8. 6. 2020 Veřejná vyhláška-výzva k odstanění vraku 28. 6. 2020
3. 6. 2020 Veřejná vyhláška-OOP ROADFIN-Dvorec 18. 6. 2020
3. 6. 2020 Dražební vyhláška - Vokoun,Vokounová 16. 7. 2020
1. 6. 2020 5 rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 10. 7. 2020
1. 6. 2020 OOP ELEKTROSTAV - Nepomuk 16. 6. 2020
1. 6. 2020 Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2019 30. 6. 2020
29. 5. 2020 veř. vyhláška-M.F. Tegelaers 13. 6. 2020
28. 5. 2020 Oznámení 22. zasedání ZPK dne 8.6.2020 program 9. 6. 2020
25. 5. 2020 OOP - BOŘÍK B+B, Partoltice. 9. 6. 2020
25. 5. 2020 veř. vyhláška upravený návrh ÚP Sedliště 1. 7. 2020
25. 5. 2020 záměr- bazény Nepomuk 11. 6. 2020
21. 5. 2020 Závěr ZŘ koncepce regionální silniční a želez. sítě PK 8. 6. 2020
21. 5. 2020 Oznámení - vrtaná studna Životice 20. 6. 2020
21. 5. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 24. 6. 2020
21. 5. 2020 Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019 24. 6. 2020
20. 5. 2020 Vyúčtování vodného a stočného za r. 2019 20. 6. 2020
18. 5. 2020 Dražební vyhláška-Sulková Ivana 19. 6. 2020
18. 5. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo 28_5_2020 29. 5. 2020
14. 5. 2020 Oznámení - vrtaná studna Měcholupy u Blovic 13. 6. 2020
12. 5. 2020 Oznámení zahájení spol. řízení-vrtaná studna Sedliště p.č.51 11. 6. 2020
12. 5. 2020 OOP-omezení užitkové pitné vody-Nepomuk 1. 8. 2020
7. 5. 2020 záměr parc.č 494_10 a 494_11 Bezděkovec 22. 5. 2020
6. 5. 2020 Pokyn_snatecne_obrady_05_2020 31. 7. 2020
4. 5. 2020 veřejná vyhláška-Josef Stojka 19. 5. 2020
30. 4. 2020 Návrh opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody 13. 5. 2020
30. 4. 2020 Zápis do Mateřské školy 2020 17. 5. 2020
30. 4. 2020 4. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 1. 6. 2020
30. 4. 2020 veřejná vyhláška-Král Karel 15. 5. 2020
29. 4. 2020 Dražební vyhláška-Mazlová Jana 2. 7. 2020
28. 4. 2020 OOP Hozažďovice 13. 5. 2020
28. 4. 2020 Koncepce rozvoje region. silniční a želez. sítě PK 13. 5. 2020
27. 4. 2020 Dražební vyhláška-Trhlík Vlastimil 28. 5. 2020
23. 4. 2020 Veřejná vyhláška-daň z nemov. věcí r. 2020 28. 5. 2020
22. 4. 2020 3. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 30. 4. 2020
22. 4. 2020 Oznámení DČOV Sedliště st. p.č. 45 22. 5. 2020
20. 4. 2020 Výběrové řízení_OFMŠ2020 6. 5. 2020
20. 4. 2020 Pozvánka -zastupitelstvo 30_4_2020 1. 5. 2020
17. 4. 2020 Pokyn-sňateční obřady 11. 5. 2020
16. 4. 2020 OOP Kovčín-žel. přejezd P1180 1. 5. 2020
16. 4. 2020 Oznámení DČOV Polánka st.p.č. 17_1 16. 5. 2020
16. 4. 2020 OOP-ENERGON-ŽINKOVY 1. 5. 2020
16. 4. 2020 OOP Dvorec Tojická - SAFEROAD-nový povrch 1. 5. 2020
15. 4. 2020 OOP Bezděkov u Kasejovic 30. 4. 2020
14. 4. 2020 OOP kruhový objezd Nepomuk 29. 4. 2020
8. 4. 2020 Oznámení zahájení spol. řízení-Trubní studna Polánka u Nepomuka 8. 5. 2020
6. 4. 2020 záměr parc.č 594_88 Nepomuk 21. 4. 2020
6. 4. 2020 záměr parc.č 210 a 204_29 Nepomuk 21. 4. 2020
6. 4. 2020 záměr prodej hrobky IV_220 Nepomuk 21. 4. 2020
1. 4. 2020 Veřejná vyhláška-Jiří Voneš 16. 4. 2020
1. 4. 2020 Veřejná vyhláška-Miroslav Černohorský 16. 4. 2020
1. 4. 2020 Veřejná vyhláška-Křivanec Petr 16. 4. 2020
1. 4. 2020 Veřejná vyhláška-Andrei Torac 16. 4. 2020
30. 3. 2020 21. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 7. 4. 2020
30. 3. 2020 Oznámení o ukončení aktualizace bnitovaných půdně ekologických jednotek 14. 4. 2020
24. 3. 2020 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu v Nepomuku, Pivovarská 570 9. 4. 2020
24. 3. 2020 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu v Nepomuku, Pivovarská 571 9. 4. 2020
24. 3. 2020 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu v Nepomuku, Pivovarská 572 9. 4. 2020
23. 3. 2020 Zahájení společného řízení - trubní studna k.ú. Měcholupy u Blovic 24. 4. 2020
23. 3. 2020 INFO k zápisu do 1. třídy šk. roku 2020-2021 24. 4. 2020
23. 3. 2020 Dražební vyhláška 8 Nc 901/2012-85 30. 4. 2020
23. 3. 2020 Zahájení společného řízení - vrtaná studna KUL-1, Měcholupy 24. 4. 2020
18. 3. 2020 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy Klatovy 3. 4. 2020
18. 3. 2020 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele SOU Domažlice 3. 4. 2020
18. 3. 2020 Opatření obecné povahy - pakroviště OA - severní rampa, v obci Nepomuk - Dvorec 3. 4. 2020
18. 3. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 3. 4. 2020
17. 3. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 2. 4. 2020
17. 3. 2020 OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY č. 2 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍŽKOV 20. 4. 2020
17. 3. 2020 Přechodná úprava provozu na silnici č. II/188 2. 4. 2020
16. 3. 2020 Nařízení hejtmana - regulace v dopravě 30. 4. 2020
16. 3. 2020 Záměr města Nepomuk - prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 343 v ulici U Trati, Nepomuk-Dvorec 1. 4. 2020
16. 3. 2020 Omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu v Nepomuku 30. 4. 2020
13. 3. 2020 Oznámení o zřízení informační linky pro přijímání informací a vyřizování dotazů občanů ohledně vyhlášeného „ NOUZOVÉHO STAVU “ 30. 4. 2020
11. 3. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/02015 - Hradiště - Chanovice 27. 3. 2020
11. 3. 2020 Dražební vyhláška - 081 EX 06308/12-278 3. 4. 2020
11. 3. 2020 Dražební vyhláška - 144 EX 6625/17-80 14. 5. 2020
11. 3. 2020 Oznámení projednání návrhu zprávy č. 2 o uplatňování územního plánu Nezdřev 15. 4. 2020
10. 3. 2020 Realitní zprostředkování – nová vázaná živnost 31. 8. 2020
10. 3. 2020 Stanovení termínu pro uplatnění požadavků a připomínek na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Nepomuk 26. 3. 2020
4. 3. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci na silnici č. II/191 na trase Starý Smolivec - Rožmitál pod Třemšínem 20. 3. 2020
4. 3. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/11745 v obci Dvorec 20. 3. 2020
3. 3. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 19. 3. 2020
3. 3. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci na silnici II/191 - okružní křižovatka Nádražní ulice, Nepomuk 19. 3. 2020
3. 3. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/19115 v obci Dvorec, u. Tojická 19. 3. 2020
3. 3. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. III/11748 v obci Dvorec -ul. V Huti 19. 3. 2020
3. 3. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 19. 3. 2020
3. 3. 2020 2. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 22. 4. 2020
2. 3. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice I/19 obec Nezvěstice, I/20 obec Nepomuk a Kasejovice 18. 3. 2020
28. 2. 2020 Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2019 odborem výstavby a životního prostředí 31. 12. 2020
28. 2. 2020 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 16. 3. 2020
27. 2. 2020 Dražební vyhláška - 8 Nc 901/2012 26. 3. 2020
27. 2. 2020 Dražební vyhláška - 160 EX 641/10-221 2. 4. 2020
27. 2. 2020 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele SPŠS a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň 16. 3. 2020
27. 2. 2020 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele - OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň 16. 3. 2020
25. 2. 2020 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu Na Vinici III čp. 552 12. 3. 2020
25. 2. 2020 Informace o výsledcích kontrol provedených Obecním živnostenským úřadem Nepomuk za rok 2019 31. 12. 2020
25. 2. 2020 Víceúčelové hřiště k.ú. Neurazy 26. 3. 2020
25. 2. 2020 Informace o výsledcích kontrol provedených Odborem finančním a majetkovým Nepomuk za rok 2019 31. 12. 2020
19. 2. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 27.2.2020 28. 2. 2020
19. 2. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 10.3.2020 11. 3. 2020
19. 2. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 6. 3. 2020
18. 2. 2020 vÝZVA K ZAPLACENÍ URČENÉ ČÁSTKY 5. 3. 2020
17. 2. 2020 Pozvánka na X. zasedání zastupitelstva města Nepomuk - 27.2.2020 28. 2. 2020
5. 2. 2020 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci č. III/17728 a místní komunikaci v obci Újezd u Kasejovic 21. 2. 2020
4. 2. 2020 Zahájení společného řízení - rodinný dům Sedliště 4. 3. 2020
4. 2. 2020 Výzva k zaplacení určené částky 20. 2. 2020
4. 2. 2020 1. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 3. 3. 2020
31. 1. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 17. 2. 2020
31. 1. 2020 Opatření obecné povahy - zřízení bezpečnostních pásem 17. 2. 2020
30. 1. 2020 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - 10.2.2020 11. 2. 2020
30. 1. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 17. 2. 2020
30. 1. 2020 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva 27. 2. 2020
30. 1. 2020 Záměr města Nepomuk - pronájem části střechy - Nepomuk, Nádražní 476 17. 2. 2020
29. 1. 2020 Výběrové řízení na pracovní pozici úředník odboru dopravy - referent na úseku přestupky BESIP MěÚ Nepomuk 17. 2. 2020
28. 1. 2020 Záměr města Nepomuk - prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 564, byt č. 8 13. 2. 2020
28. 1. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek 28. 2. 2020
27. 1. 2020 Záměr města Nepomuk - pronájem části pozemku p.č. 1554/1 v k.ú. Nepomuk 12. 2. 2020
23. 1. 2020 Dražební vyhláška - 180 EX 3529/10-65 6. 3. 2020
22. 1. 2020 Trubní studna k.ú. Vojovice 24. 2. 2020
22. 1. 2020 Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města Nepomuk na rok 2020 31. 12. 2020
16. 1. 2020 Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace – Přesanická ulice 31. 1. 2020
14. 1. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 30. 1. 2020
14. 1. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 30. 1. 2020
14. 1. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 30. 1. 2020
14. 1. 2020 Zahájení společného řízení - připojení vrtu HV 3/A pro Město Nepomuk 17. 2. 2020
14. 1. 2020 Záměr města Nepomuk - prodej bytů Za Kostelem 566, 567 30. 1. 2020
14. 1. 2020 Zahájení územního řízení - příruční přístřešek pro nářadí a stroje bez vlastního pohonu - zemědělské stroje 17. 2. 2020
13. 1. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 4. 3. 2020
13. 1. 2020 Opakované zahájení společného řízení 29. 1. 2020
13. 1. 2020 Zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Nepomukna části 29. 1. 2020
8. 1. 2020 Opatření obecné povahy - Nepomuk - Dvorec parkoviště pro osobní automobily - severní rampa nádraží na místní komunikaci C 24. 1. 2020
8. 1. 2020 Rozpočet města Nepomuk na rok 2020 31. 12. 2020
6. 1. 2020 Zahájení společného řízení - DČOV Soběsuky 7. 2. 2020
6. 1. 2020 Pořadník pro přidělení družstevních bytů v roce 2020 7. 2. 2020
3. 1. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 20. 1. 2020
3. 1. 2020 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor nám. A. Němejce 88, Nepomuk 20. 1. 2020
31. 12. 2019 Mohelnice veřejné osvětlení 15. 1. 2020
19. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - dopravní opatření pro provádně udržovacích a havarijních prací v roce 2020 6. 1. 2020
19. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a na MK v územním obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk 6. 1. 2020
19. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu zabezpečení dopravního opatření pro provádění udržovacích a havarijních prací v roce 2020 6. 1. 2020
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti 6. 1. 2020
19. 12. 2019 Oznámení projednání návrhu - zprávy č. 3 no uplatňování územního plánu Prádlo 22. 1. 2020
18. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Cyklostezka - Formanská stezka - Starý Smolivec - Dožice 3. 1. 2020
18. 12. 2019 Dotační programy na rok 2020 31. 3. 2020
16. 12. 2019 Dražební vyhláška - 193 EX 2718/16-65 6. 2. 2020
16. 12. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie 1. 1. 2020
13. 12. 2019 Návrhy rozpočtů a střednědfobých výhledů příspěvkových organizací města Nepomuk 31. 12. 2019
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 30. 12. 2019
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 30. 12. 2019
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 30. 12. 2019
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 6/2019 o místním poplatku ze psů 30. 12. 2019
12. 12. 2019 11. rozpočtové opatření města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
11. 12. 2019 Trubní studna k.ú. Sedliště nad Úslavou 13. 1. 2020
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška-Holub Václav 25. 12. 2019
9. 12. 2019 veřejná vyhláška OOP 31. 12. 2019
6. 12. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor restaurace a sál bývalého hotelu Dvorec 23. 12. 2019
6. 12. 2019 Zahájení společného řízení - II/191 - Vrčeň zeď 23. 12. 2019
6. 12. 2019 Trubní studna k.ú. Sedliště nad Úslavou 6. 1. 2020
6. 12. 2019 Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice 23. 12. 2019
6. 12. 2019 Trubní studna k.ú. Neurazy 6. 1. 2020
5. 12. 2019 Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 17. 12. 2019
5. 12. 2019 Oznámení vydání územního plánu Vrčeň 23. 12. 2019
3. 12. 2019 Rozvody kabel. televize-Nepomuk ul. U Potoka, Myslivecká 18. 12. 2019
2. 12. 2019 Pozvánka na IX. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk - 12.12.2019 13. 12. 2019
2. 12. 2019 Záměr města Nepomuk - prodej bytu v Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 12 18. 12. 2019
29. 11. 2019 Mikroregion Nepomucko - vyvěšení dokumentů 31. 12. 2020
28. 11. 2019 Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provoru v obci Npeomuk, dopravní značení parkoviště 16. 12. 2019
26. 11. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/11748 v úseku křižovatky s MK Za Kostelem ke křižovatce s MK Plzeňská 12. 12. 2019
26. 11. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. II/191 a č. III/19117 12. 12. 2019
22. 11. 2019 Zahájení územního řízení - P11737 Mohelnice - veřejné osvětlení Mohelnice 9. 12. 2019
22. 11. 2019 Společné povolení - vodovod Přešín 9. 12. 2019
22. 11. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti 9. 12. 2019
21. 11. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Chlumy 23. 12. 2019
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2020 31. 12. 2019
19. 11. 2019 Dražební vyhláška - 120 EX 10010/17-132 9. 1. 2020
18. 11. 2019 Oznámení vydání Územního plánu Mileč 4. 12. 2019
14. 11. 2019 Záměr města Nepomuk - prodej bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557 2. 12. 2019
13. 11. 2019 Záměr města Nepomuk - výpůjčka nebytových prostor Nepomuk - garáž 29. 11. 2019
11. 11. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka 27. 11. 2019
11. 11. 2019 10. rozpočtové opatření města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
11. 11. 2019 Opatření obecné povahy o zřízení bezpečnostních pásem 27. 11. 2019
8. 11. 2019 Přístřešek, oplocení s protipožární funkci - Neurazy,Soběsuky 9. 12. 2019
8. 11. 2019 Ubytovací objekt, objekt pro sociální zázemí - Neurazy, Soběsuky 9. 12. 2019
6. 11. 2019 Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Nepomuk 25. 11. 2019
6. 11. 2019 Záměr města Nepomuk - prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 1560/13 v k.ú. Nepomuk 22. 11. 2019
6. 11. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka 22. 11. 2019
6. 11. 2019 DSO Mikroregion Nepomucko - návrh rozpočtu na rok 2020 26. 11. 2019
6. 11. 2019 Mikroregion Nepomucko - rozpočtový výhled - návrh 26. 11. 2019
4. 11. 2019 Prodloužení vodovodu v obci Maňovice - nová obytná zóna 4. 12. 2019
4. 11. 2019 ÚZSVM zveřejnění výběrového řízení na prodej nemovitosti v Přešíně 26. 11. 2019
1. 11. 2019 Výběrové řízení - úředník odboru vedení - referent památkové péče 19. 11. 2019
30. 10. 2019 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nepomuk 19. 11. 2019
25. 10. 2019 Angusfarm Soběsuky - stavební úpravy a nástavba hospodářského objektu 26. 11. 2019
23. 10. 2019 Trubní studna na pozemku parc.č. 1128 k.ú. Radochovy 25. 11. 2019
23. 10. 2019 Vrtaná studna na pozemku parc.č. 54 k.ú. Radochovy 25. 11. 2019
21. 10. 2019 Prodloužení kanalizace - ulice U Trati, Chloumecká - Kasejovice 6. 11. 2019
18. 10. 2019 Dražební vyhláška - 177 EX 3508/13-202 8. 11. 2019
18. 10. 2019 Dražební vyhláška - 106 EX 4100/08-226 29. 11. 2019
18. 10. 2019 Dražební vyhláška - 067 EX 1984/19-62 29. 11. 2019
18. 10. 2019 Dražební vyhláška - 117 EX 520/18-72 18. 12. 2019
18. 10. 2019 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 31. 10. 2019
17. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení - trubní studna k.ú. Životice 18. 11. 2019
16. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení - vrtaná studna VLA-1 v k.ú. Neurazy 18. 11. 2019
16. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení - trubní studna pro rodinný dům čp. 22 18. 11. 2019
15. 10. 2019 Přechodná úprava provozu na silnici č. III/1877 a III/1869 v obci Kramolín 31. 10. 2019
15. 10. 2019 Výběrové řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v k.ú. Nepomuk 26. 11. 2019
11. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení - vodovod Přešín 29. 10. 2019
10. 10. 2019 Přechodná úprava provozu na chodníku podél komunikace č. I/20 v obci Kasejovice 28. 10. 2019
10. 10. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. III/02015, III/02017 a III/02018 28. 10. 2019
9. 10. 2019 Zahájení územního řízení - rozvody kabelové televize - Nepomuk, PJ, U Potoka, Myslivecká 25. 10. 2019
8. 10. 2019 9. rozpočtové opatření města Nepomuk na rok 2019 11. 11. 2019
7. 10. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 21.10.2019 22. 10. 2019
7. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení - sklad - stavební úpravy a přístavba k.ú. Sedliště 8. 11. 2019
7. 10. 2019 Pozvánka VIII. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk - 14.10.2019 15. 10. 2019
3. 10. 2019 Dražební vyhláška-Moureček Pavel-lesní pozemek 1. 11. 2019
3. 10. 2019 Dražební vyhláška-Moureček Pavel-zahrada 1. 11. 2019
3. 10. 2019 OOP Dvorec Tojická - prodloužení 18. 10. 2019
3. 10. 2019 OOP Silnice Dvorec Nepomuk 18. 10. 2019
1. 10. 2019 výběrové řízení_silniční hospodářství_2019 12. 10. 2019
30. 9. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem části pozemku parc.č. 1551/1 v k.ú. Nepomuk 16. 10. 2019
30. 9. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem pozemku p.č. 398/7 v k.ú. Kramolín 16. 10. 2019
26. 9. 2019 Dražební vyhláška - 108 EX 00758/03 10. 10. 2019
26. 9. 2019 Výběrové řízení s aukcí čís. P/PL/2017/11731 - Přešín č.e.13 16. 10. 2019
26. 9. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 16. 11. 2019
26. 9. 2019 Oznámení o rozšíření obvodu KoPÚ Klášter u Nepomuka 14. 10. 2019
26. 9. 2019 Dražební vyhláška - 121 EX 7714/13-75 22. 11. 2019
25. 9. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 28. 10. 2019
23. 9. 2019 Usnesení - kormorán velký 9. 10. 2019
20. 9. 2019 ČOV BC 4 Mileč, č.p. st. 24 21. 10. 2019
20. 9. 2019 Trubní studna na pozemku p.č. 329/29 k.ú. Záhoří u Milče 21. 10. 2019
17. 9. 2019 8. rozpočtové opatření města Nepomuk na rok 2019 8. 10. 2019
17. 9. 2019 Záměr města Nepomuk - směna pozemkových parcel v k.ú. Dvorec 3. 10. 2019
16. 9. 2019 Výsledky nových voleb do zastupitelstva obce Nekvasovy konané 14.09.2019 17. 10. 2019
16. 9. 2019 Pozvánka na VII. zasedání zastupitelstva města konané 26.9.2019 27. 9. 2019
13. 9. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 2.10.2019 3. 10. 2019
12. 9. 2019 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Dětského domova, Nepomuk 30. 9. 2019
12. 9. 2019 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele - Integrované střední školy živnostenské, Plzeň 30. 9. 2019
12. 9. 2019 Opakované veřejné projednání územního plánu Vrčeň 23. 10. 2019
12. 9. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1.10.2019 2. 10. 2019
12. 9. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 30. 9. 2019
10. 9. 2019 Dražební vyhláška - 117 EX 2943/11-155 10. 10. 2019
6. 9. 2019 Oznámení opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Mileč 18. 10. 2019
3. 9. 2019 Prodloužení kanalizace - ulice U Trati, Chloumecká - Kasejovice 19. 9. 2019
2. 9. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 2. 10. 2019
2. 9. 2019 Trubní studna v k.ú. Polánka u Nepomuka 2. 10. 2019
29. 8. 2019 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 9. 2019
29. 8. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikaci ve Dvorci, ul. Průmyslová 16. 9. 2019
28. 8. 2019 Dražební vyhláška - 067 EX 103/18-124 25. 9. 2019
28. 8. 2019 Dražební vyhláška - 120 EX 32373/12-393 31. 10. 2019
28. 8. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. II/191 a č. III/19117 13. 9. 2019
23. 8. 2019 Vrtaná studna pro indiviuální zásobování vodou - Sedliště nad Úslavou 24. 9. 2019
21. 8. 2019 Zastavení řízení - rozvody kabelové televize - Nepomuk PJ, U Potoka, Myslivecká 6. 9. 2019
20. 8. 2019 Trubní studna - k.ú. Měcholupy u Blovic 20. 9. 2019
20. 8. 2019 Trubní studna k.ú.Měcholupy u Blovic p.č. 1126 20. 9. 2019
19. 8. 2019 Opatření obecné povahy dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v Nepomuku 1. 11. 2019
19. 8. 2019 Oznámení o rozšíření obvodu KoPÚ Klášter u Nepomuka 4. 9. 2019
16. 8. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na úsecích silnic č. I/187, III/1875, III/1877, III/1878 a III/1879, III/1869 2. 9. 2019
16. 8. 2019 DČOV a vrtaná studna 16. 9. 2019
13. 8. 2019 7. rozpočtové opatření města Nepomuk na rok 2019 17. 9. 2019
12. 8. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení Nepomuk - Dvorec, Rožmitálská ulice 28. 8. 2019
9. 8. 2019 Výběrové řízení-referent stavebního úřadu 27. 8. 2019
7. 8. 2019 Dražební vyhláška -Šíma Václav 18. 9. 2019
6. 8. 2019 OOP Klášterecká 21. 8. 2019
6. 8. 2019 OOP Dvorec Tojická 21. 8. 2019
2. 8. 2019 Návrh opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody 11. 8. 2019
2. 8. 2019 OOP - tranzit 17. 8. 2019
30. 7. 2019 Dražební vyhláška Berkovec Jiří 17. 10. 2019
30. 7. 2019 Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ústn. jednání-Ivana Tomášková 30. 8. 2019
25. 7. 2019 Dražební vyhláška - 124 EX 25083/11-126 26. 9. 2019
25. 7. 2019 Dražební vyhláška 139EX 21820/14-145 19. 9. 2019
23. 7. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - úprava veřejného osvětlení chodníků a obecních prostranství v Bezděkovci 8. 8. 2019
22. 7. 2019 Přechodná úprava provozu na silnici II/19115 v obci Dvorec - ulice Tojická 7. 8. 2019
22. 7. 2019 Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny do zastupitelstva obce Nekvasovy 15. 9. 2019
18. 7. 2019 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018 31. 7. 2020
18. 7. 2019 6. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 13. 8. 2019
17. 7. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor - sál a restaurace bývalý hotel Dvorec 2. 8. 2019
17. 7. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor - Nepomuk, nám. A. Němejce 62 2. 8. 2019
11. 7. 2019 Veřejné projednání návrhu územního plánu Oselce 23. 8. 2019
3. 7. 2019 OOP - přestupní uzel 18. 7. 2019
2. 7. 2019 Dražební vyhláška-Soukup Alexandr 10. 9. 2019
2. 7. 2019 Oznámení-KTV Nepomuk-rozvody kabel. TV-ul. U Potokoda,Myslivecká 17. 7. 2019
1. 7. 2019 zahájení společného řízení, vrtaná studna Sedliště-Vovsová 31. 7. 2019
1. 7. 2019 zahájení společného řízení, vrtaná studna Sedliště-Vaněk 31. 7. 2019
1. 7. 2019 OOP silnice č. I20 - Znakon 16. 7. 2019
1. 7. 2019 OOP Nepomucký trojúhelník 31. 7. 2019
28. 6. 2019 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2019 o nočním klidu 15. 7. 2019
26. 6. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 3. 9. 2019
24. 6. 2019 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu Na Vinici III. 551 v Nepomuku 10. 7. 2019
24. 6. 2019 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu U Sokolovny 557 10. 7. 2019
21. 6. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 10.7.2019 11. 7. 2019
21. 6. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - v k.ú. Nepomuk a v k.ú. Klášter 8. 7. 2019
17. 6. 2019 Pozvánka na VI. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konané dne 27.6.2019 28. 6. 2019
13. 6. 2019 Vrtaná studna FUCHS v obci Životice 15. 7. 2019
12. 6. 2019 Výběrové řízení na funkci referenta stavebního úřadu odboru VŽP 28. 6. 2019
10. 6. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - veřejné osvětlení Nepomuk - Dvorec, R 26. 6. 2019
10. 6. 2019 Oznámení - nové volby do zastupitelstva obce Nekvasovy 11. 7. 2019
10. 6. 2019 Úprava veřejného osvětlení chodníků a obecních prostranství v Bezděkovci 11. 7. 2019
6. 6. 2019 Návrh opatření obecné povahy ve věci stnaovení místní úpravy provozu na silnici č. III/02015, č. III/02017, č. III/02018 a č. III/1182 24. 6. 2019
6. 6. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK v Nepomuku ul. J.J. Ryby 24. 6. 2019
31. 5. 2019 5. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 18. 7. 2019
31. 5. 2019 Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2018 30. 6. 2019
30. 5. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu v obci Dvorec, MK U Trati 17. 6. 2019
30. 5. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 19.6.2019 20. 6. 2019
30. 5. 2019 Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. - Závěrečný účet + Zpráva auditora za rok 2018 27. 6. 2019
30. 5. 2019 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 11. 6. 2019
28. 5. 2019 Dražební vyhláška - 094 EX 12652/08 21. 6. 2019
28. 5. 2019 Dražební vyhláška - 094 EX 12652/08 21. 6. 2019
28. 5. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor - Nepomuk, Nádražní 476, sklepní prostory 13. 6. 2019
28. 5. 2019 Záměr města Nepomuk - prodloužení nájemní smlouvy - restaurace a sál U Trati v Nepomuku, část Dvorec 13. 6. 2019
28. 5. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem části pozemku pč.č 611/12 k.ú. Nepomuk 13. 6. 2019
27. 5. 2019 Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny - 28.5.2019 29. 5. 2019
27. 5. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 11.6.2019 12. 6. 2019
27. 5. 2019 Záměr města Nepomuk - prodej pozemků p.č.č 334/3 a 334/4 v k.ú. Dvorec 12. 6. 2019
27. 5. 2019 Dražební vyhláška - 094 EX 12652/08 21. 6. 2019
23. 5. 2019 Dražební vyhláška - 108 EX 00271/15-127 30. 5. 2019
23. 5. 2019 Dražební vyhláška - 220 EX 1597/05-444 9. 7. 2019
23. 5. 2019 Dražební vyhláška - 131 EX 1945/17-295 27. 6. 2019
20. 5. 2019 Mikroregion Nepomucko -Závěrečný účet za rok 2018 27. 6. 2019
20. 5. 2019 Mikroregion Nepomucko -zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 27. 6. 2019
15. 5. 2019 Výzva vlastníkům lesa 31. 10. 2019
14. 5. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 30. 5. 2019
10. 5. 2019 Dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - k.ú. Žinkovy 27. 5. 2019
10. 5. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - na silnic č. II/191, II/230 III/19117 a MK v k.ú. Žinkovy 27. 5. 2019
7. 5. 2019 Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň při volbách do Evropského parlamentu 27. 5. 2019
7. 5. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 27. 5. 2019
7. 5. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2018 31. 12. 2019
2. 5. 2019 Stavební povolení na stavbu „Stavby polních cest HPC 1R a HPC 3R v k. ú. Bezděkov u Kasejovic“ 20. 5. 2019
2. 5. 2019 Stavební povolení na stavbu „Stavba polní cesty VPC 3R v k. ú. Bezděkov“ 20. 5. 2019
1. 5. 2019 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele DD Nepomuk 31. 5. 2019
30. 4. 2019 4. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 5. 2019
30. 4. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu v obci Nepomuk, ul J.J.Ryby 16. 5. 2019
30. 4. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka odboru dopravy - referent na úseku přestupky BESIP Městského úřadu Nepomuk 16. 5. 2019
30. 4. 2019 Dražební vyhláška - 166 DD 24/19-3 21. 5. 2019
29. 4. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci nepomucké pouti 15. 5. 2019
25. 4. 2019 oznámení návrhu OOP-dočasné omezení užívání pitné vody 1. 6. 2019
25. 4. 2019 Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam 28. 5. 2019
24. 4. 2019 Záměr města Nepomuk - prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 919/2 v k.). Klášter u Nepomuka 10. 5. 2019
24. 4. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - k.ú. Dvorec 10. 5. 2019
23. 4. 2019 Přechodná úprava provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/191 v k.ú. Dvorec 9. 5. 2019
17. 4. 2019 Oznámení o zahájení společného povolení ke zřízení vodního díla DČOV moštárny a ciderie Vojovice 20. 5. 2019
17. 4. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. II/191 3. 5. 2019
17. 4. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Nepomuku, ul. Na Vinici II 3. 5. 2019
17. 4. 2019 3. 5. 2019
15. 4. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – na silnici č. II/191 (v k. ú. Žinkovy, okr. Plzeň - jih) 1. 5. 2019
12. 4. 2019 Pozvánka na V. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konané dne 25.4.2019 26. 4. 2019
11. 4. 2019 Dražební vyhláška - 117 EX 520/18-43 24. 5. 2019
8. 4. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem části střechy - Nepomuk, Pivovarská 570,571,572 22. 4. 2019
8. 4. 2019 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 27. 5. 2019
8. 4. 2019 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 27. 5. 2019
8. 4. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/02013,III/19115,III/19114,III/18616 a MK v obci Třebčice 24. 4. 2019
2. 4. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 16.4.2019 17. 4. 2019
29. 3. 2019 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 9. 4. 2019
27. 3. 2019 Informace pro voliče - volby do EP 2019 27. 5. 2019
27. 3. 2019 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy 12. 4. 2019
27. 3. 2019 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže, Klatovy 12. 4. 2019
27. 3. 2019 Dražební vyhláška - 106 EX 400/06-184 25. 4. 2019
26. 3. 2019 Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení úpravy provozu v obci Dvorec, ul. U Trati a Železniční 11. 4. 2019
21. 3. 2019 Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 26. 5. 2019
21. 3. 2019 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018 22. 4. 2019
21. 3. 2019 3. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 30. 4. 2019
18. 3. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 25.3.2019 26. 3. 2019
18. 3. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 29.3.2019 30. 3. 2019
18. 3. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 2.4.2019 3. 4. 2019
18. 3. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 4.4.2019 5. 4. 2019
15. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Hradiště 1. 4. 2019
13. 3. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem části pozemku p.č. 206/1 v k.ú. Nepomuk 29. 3. 2019
12. 3. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ve Dvorci, ul. Průmyslová 28. 3. 2019
11. 3. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22.3.2019 25. 3. 2019
1. 3. 2019 Přechodná úprav provozu na pozemních komunikacích k.ú. Přešín 18. 3. 2019
1. 3. 2019 Zahájení projednání návrhu stnaovení místní úpravy provozu v obci Nepomuk, Na Vinici II 18. 3. 2019
28. 2. 2019 Veřejné projednání návrhu územního plánu Vrčeň 17. 4. 2019
25. 2. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu k projednávání přestupků 13. 3. 2019
22. 2. 2019 2. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 21. 3. 2019
22. 2. 2019 Městské dotační programy na rok 2019 25. 6. 2019
20. 2. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 20. 3. 2019
20. 2. 2019 Projednání návrhu územního plánu Sedliště 4. 4. 2019
19. 2. 2019 Rozhodnutí o uzavření MŠ Nepomuk 4. 3. 2019
18. 2. 2019 Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie 6. 3. 2019
15. 2. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Klášter a Nepomuk 4. 3. 2019
15. 2. 2019 Oznámení zahájení stavebního řízení - stavby polní cesty v k.ú. Bezděkov u Kasejovic 4. 3. 2019
12. 2. 2019 1. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 22. 2. 2019
12. 2. 2019 Veřejná vyhláška - stavby polních cest HPC 1R a HPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic 28. 2. 2019
11. 2. 2019 Pozvánka na IV. zasedání Zastupitelstva Města Nepomuk - 21.2.2019 22. 2. 2019
7. 2. 2019 Návrh OOP-ul. Za Kostelem,Nepomuk 22. 2. 2019
7. 2. 2019 vyřejná vyhláška opatření obec. povahy-přechodná úprava provozu 12. 2. 2019
6. 2. 2019 Dražební vyhláška-Pužejová Michaela a Dana 11. 4. 2019
6. 2. 2019 Veřejná vyhláška doručení písemnosti M. Čuchran 21. 2. 2019
6. 2. 2019 Veřejná vyhláška doručení písemnosti P. Čuchran 21. 2. 2019
4. 2. 2019 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 12. 2. 2019
1. 2. 2019 Šimkovi vrtaná studna 3. 3. 2019
1. 2. 2019 Bohm vrtaná stuna 3. 3. 2019
1. 2. 2019 výběrové řízení_obecné přestupky_2019 19. 2. 2019
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 1. 1. 2020
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018-úsek životního prostředí 1. 1. 2020
30. 1. 2019 13. rozpočtové opatření města Nepomuk 28. 2. 2019
29. 1. 2019 návrh opatření obecné povahy-Pondělík 13. 2. 2019
29. 1. 2019 Záměr-prodej bytu Za Kostelem 566, Nepomuk 11. 3. 2019
29. 1. 2019 Dražební vyhláška -Šantorová Alena 28. 3. 2019
22. 1. 2019 Vrtaná studna HAV - 1 - v k.ú. Vojovice 22. 2. 2019
21. 1. 2019 Návrh na zrušení opatření obecné povahy 22. 2. 2019
18. 1. 2019 Rozpočty příspěvkových organizací města Nepomuk na rok 2019 a Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Nepomuk na období 2020-2021 31. 12. 2019
18. 1. 2019 Zahájení společného řízení - víceúčelové, společenské a skaldovací prostory Neurazy, Soběsuky 18. 2. 2019
17. 1. 2019 Záměr města Nepomuk - směna pozemkových parcel v k.ú. Dvorec 4. 2. 2019
17. 1. 2019 Dražební vyhláška - 120 EX 35122/13-159 14. 3. 2019
16. 1. 2019 Dražební vyhláška 220 EX 13119/11-171 26. 3. 2019
15. 1. 2019 Dražební vyhláška 117 EX 2943/11-140 31. 1. 2019
14. 1. 2019 opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje - vrtaná trubní studna ŘS2 30. 1. 2019
11. 1. 2019 vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK 28. 1. 2019
8. 1. 2019 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBČICE 27. 2. 2019
8. 1. 2019 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU NEURAZY 27. 2. 2019
7. 1. 2019 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MILEČ 19. 2. 2019
3. 1. 2019 Zahájení společného řízení - vrtaná studna Nová Ves u Nepomuka 4. 2. 2019
28. 12. 2018 Rozpočet města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
27. 12. 2018 pořadník pro přidělení družstevních bytů v r. 2019 7. 2. 2019
21. 12. 2018 Návrh změny č. 1 územního plánu Klášter 2. 2. 2019
21. 12. 2018 Zahájení společného řízení - Angusfarm Soběsuky rekonstrukce gastro provozu a restaurace 22. 1. 2019
20. 12. 2018 Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Angusfarm Soběsuky ČOV a lapák tuku 21. 1. 2019
19. 12. 2018 Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2019
19. 12. 2018 Dražební vyhláška - 067EX 3038/18-60 24. 1. 2019
14. 12. 2018 11. a 12. rozpočtové opatření města Nepomuk 31. 12. 2018
14. 12. 2018 Oznámení města Nepomuk o návrzích rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací 31. 12. 2018
12. 12. 2018 Přechodná úprava na pozemních komunikacích v územní působnosti MěÚ Nepomuk 18. 12. 2018
12. 12. 2018 Výzva k odstranění nedostatků podání - rekonstrukce návsi - obec Radošice 28. 12. 2018
7. 12. 2018 Zahájení územního řízení - oplocení Měcholupy 7. 1. 2019
6. 12. 2018 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 18. 12. 2018
6. 12. 2018 Výzva vlastníkům lesa 30. 4. 2019
4. 12. 2018 Záměr města Nepomuk - prodloužení výpůjčky - prostor bývalé uhelny v objektu sotjícím na stp. 1063 v k.ú. Nepomuk 20. 12. 2018
3. 12. 2018 Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299, 650 - 304, 009 19. 12. 2018
3. 12. 2018 Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konané dne 13.12.2018 14. 12. 2018
30. 11. 2018 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Na Vinici, k.ú. Klášter 17. 12. 2018
29. 11. 2018 Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kozlovice 31. 12. 2018
28. 11. 2018 Oznámení - návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2018
26. 11. 2018 Záměr města Nepomuk - prodloužení výpůjčky pozemků v k.ú. Přebudov 12. 12. 2018
23. 11. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v působnosti MěÚ Nepomuk 29. 11. 2018
23. 11. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. II/191 a č. III/19117 10. 12. 2018
23. 11. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích č. III/11748 10. 12. 2018
23. 11. 2018 Vrtaná studna pro individuální zásobování vodou a přívod vody v délce 30 m 24. 12. 2018
23. 11. 2018 Stavební povolení - peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti 10. 12. 2018
22. 11. 2018 Návrh rozpočtu dle kapitol na rok 2019 Mikroregionu 12. 12. 2018
22. 11. 2018 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregion Nepomucko rok 2019-2021 12. 12. 2018
21. 11. 2018 UR Nepomuk KTV 6. 12. 2018
19. 11. 2018 Záměr města Nepomuk - směna pozemku p.č. 150/23 v k.ú. Dvorec za pozemek p.č. 150/22 v k.ú. Dvorec 5. 12. 2018
19. 11. 2018 Záměr města Nepomuk - směna části pozemku 204/1 v k.ú. Dvorec za část pozemku 206/1 v k.ú. Dvorec 5. 12. 2018
19. 11. 2018 Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk - 29.11.2018 30. 11. 2018
16. 11. 2018 Územní rozhodnutí -Nepomu, PJ, U Potoka,Myslivecká-NN 1. 12. 2018
14. 11. 2018 Zinkovy Hajky NN zahajeni 14. 12. 2018
13. 11. 2018 10. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 31. 12. 2018
9. 11. 2018 Záměr města Nepomuk - prodloužení výpůjčky nebytového prostoru v Nepomuku, garáž na stp. 96/5 26. 11. 2018
9. 11. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej části pozemku p.č. 915/68 v k.ú. Klášter u Nepomuka 26. 11. 2018
9. 11. 2018 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Nová Ves u Nepomuka 26. 11. 2018
9. 11. 2018 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - novostavba seníku Čížkov 26. 11. 2018
6. 11. 2018 Rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE Nepomuk-Dvorec, ulice Za Výtopnou 22. 11. 2018
5. 11. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. III/17716 a III/17771 k.ú. Čížkov, Železný Újezd, Přešín a Sedliště 21. 11. 2018
1. 11. 2018 Dražební vyhláška - 120 EX 9137/16-263 17. 1. 2019
1. 11. 2018 Dražební vyhláška - 106 EX 230/08-299 28. 11. 2018
1. 11. 2018 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k zámeru - I/20 Kasejovice, obchvat 19. 11. 2018
1. 11. 2018 Dražební vyhláška - 106 EX 2943/11-55 12. 12. 2018
26. 10. 2018 Záměr města Nepomuk - výpůjčka pozemku - rekonstrukce komunikace 12. 11. 2018
24. 10. 2018 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - cyklostezka - Formanská stezka - Starý Smolivec - Dožice 9. 11. 2018
24. 10. 2018 VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s. 26. 11. 2018
24. 10. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - II/187,II/191,II/230,III/1875,III/11747 a MK 9. 11. 2018
23. 10. 2018 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města konané dne 1. listopadu 2018 2. 11. 2018
23. 10. 2018 Vrtaná trubní studna a vodovodní potrubí 26. 11. 2018
23. 10. 2018 DČOV Sedliště 26. 11. 2018
23. 10. 2018 DČOV Srby 8. 11. 2018
23. 10. 2018 DČOV Srby 8. 11. 2018
22. 10. 2018 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Nová Ves u Nepomuka 31. 10. 2018
19. 10. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/191, III/11759 a MK v obci Žinkovy 5. 11. 2018
17. 10. 2018 návrh OOP - Pondělík 1. 11. 2018
17. 10. 2018 Zahájení společného řízení, vrtaná studna, Neurazy 16. 11. 2018
17. 10. 2018 zahájení společného řízení, vrtaná studna Klikařov 16. 11. 2018
17. 10. 2018 Územní rozhodnutí -Dožice náves, PJ - kNN 1. 11. 2018
15. 10. 2018 oznámení o zahájení územního řízení na stavbu -Nepomuk, PJ, U potoka, Myslivecká - NN 30. 10. 2018
15. 10. 2018 Oznámení-trafostanice v k.ú. Dvorec 1. 7. 2019
15. 10. 2018 oznámení o zahájení územ. řízení -rozbody kabel. televize,Nepomuk Nové Město 30. 10. 2018
15. 10. 2018 informace o návrhu veřejnopráv. sml.-novostavba seníku Čečevice 23. 10. 2018
10. 10. 2018 OOP Žinkovy - Zvánovec 25. 10. 2018
9. 10. 2018 návrh OOP - Reha Alzheimer 24. 10. 2018
8. 10. 2018 Oznámení vydání územního plánu Nepomuk 24. 10. 2018
8. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Nepomuk 9. 11. 2018
8. 10. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v územní působnosti Městského úřadu Nepomuk 15. 10. 2018
8. 10. 2018 Rozhodnutí o umístění stavby - Bezděkovec, Obec - NN 24. 10. 2018
4. 10. 2018 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2018 _ Pořádní řád 22. 10. 2018
4. 10. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20 22. 10. 2018
3. 10. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - č. II/18164 v k.ú. Mileč, č. III/18615 v k.ú. Mileč, č. III/18616 v k.ú. Třebčice, č. III/11747 v k.ú. Dvorec 19. 10. 2018
3. 10. 2018 Návrh pořadníku pro přidělení družstevních bytů v roce 2019 - Nepomuk 3. 11. 2018
3. 10. 2018 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele školského zařízení - Dětský domov, Horšovský Týn 19. 10. 2018
3. 10. 2018 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže, Tachov 19. 10. 2018
27. 9. 2018 Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti - oprava zřejmých nesprávností 15. 10. 2018
27. 9. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. II/230 v obci Březí 15. 10. 2018
27. 9. 2018 Dražební vyhláška - 120 EX 32373/12-210 17. 1. 2019
25. 9. 2018 Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kasejovice 11. 10. 2018
25. 9. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 11. 10. 2018
21. 9. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace Jánské náměstí v Kasejovicích 8. 10. 2018
21. 9. 2018 9. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 31. 12. 2018
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 16. 12. 2020
18. 9. 2018 Změna využití pozemku č. 807/2 k.ú. Bezděkovec - zalesnění 19. 10. 2018
18. 9. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města 8. 10. 2018
18. 9. 2018 Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň při volbách do zastupitelstva města 8. 10. 2018
17. 9. 2018 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 3. 10. 2018
17. 9. 2018 Dražební vyhláška - 203 Ex 47454/47-71 8. 11. 2018
12. 9. 2018 Zahájení územního řízení - veřejné osvětlení a okládka HDPE trubek - Nepomuk, Dvorec, Za Výtopnou 28. 9. 2018
12. 9. 2018 Zahájení územního řízení Dožice, náves, PJ - kNN, rekonstrukce a sítě NN 28. 9. 2018
12. 9. 2018 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 343 v ulici U Trati v Nepomuku, v části Dvorec, sál bývalého hotelu Dvorec 28. 9. 2018
11. 9. 2018 Dražební vyhláška - 197 EX 12549/15-132 18. 10. 2018
11. 9. 2018 OMEXOM GA Energo s.r.o. - oznámení o přeložení zemního kabelu NN 31. 1. 2019
11. 9. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 16. 11. 2018
10. 9. 2018 Pozvánka na XXIV. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konané dne 20.9.2018 21. 9. 2018
6. 9. 2018 Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 15. 10. 2018
6. 9. 2018 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu Na Vinici III. 551 v Nepomuku 24. 9. 2018
6. 9. 2018 8. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 31. 12. 2018
6. 9. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. U Sokolovny 24. 9. 2018
5. 9. 2018 Stavební povolení na stavbu 21. 9. 2018
5. 9. 2018 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna pro individuální zásobování vodou a přívod vody v délce 30m 5. 10. 2018
30. 8. 2018 Záměr města Nepomuk - budoucí prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 11 17. 9. 2018
30. 8. 2018 Záměr města Nepomuk - budoucí prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 567, byt č. 13 17. 9. 2018
30. 8. 2018 Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 11. 9. 2018
29. 8. 2018 Stavební úpravy RD, Neurazy, Radochovy 14. 9. 2018
29. 8. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej části pozemku p.č. 202/25 v k.ú. Dvorec 14. 9. 2018
29. 8. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej části pozemku p.č.č 915/63 v k.ú. Klášter u Nepomuka 14. 9. 2018
23. 8. 2018 Oznámení - návrh Územního plánu Oselce 10. 10. 2018
21. 8. 2018 Počet a sídlo okrsků + zapisovatelé 8. 10. 2018
21. 8. 2018 Přechodná úprava provozu silnice č. II_191 5. 9. 2018
21. 8. 2018 Oznámení zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce a.s. - Bezděkovec 20. 9. 2018
17. 8. 2018 Záměr pozemky v k.ú.Nepomuk, Klášter 1. 9. 2018
17. 8. 2018 Informace o návrhu VPS - Stavební úpravy RD Neurazy 25. 8. 2018
16. 8. 2018 Přechodná úprava místní komunikace v k.ú. Vrčeň 31. 8. 2018
15. 8. 2018 Výběrové řízení-referent územ. plánování 4. 9. 2018
14. 8. 2018 Volby 2018 8. 10. 2018
10. 8. 2018 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - DČOV Vojovice 10. 9. 2018
8. 8. 2018 Přechodná úprava místní komunikace v k.ú. Nepomuk, ul. Plzeňská 24. 8. 2018
3. 8. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města Nepomuk, které se uskuteční 5.-6.10.2018 8. 10. 2018
2. 8. 2018 Dražební vyhláška 195 EX 1548/15-48 12. 9. 2018
2. 8. 2018 Dražební vyhláška 190EXD 2/18-1 22. 8. 2018
2. 8. 2018 Dražební vyhláška 197 EX 81410/09-420 6. 9. 2018
2. 8. 2018 Dražební vyhláška 120 EX 477/11-440 15. 11. 2018
1. 8. 2018 7. rozpočtové opatření města Nepomuk 31. 12. 2018
1. 8. 2018 Oznámení návrh územního plánu Vrčeň 19. 9. 2018
1. 8. 2018 Oznámení zahájení splečného řízení a pozvání k veřejnému projednání - septik a zemní filtr pro RD Nová Ves u Nepomuka 3. 9. 2018
27. 7. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II/177 k.ú. Radošice 13. 8. 2018
26. 7. 2018 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor - Nepomuk, Za Kostelem 566 13. 8. 2018
26. 7. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 24 13. 8. 2018
26. 7. 2018 Záměr města Nepomuk - pronájem pozemků v k.ú. Nepomuk a k.ú. Klašter 13. 8. 2018
26. 7. 2018 Zahájení společného řízení - DČOV Maňovice 27. 8. 2018
25. 7. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej pozemkových parcel pro výstavbu RD v k.ú. Nepomuk, v lokalitě Na Daníčkách 10. 8. 2018
25. 7. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. II/177 v obci Chynín 10. 8. 2018
25. 7. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Podzimní setkání RHKA 10. 8. 2018
19. 7. 2018 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - DČOV Vojovice 20. 8. 2018
18. 7. 2018 Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Klášter 22. 8. 2018
17. 7. 2018 Záměr města Nepomuk - pronájem části střechy Nepomuk - Dvorec, U Trati 201 2. 8. 2018
17. 7. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 551 2. 8. 2018
17. 7. 2018 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu Na Vinici III. 552 v Nepomuku 2. 8. 2018
17. 7. 2018 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu Na Vinici III. 551 v Nepomuku 2. 8. 2018
13. 7. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - XXXVII. Nepomucký trojúhelník 30. 7. 2018
13. 7. 2018 Přechodná úprava na pozemních komunikacích - Ing. Jiří Ďurák 30. 7. 2018
12. 7. 2018 Oznámení o zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 Územního plánu Kasejovice 30. 7. 2018
9. 7. 2018 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva volebního obvodu, počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů - volby do zastupitelstva města Nepomuk 8. 10. 2018
9. 7. 2018 Informace pověřeného obecního úřadu - registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí 8. 10. 2018
9. 7. 2018 Oznámení o stanovení počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů 8. 10. 2018
29. 6. 2018 Přechodná úprava na pozemních komunikacích - Pivní slavnosti Nepomuk 16. 7. 2018
29. 6. 2018 Rozhodnutí o umístění stavby - Mladý Smoliec, PJ - DTS, kNN 16. 7. 2018
28. 6. 2018 Oznámení o zveřejnění údajů o vydané změně č. 3 Územního plánu Prádlo 16. 7. 2018
27. 6. 2018 6. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 1. 8. 2018
27. 6. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nepomuk na r. 2019-2023 31. 12. 2018
27. 6. 2018 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 30. 6. 2019
26. 6. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Mladý Smolivec, Čížkov, Dožice, Chloumek a Kasejovice 12. 7. 2018
18. 6. 2018 Záměr města Nepomuk - pronájem rybníka v k.ú. Nepomuk 4. 7. 2018
15. 6. 2018 Přechodná úprava na pozemních komunikacích - v obci Mladý Smolivec, Radošice, Starý Smolivec 2. 7. 2018
12. 6. 2018 Stavební povolení "Dvorec, chodník v ulici Tojická" 28. 6. 2018
12. 6. 2018 Stavební povolení - Dvorec, chodník v ulici Blatenská 28. 6. 2018
11. 6. 2018 Pozvánka na XXII. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konané dne 21.6.2018 22. 6. 2018
8. 6. 2018 Oznámení vydání změny č. 1 Územního plánu Kasejovice 25. 6. 2018
7. 6. 2018 Rozhodnutí o umístění stavby - Srby, dopravní a technická infrastruktura pro RD 25. 6. 2018
6. 6. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení návrh Územního plánu Sedliště 25. 7. 2018
6. 6. 2018 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor v Nepomuku, části Dvorec, U Trati 343, restaurace bývalého hotelu Dvorec 22. 6. 2018
6. 6. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/17724 v Chloumku u Kasejovic 22. 6. 2018
6. 6. 2018 5. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 27. 6. 2018
5. 6. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 611/x v k.ú. Nepomuk 21. 6. 2018
4. 6. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 611/30 v k.ú. Nepomuk 20. 6. 2018
4. 6. 2018 Návrh Územního plánu Mileč 23. 7. 2018
1. 6. 2018 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 12. 6. 2018
31. 5. 2018 Veřejná vyhláška - Větrovcovi, prohloubení kop. studny 15. 6. 2018
30. 5. 2018 Dražební vyhláška 120 EX 4848/09-147 23. 8. 2018
29. 5. 2018 Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2017 30. 6. 2018
29. 5. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2017 30. 6. 2018
28. 5. 2018 Závěrečný účet + Zpráva auditora - Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. za rok 2017 30. 6. 2018
24. 5. 2018 Rozhodnutí o umístění stavby - I/20 Nepomuk - stoupací pruhy 11. 6. 2018
24. 5. 2018 Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2017 30. 6. 2018
24. 5. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2017 30. 6. 2018
23. 5. 2018 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu Na Vinici III. 552 v Nepomuku 8. 6. 2018
15. 5. 2018 Oznámení - veřejné projednání návrhu územního plánu Nepomuk 2. 7. 2018
7. 5. 2018 4. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 6. 6. 2018
4. 5. 2018 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. II/191, III/11748, náměstí Augustina Němejce a MK Nádražní, Na Vinici v k.ú. Nepomuk a MK v k.ú. Klášter 21. 5. 2018
3. 5. 2018 Zahájení stavebního řízení - obytná zóna Klášter - komunikace 21. 5. 2018
26. 4. 2018 Dražební vyhláška - 203 Ex 47454/17-50 7. 6. 2018
26. 4. 2018 Daň z nemovitých věcí na rok 2018 29. 5. 2018
25. 4. 2018 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horšovský Týn 11. 5. 2018
25. 4. 2018 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy stavební, Plzeň 11. 5. 2018
25. 4. 2018 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Odborné školy výroby a služeb, Plzeň 11. 5. 2018
24. 4. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení výjimek z doby nočního klidu 10. 5. 2018
20. 4. 2018 Zahájení územního řízení - Mladý Smolivec, PJ - DTS, kNN 7. 5. 2018
20. 4. 2018 Zahájení společného řízení - vrtaná studna Nepomuk 7. 5. 2018
19. 4. 2018 Zahájení územního řízení - Srby, parc.č. 691/1, Dopravní a technická infrastruktura pro RD 7. 5. 2018
13. 4. 2018 OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TOJICE 18. 5. 2018
11. 4. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení - 27. 4. 2018
11. 4. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení - 27. 4. 2018
10. 4. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje 26. 4. 2018
9. 4. 2018 Pozvánka na XXII. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konané dne 19.4.2018 20. 4. 2018
6. 4. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu v Nepomuku, U Sokolovny 560 23. 4. 2018
6. 4. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu v Nepomuku, U Sokolovny 561 23. 4. 2018
3. 4. 2018 Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 4. 2018
3. 4. 2018 3. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 7. 5. 2018
29. 3. 2018 Zrušení dražební vyhlášky-Michaela Pužejová 5. 4. 2018
28. 3. 2018 Veřejná vyhláška o veřej. projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje PK 8. 5. 2018
27. 3. 2018 veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na PK-VII Podbrdská rallye Legend 2018-Autoklub ČR 11. 4. 2018
27. 3. 2018 Drazebni vyhlaska-Molík Josef 4. 5. 2018
26. 3. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 5.4.2018 6. 4. 2018
26. 3. 2018 Oznámení o konání veřejného projednání - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 8. 5. 2018
26. 3. 2018 Oznámení zahájení územ.řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-I_20 Nepomuk stoupací pruhy-Ředitelství silnic a dálnic ČR 25. 4. 2018
22. 3. 2018 Oznámení zahájení DČOV Bezděkovec 23. 4. 2018
22. 3. 2018 Dražební vyhláška - 120 EX 47597/10-135 24. 5. 2018
21. 3. 2018 Oznámení projednání návrhu zprávy č. 2 o uplatňování územního plánu Mladý Smolivec 23. 4. 2018
21. 3. 2018 Sdělení Ministerstva životního prostředí k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů 21. 4. 2018
20. 3. 2018 Záměr města Nepomuk - pronájem kiosku u bazénů 5. 4. 2018
15. 3. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/1869, III/1875, III/1877 a místních komunikacích v obci Kramolín 2. 4. 2018
14. 3. 2018 Rozhodnutí o umístění stavby - sil. III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská - SO301 přeložka STL plynovodu 30. 3. 2018
14. 3. 2018 Návrh změny č. 1 Územního plánu Kasejovice 2. 5. 2018
12. 3. 2018 Výběrové řízení s aukcí - pozemk. parc. KN p.č. 801/1 k.ú. Sedliště nad Úslavou 18. 4. 2018
12. 3. 2018 Dražební vyhláška - 015 EX 4312/13-73 19. 4. 2018
12. 3. 2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochranně lesa- lýkožrout smrkový 30. 9. 2018
12. 3. 2018 Dražební vyhláška - 120 EX 12814/11-167 17. 5. 2018
9. 3. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556 26. 3. 2018
9. 3. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 557 26. 3. 2018
9. 3. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 558 26. 3. 2018
9. 3. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 559 26. 3. 2018
8. 3. 2018 2. rozpočtové opatření v roce 2018 3. 4. 2018
5. 3. 2018 Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie 21. 3. 2018
5. 3. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/11745, II/191, III/11716, III/17717 a III/11742 okres Plzeň-jih 21. 3. 2018
5. 3. 2018 Pozvánka na XXI. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konané dne 15.3.2018 16. 3. 2018
2. 3. 2018 Dražební vyhláška - 190 EXD EXD 1/16-23 4. 4. 2018
2. 3. 2018 Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele Gymnázia a SOŠ Rokycany 31. 3. 2018
2. 3. 2018 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, Plzeň 31. 3. 2018
2. 3. 2018 Vyhlášení konkurzu na obszaneí pracovního místa ředitele ZŠ, Plzeň 31. 3. 2018
2. 3. 2018 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele SPŠ dopravní, Plzeň 31. 3. 2018
1. 3. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/11745, II/191, III/11716, III/17717 a III/11742 okres Plzeň-jih 19. 3. 2018
27. 2. 2018 Zahájení řízení - vrtaná studna ŠMÍ-1, Životice 30. 3. 2018
21. 2. 2018 Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 31. 12. 2018
21. 2. 2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 22. 3. 2018
20. 2. 2018 Přechodná úprava na pozemních komunikacích v územní působnosti MěÚ Nepomuk 26. 2. 2018
20. 2. 2018 Oznámení vydání změny č. 3 územního plánu Prádlo 8. 3. 2018
19. 2. 2018 Prodej nájemních bytů nájemcům s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici III. 555 7. 3. 2018
15. 2. 2018 Záměr města Nepomuk - směna části pozemku st.p.č. 300 v k.ú. Nepomuk 5. 3. 2018
15. 2. 2018 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2018 16. 3. 2018
15. 2. 2018 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 2. 4. 2018
15. 2. 2018 Dražební vyhláška - 065 EX 03293/17-073 16. 3. 2018
15. 2. 2018 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu Na Vinici III. 552 v Nepomuku 9. 3. 2018
6. 2. 2018 Oznámení města Nepomuk - 1. rozpočtové opatření města Npeomuk 3. 4. 2018
6. 2. 2018 Záměr města Nepomuk - bezúplatný převod pozemku v k.ú. Dvorec z vlastnictví města Nepomuk do vlastnictví Plzeňskému kraji 22. 2. 2018
5. 2. 2018 Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavební úpravy RD Bezděkovec 6. 3. 2018
5. 2. 2018 Dražební vyhláška - 120 EX 477/11-387 5. 4. 2018
5. 2. 2018 Dražební vyhláška - 190 EX 794/15-90 14. 3. 2018
2. 2. 2018 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - 12.února 2018 13. 2. 2018
2. 2. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v území působnosti Městského úřadu Nepomuk 8. 2. 2018
1. 2. 2018 Záměr města Nepomuk - prodloužení výpůjčky nebytového prostoru v Nepomuku, garáž na stp. 96/5 17. 2. 2018
1. 2. 2018 Záměr města Nepomuk - výpůjčka nebytových prostor v Nepomuku, prostor v podkroví rodného domu A. Němějce 17. 2. 2018
1. 2. 2018 Zahájení územního řízení - Sil III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská - S0301 Přeložka STL plynovodu 17. 2. 2018
25. 1. 2018 Dražební vyhláška 212 EDX 1/17-6 7. 2. 2018
25. 1. 2018 Dražební vyhláška 106 EX 230/08-175 23. 2. 2018
25. 1. 2018 Dražební vyhláška 120 EX 13553/09-135 5. 4. 2018
25. 1. 2018 Přechodná úprava na pozemních komunikacích v územní působnosti MěÚ Nepomuk 31. 1. 2018
24. 1. 2018 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 26. 4. 2018
23. 1. 2018 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - RD - Mileč, Bezděkovec 23. 2. 2018
17. 1. 2018 Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky 29. 1. 2018
16. 1. 2018 Uzemní souhlas - Nepomuk, Dvorec, Za Vytopnou - nové distribuční vedení NN 1. 2. 2018
10. 1. 2018 Oznámení města Nepomuk o schválených rozpočtech a střednědobých výhledech rozpočtů příspěvkových organizací 31. 12. 2018
9. 1. 2018 Přechodná úprava na pozemních komunikacích - SÚS PK 15. 1. 2018
9. 1. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - KaV 15. 1. 2018
9. 1. 2018 Územní souhlas Maňovice u Nepomuka, PJ - kNN 25. 1. 2018
22. 12. 2017 Dražební vyhláška - 158 EX 958/16-72 24. 1. 2018
22. 12. 2017 Dražební vyhláška - 099 EX 7062/09-70 15. 2. 2018
22. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 3/2017 8. 1. 2018
22. 12. 2017 Pořadník pro přidělování družstevních bytů pro rok 2018 2. 2. 2018
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
19. 12. 2017 Stavební povolení - SIL. III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská 4. 1. 2018
19. 12. 2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 15. 1. 2018
19. 12. 2017 Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň při volbě prezidenta ČR 15. 1. 2018
15. 12. 2017 Územní souhlas-Vrčeň-přeložka venkovního vedení NN 30. 12. 2017
15. 12. 2017 Oznámení zahájení územ. řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání-vrtaná studna Měcholupy-Dytrychová Věra 14. 1. 2018
15. 12. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Neurazy 20. 1. 2018
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2017 29. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh rozpočtu ZUŠ Nepomuk na rok 2018 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh rozpočtu MŠ Nepomuk na rok 2018 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Nepomuk na období 2019 - 2020 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh rozpočtu ZŠ Nepomuk na rok 2018 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Nepomuk na období 2019 - 2020 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZUŠ Nepomuk na období 2019 - 2020 31. 12. 2017
13. 12. 2017 12. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Oznámení města Nepomuk o schváleném rozpočtu na rok 2018 31. 12. 2018
13. 12. 2017 výběrové_řízení_radar_2018 3. 1. 2018
13. 12. 2017 Dražební vyhláška-Šrámková Ingeborg-Prádlo 23. 2. 2018
11. 12. 2017 Dražební vyhláška-Jaroslav Velíšek,Jarov 24. 1. 2018
8. 12. 2017 Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 12. 2017
7. 12. 2017 Oznámen o uzavření veřejnoprávní smlouvy-rozšíření sběrného dvora 22. 12. 2017
6. 12. 2017 Oznámení - návrh územního plánu Nepomuk 24. 1. 2018
6. 12. 2017 Dražební vyhláška - 190 EXD 1/17-23 23. 12. 2017
6. 12. 2017 Dražební vyhláška - 081 EX 06215/14-157 12. 1. 2018
1. 12. 2017 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor - Nepomuk, Nádražní 476 – I.NP 18. 12. 2017
1. 12. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - J. Vaněček 18. 12. 2017
1. 12. 2017 Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konané dne 12.12.2017 13. 12. 2017
30. 11. 2017 Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 31. 12. 2017
28. 11. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/11748 a MK nám. A. Němejce, silnici II/191, MK Na Vinici ke křižovatce se silnicí III/11748, k.ú. Klášter, v Nepomuku. 4. 12. 2017
28. 11. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Vrčeň 30. 12. 2017
28. 11. 2017 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR 14. 1. 2018
28. 11. 2017 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 14. 1. 2018
28. 11. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 5.12.2017 6. 12. 2017
24. 11. 2017 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor - Nepomuk, Pivovarská 571 11. 12. 2017
24. 11. 2017 Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2018 13. 12. 2017
24. 11. 2017 Oznámení - návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2018 13. 12. 2017
23. 11. 2017 Oznámení návrh změny č. 1 územního plánu Kasejovice 12. 1. 2018
23. 11. 2017 11. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 31. 12. 2017
22. 11. 2017 Dražební vyhláška 14. 12. 2017
22. 11. 2017 Dražební vyhláška - 101 EX 4360/16-105 14. 11. 2017
15. 11. 2017 Záměr Města Nepomuk- střecha Budějovická 430 30. 11. 2017
15. 11. 2017 Dražební jednání - Jana Vicenová 25. 1. 2018
15. 11. 2017 Veřejná vyhláška-veř. projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Prádlo 30. 12. 2017
13. 11. 2017 Stanovení minim. počtu členů okrskové voleb. komise pro volbu prezidenta ČR 12-13.1.2018 28. 1. 2018
13. 11. 2017 Záměr prodej pozemkové parcely stpč 667 Nepomuk 14. 12. 2017
10. 11. 2017 Rozšíření sběrného dvora Nepomuk - Dvorec 20. 11. 2017
8. 11. 2017 Opatření obecné povahy 24. 11. 2017
8. 11. 2017 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v r. 2017 24. 11. 2017
8. 11. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 14. 11. 2017
6. 11. 2017 Záměr města Nepomuk - výpůjčka nebytových prostor v Nepomuku, č.p. 565 22. 11. 2017
6. 11. 2017 Záměr města Nepomuk - výpůjčka nebytových prostor - Nepomuk, č.p. 565 22. 11. 2017
6. 11. 2017 Záměr města Nepomuk - výpůjčka nebytových prostor - Nepomuk, č.p. 476 22. 11. 2017
6. 11. 2017 Záměr města Nepomuk - výpůjčka nebytových prostor - Nepomuk č.p. 244 22. 11. 2017
3. 11. 2017 Dražební vyhláška - 081 EX 16275/11-171 1. 12. 2017
3. 11. 2017 Dražební vyhláška - 106EX 4100/08-183 22. 11. 2017
3. 11. 2017 Dražební vyhláška - 120 EX 9137/16-155 18. 1. 2018
3. 11. 2017 Vyhlášení knkurzu na obsazení pracovního místa ředitele školy - Krajského centra vzdělávávní a Jazykové školy s právem stání jazykové zkou, Plzeň, Sady 5.května 42 20. 11. 2017
3. 11. 2017 DSO Mikroregion Nepomucko - Rozpočet na rok 2018 22. 11. 2017
3. 11. 2017 DSO Mikroregion Nepomucko - Rozpočtový výhled 2018-2020 22. 11. 2017
1. 11. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Oselce 4. 12. 2017
1. 11. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby - Dvorec, chodník v ulici Blatenská 17. 11. 2017
31. 10. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na úsecích silnic č. III/19114 na křižovatce ul. Blatenská a Železniční ve Dvorci u Nepomuka 6. 11. 2017
26. 10. 2017 Rozpočtová opatření města Nepomuk 23. 11. 2017
26. 10. 2017 Oznámení o konání 7. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 7. 11. 2017
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 13.11.2017 14. 11. 2017
25. 10. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 6.11.2017 7. 11. 2017
24. 10. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba a stavební úpravy ZŠ Vrčeň 9. 11. 2017
24. 10. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Třebčice 27. 11. 2017
24. 10. 2017 Oznámení zahájení územního řízení a povzání k veřejnému ústnímu jednání - domovní čistírna odpadních vod - Sedliště 27. 11. 2017
23. 10. 2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti 8. 11. 2017
23. 10. 2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - stavební úpravy skladů sena a slámy v k.ú. Želvice 8. 11. 2017
19. 10. 2017 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor Nepomuk, Nádražní 476, I. NP 6. 11. 2017
19. 10. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9 6. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Sedliště 21. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výstavba přístřešku pro uskladnění píce, Čížkov 3. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba seníku 3. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - novostavba seníku - farma Radochovy 3. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Prádlo - přeložka nadzemního vedení NN 3. 11. 2017
17. 10. 2017 Dražební vyhláška - 190 EXD 1/17-15 25. 10. 2017
17. 10. 2017 Dražební vyhláška - 101 EX 4360/16-87 15. 11. 2017
17. 10. 2017 Dražební vyhláška 212 EDX 1/17-3 30. 11. 2017
16. 10. 2017 Oznámení o vyvěšení dokument-Mikroregion Nepomucko 1. 1. 2018
13. 10. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - J. Vaněček 30. 10. 2017
13. 10. 2017 Oznámení o ztrátě služebního průkazu 30. 10. 2017
10. 10. 2017 Prodloužení stavebního pvolení - kanalizace a ČOV Žinkovy 26. 10. 2017
10. 10. 2017 Oznámení o ztrátě služebního průkazu 26. 10. 2017
9. 10. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků v katastrálním území Kotouň, obec Oselce 6. 12. 2017
9. 10. 2017 Oznámení vydání změny č. 5 Územního plánu města Nepomuk 25. 10. 2017
9. 10. 2017 Návrh - pořadník pro přidělení družstevních bytů v roce 2018 3. 11. 2017
6. 10. 2017 Uzemní souhlas - 69 vodovodních přípojek - veřejná část Kramolín 23. 10. 2017
6. 10. 2017 Oznámení - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hradiště 10. 11. 2017
6. 10. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby - Dvorec, chodník v ulici Tojická 23. 10. 2017
5. 10. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Mladý Smolivec - Dožice ... 11. 10. 2017
5. 10. 2017 Přechodná úprava na pozemních komunikacích - Neurazy, Mlýnské Struhadlo ... 11. 10. 2017
3. 10. 2017 oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22. 10. 2017
2. 10. 2017 Zahájení územního řízení - Dvorec, chodník v ulici Blatenská 18. 10. 2017
27. 9. 2017 stavební povolení - sil. III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská 13. 10. 2017
27. 9. 2017 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístavba a úpravy ZŠ Vrčeň 6. 10. 2017
27. 9. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.10.2017 31. 10. 2017
27. 9. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25.10.2017 26. 10. 2017
27. 9. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24.10.2017 25. 10. 2017
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
27. 9. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 18.10.2017 19. 10. 2017
26. 9. 2017 Novostavba rodinného domu - k.ú. Polánka u Nepomuka 27. 10. 2017
26. 9. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba hasičské zbrojnice Klikařov 12. 10. 2017
26. 9. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní sml.- Milkot s.r.o. 12. 10. 2017
26. 9. 2017 Informace o návrhu veřejnoprávní sml.-Lukáš Tříska 4. 10. 2017
26. 9. 2017 Informace o návrhu veřejnoprávní sml.-Václav Mašát 12. 10. 2017
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - výstavba přístřešku pro uskladnění píce Čížkov, Železný Újezd 4. 10. 2017
25. 9. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Nepomuk, Kozlovice, Kramolín, Maňovice - Nepomuk, Nekvasovy 2. 10. 2017
22. 9. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Petr Pojer 9. 10. 2017
21. 9. 2017 Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Žinkovy 23. 10. 2017
20. 9. 2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 16. 11. 2017
19. 9. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - vrtaná studna v k.ú. Srby 5. 10. 2017
18. 9. 2017 Návrh opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství 4. 10. 2017
18. 9. 2017 Stavební úpravy dvou skladů sena a slámy v k.ú. Želvice 4. 10. 2017
15. 9. 2017 Dražební vyhláška - 158 EX 718/15-154 25. 10. 2017
15. 9. 2017 Oznámení Zeměměřického úřadu o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017 2. 10. 2017
15. 9. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici II/191, III/197 v Žinkovech 21. 9. 2017
15. 9. 2017 Prodloužení stavebního povolení veřejného vodovodu městyse Žinkovy 2. 10. 2017
11. 9. 2017 Veřejná vyhláška-převzetí písemnosti Ingeborg Šrámková, Inge Šrámková 26. 9. 2017
8. 9. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Mileč 10. 10. 2017
8. 9. 2017 Záměr města Nepomuk - směna pozemkových parcel 25. 9. 2017
8. 9. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej pozemků k.ú. Dvorec 25. 9. 2017
7. 9. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 29.9.2017 30. 9. 2017
7. 9. 2017 Zahájení územního řízení - Dvorec, chodník v ulici Tojická 25. 9. 2017
7. 9. 2017 Oznámení zahájení řízení - kanalizace a ČOV Žinkovy 25. 9. 2017
5. 9. 2017 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 23. 10. 2017
5. 9. 2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PS PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 23. 10. 2017
5. 9. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 20.9.2017 21. 9. 2017
5. 9. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/18615 11. 9. 2017
4. 9. 2017 Pozvánka na XIX. zasedání zastupitelstva města Nepomuk konané dne 13.9.2017 14. 9. 2017
4. 9. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby - peronizace v žst. Pačejov 20. 9. 2017
1. 9. 2017 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 12. 9. 2017
30. 8. 2017 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/191 a II/230 15. 9. 2017
25. 8. 2017 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na komunikaci na nám. A. Němejce 31. 8. 2017
23. 8. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Věra Nocarová 8. 9. 2017
22. 8. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 13.9.2017 14. 9. 2017
18. 8. 2017 Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti-Pojer,Nocarová 2. 9. 2017
18. 8. 2017 Informace o návrhu veřejnoprávní sml.-Obec Neurazy 26. 8. 2017
17. 8. 2017 Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým 30. 9. 2017
17. 8. 2017 Stanovení minim. počtu členů okrskové voleb. komise po Poslanecké sněmovny 22. 10. 2017
17. 8. 2017 Oznámení o zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ústn. jednání-Luňák 16. 9. 2017
17. 8. 2017 Prodej nemov. majetku-Nepomu, U Sokolovny 559 1. 9. 2017
17. 8. 2017 Pronájem nemov. pozemku p.č. 109_8 k.ú. Dvorec 1. 9. 2017
14. 8. 2017 Dražební vyhláška CITY TOWER , v.o.s. 20. 9. 2017
14. 8. 2017 Dražební vyhláška - Václav Žežulka 15. 9. 2017
7. 8. 2017 Veřejná vyhláška - návrh změny č. 3 územ. plánu Prádlo 23. 9. 2017
3. 8. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 2 21. 8. 2017
3. 8. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 15 21. 8. 2017
3. 8. 2017 Záměr města Nepomuk - pronájem pozemku p.č. 360/1 a 360/20 v k.ú. Prádlo 21. 8. 2017
2. 8. 2017 Dražební vyhláška - 203 Ex 29562/13-95 14. 9. 2017
2. 8. 2017 Dražební vyhláška - 158 EX 958/16-46 6. 9. 2017
2. 8. 2017 Dražební vyhláška - 203 Ex 14684/12-74 21. 9. 2017
2. 8. 2017 Dražební vyhláška - 081 EX 23472/10-163 15. 9. 2017
2. 8. 2017 Dražební vyhláška 101 EX 04360/16-073 21. 9. 2017
1. 8. 2017 Dražební vyhláška - 015 EX 103/2002-233 21. 9. 2017
1. 8. 2017 Dražební vyhláška - 088 EX 2373/05-208 20. 9. 2017
1. 8. 2017 Dražební vyhláška - 190 EXD 1/17-10 6. 9. 2017
31. 7. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - prodej pozemku v k.ú. Sedliště nad Úslavou 20. 9. 2017
28. 7. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Kasejovice 30. 8. 2017
28. 7. 2017 stavební povolení - I/20 Měcholupy - průtah 14. 8. 2017
25. 7. 2017 Přechodná úpravu provozu na pozemní komunikaci - ul. A. Berdnorfa, U Elektrárny 10. 8. 2017
21. 7. 2017 Pozvánka na XVIII. zasedání zastupitelstva města Nepomuk konané dne 2.8.2017 3. 8. 2017
20. 7. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 8.8.2017 9. 8. 2017
19. 7. 2017 Záměr města Nepomuk - výpůjčka pozemků v k.ú. Nepomuk pro FK Nepomuk 4. 8. 2017
19. 7. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - MK ul. Zelenohorská, U Sokolovny, Třebčická v Nepomuku 4. 8. 2017
19. 7. 2017 Návrh stanovení místní úpravy provozu - odstranění 2 ks zpomalovacích prahů v Třebčické ulici v Nepomuku 4. 8. 2017
17. 7. 2017 Zahájení územního řízení - vrtaná studna Soběsuky 18. 8. 2017
13. 7. 2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti - K. Pojer a V. Nocarová 31. 7. 2017
13. 7. 2017 Veřejný vodovod Městyse Žinkovy (1.část) 31. 7. 2017
10. 7. 2017 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/11748 a MK ul. Třebčická, J.Kubíka, U Pošty, Plzeňská v Nepomuku 25. 7. 2017
10. 7. 2017 Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK 25. 7. 2017
4. 7. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE Nepomuk-Dvorec, Tojická ulice Nové Město, Přesanická ulice, Na Jednotě 20. 7. 2017
3. 7. 2017 Rozhodnutí o umístění změny stavby - Čečovice, náhrada stávajícího vzdušného vedení za kombinaci nového zemního kabelového vedení NN 19. 7. 2017
29. 6. 2017 Oznámení zahájení spoelčného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba RD k.ú. Měcholupy 1. 8. 2017
27. 6. 2017 Rozhodnutí o umístění změny stavby - Čečovice, náhrada stávajícího vzdušného vedení 13. 7. 2017
27. 6. 2017 Dražební vyhláška - 040Ex 2522/05-103 19. 7. 2017
27. 6. 2017 Veřejná vyhláška - nové projednání ve věci: Rekonstrukce návsi Radošice 13. 7. 2017
27. 6. 2017 Dražební vyhláška - 134EX 02217/13-470 2. 8. 2017
27. 6. 2017 Zahájení řízení - Obec Mileč - Prodloužení vodovodu 28. 7. 2017
27. 6. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby - peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti 13. 7. 2017
22. 6. 2017 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2017 10. 7. 2017
22. 6. 2017 Záměr města Nepomuk - budoucí prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 10 10. 7. 2017
22. 6. 2017 Nařízení Plzeňského kraje č. 5/20016 ze dne 24.10.2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území celého Plzeňského kraje 31. 12. 2017
22. 6. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na úsecích místních komunikací - chodníku v ul. Plzeňská 10. 7. 2017
22. 6. 2017 Oznámení zahájení stavebního řízení - I/20 Měcholupy - průtah 10. 7. 2017
19. 6. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 10.7.2017 10. 7. 2017
13. 6. 2017 Informace o návrhu veřejnoprávní sml.-Obec Čížkov 21. 6. 2017
12. 6. 2017 Usnesení-elektro.dražební vyhláška-Vrchota Miroslav 19. 7. 2017
7. 6. 2017 Záměr města Nepomuk na pronájem části nebytového prostoru v přízemí domu č.p. 343 v ulici U Trati v Nepomuku, část Dvorec 23. 6. 2017
6. 6. 2017 Výběrové řízení na obsazení místa - pracovník pro implementaci strategického řízení města Nepomuk 22. 6. 2017
5. 6. 2017 Pozvánka na XVII. zasedání zastupitelstva města Nepomuk konané dne 15.6.2017 16. 6. 2017
1. 6. 2017 Dražební vyhláška 197 EX 12549/15-90 19. 7. 2017
1. 6. 2017 Dražební vyhláška 197 EX 81410/09-359 19. 7. 2017
1. 6. 2017 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - 12. června 2017 13. 6. 2017
31. 5. 2017 Zahájení územního řízení - veřejné osvětlení Nepomuk - Nové Město, Přesanická ulice, Na Jednotě - pokládka trubek HDPE 16. 6. 2017
29. 5. 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. za rok 2016 15. 6. 2017
29. 5. 2017 Závěrečný účet Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. za rok 2016 15. 6. 2017
26. 5. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - vrtaná studna v k.ú. Srby 12. 6. 2017
26. 5. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve městě Nepomuku - ul. Tojická, Blatenská, U Školky, U Rybníčku 12. 6. 2017
25. 5. 2017 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru 12. 6. 2017
25. 5. 2017 Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016 15. 6. 2017
25. 5. 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2016 15. 6. 2017
25. 5. 2017 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - domácí ČOV Mileč, Bezděkovec 26. 6. 2017
23. 5. 2017 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - hala kovovýroba a vrtaná studna k.ú. Partoltice 23. 6. 2017
17. 5. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby - Čečovice, PJ, Čečovice obec, TS,kNN 2. 6. 2017
17. 5. 2017 Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2017
15. 5. 2017 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území 30. 6. 2017
12. 5. 2017 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní úprava provozu k.ú. Žinkovy 29. 5. 2017
12. 5. 2017 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní úprava provozu k.ú. Prádlo 29. 5. 2017
11. 5. 2017 Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna hl. 45 m a tříkomorový septik + biologickým filtrem k.ú. Polánka 12. 6. 2017
10. 5. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/11748 a MK ul. Třebčická, Jirky Kubíka, U Pošty, Plzeňská v Nepomuku 26. 5. 2017
5. 5. 2017 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor Nepomuk - kiosek u bazénů 22. 5. 2017
5. 5. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 13 22. 5. 2017
5. 5. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 7 22. 5. 2017
5. 5. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej pozemku pč-č 1726/2 o výměře cca 47 m2 v k.ú. Nepomuk 22. 5. 2017
5. 5. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24.5.2017 25. 5. 2017
5. 5. 2017 Dražební vyhláška - 081 EX 27774/12-129 23. 6. 2017
3. 5. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/02015 k.ú. Hradiště u Kasejovic 19. 5. 2017
2. 5. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 17.5.2017 18. 5. 2017
28. 4. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici II/191, III/19117 v Žinkovech 15. 5. 2017
28. 4. 2017 Přechodná úprava na pozemních komunikacích - na úsecích silnic III/17717, III/19112, III/17716, III/17719, II/177, III/17718 15. 5. 2017
28. 4. 2017 Oznámení FÚ pro PK - daň z nemovitých věcí na rok 2017 30. 5. 2017
26. 4. 2017 Záměr města Nepomuk - pronájem pozemku st.p.č. 97/1 v k.ú. Nepomuk – Malá letní scéna , Nepomuk, nám.A.Němejce 127 12. 5. 2017
25. 4. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - vrtaná studna v k.ú. Srby 11. 5. 2017
24. 4. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 16.5.2017 17. 5. 2017
20. 4. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej části pozemku p.č.č 1556/6 v k.ú. Nepomuk 8. 5. 2017
20. 4. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej pozemku p.č. 130/33 v k.ú. Dvorec 8. 5. 2017
20. 4. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby 8. 5. 2017
19. 4. 2017 Zahájení územního řízení - veřejné osvětlení Nepomuk - Nové Město, Přesanická ulice, Na Jednotě - pokládka trubek HDPE 5. 5. 2017
18. 4. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/17719 v obci Mladý Smolivec, v části Dožice 4. 5. 2017
12. 4. 2017 Záměr města Nepomuk - výpůjčka nebytových prostor v Nepomuku, prostor v 1. patře rodného domu A. Němějce 28. 4. 2017
7. 4. 2017 Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2016 28. 4. 2017
7. 4. 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016 28. 4. 2017
6. 4. 2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti - S. Polívka 22. 4. 2017
3. 4. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 557, byt č. 2 19. 4. 2017
1. 4. 2017 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - silnicích č. III/18618 a III/18619 v obci Nekvasovy 17. 4. 2017
31. 3. 2017 Zahájení územního řízení - Nepomuk - Dvorec, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNICE II/191 A MK U TRATI 17. 4. 2017
30. 3. 2017 Oznámení vydání územního plánu Kramolín 17. 4. 2017
30. 3. 2017 Stavební povolení - oprava chodníků Měcholupy 17. 4. 2017
30. 3. 2017 Oznámení OMEXOM GA Energo s.r.o. - orpava trafostanice 17. 4. 2017
30. 3. 2017 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje - 10.4.2017 11. 4. 2017
28. 3. 2017 Záměr města Nepomuk - pronájem nájemního bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č.15 13. 4. 2017
27. 3. 2017 Dražební vyhláška - 190 EXD EXD 1/16-13 26. 4. 2017
27. 3. 2017 Dražební vyhláška - 158 EX 718/15-82 10. 5. 2017
21. 3. 2017 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Srby 24. 4. 2017
20. 3. 2017 Územní souhlas - pokládka nového zemního kabelového vedení NN 5. 4. 2017
15. 3. 2017 Zahájení územního řízení - I/20 Měcholupy - průtah, SO401 veřejné osvětlení 17. 4. 2017
15. 3. 2017 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - části místní komunikace na nám. A. Němejce 31. 3. 2017
13. 3. 2017 Záměr města Nepomuk - převedení bytové jednotky s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 6 29. 3. 2017
13. 3. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 8 29. 3. 2017
13. 3. 2017 Pozvánka na XVI.zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konané dne 23.3.2017 24. 3. 2017
10. 3. 2017 Záznam o úpravě rozpočtu 27. 3. 2017
10. 3. 2017 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - novostavba skaldové haly vč. přípojek Nepomuk, Dvorec 20. 3. 2017
7. 3. 2017 Záměr města Nepomuk - směna pozemkových parcel v k.ú. Nepomuk 23. 3. 2017
6. 3. 2017 Dražební vyhláška - 088 EX 3387/08-148 30. 3. 2017
6. 3. 2017 Dražební vyhláška 197 EX 82880/10-103 7. 4. 2017
6. 3. 2017 Dražební vyhláška - 121 EX 110/15-69 19. 5. 2017
6. 3. 2017 Dražební vyhláška - 030 EX 5640/09-249 14. 4. 2017
6. 3. 2017 Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a Odborné školy Horšovský Týn 22. 3. 2017
6. 3. 2017 Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 8. 4. 2017
6. 3. 2017 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v r. 2017 31. 3. 2017
1. 3. 2017 Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu změny dopravního znační na pozemní komunikaci č. III/01012 v úseku Prádlo, od křižovatky s místní komunikací, Novotníky, ke křižovatce se silnicí č. II/230 17. 3. 2017
28. 2. 2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti - L. Mašek 16. 3. 2017
28. 2. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE Nepomuk-Dvorec, Tojická ulice 16. 3. 2017
28. 2. 2017 Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2016 31. 3. 2017
24. 2. 2017 Oznámení zahájení územního řízení - kompostárna a objekty s ní související v zemědělském areálu Maňovice 27. 3. 2017
23. 2. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej části pozemku p.č. 1529 v k.ú Nepomuk 13. 3. 2017
23. 2. 2017 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 24. 3. 2017
23. 2. 2017 Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 31. 12. 2017
21. 2. 2017 Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Myslívského potoka 9. 3. 2017
21. 2. 2017 Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Úslava 9. 3. 2017
21. 2. 2017 Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu změny zatížitelnosti na mostních objektech: most Žinkovy, most Nekvasovy, most Vojovice 9. 3. 2017
21. 2. 2017 Opatření obecné povahy - bobr evropský 9. 3. 2017
20. 2. 2017 Záměr města Nepomuk - prodloužení výpůjčky nebytového prostoru v Nepomuku, garáž na stp. 96/5 8. 3. 2017
16. 2. 2017 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba garáže k.ú. Neurazy 20. 3. 2017
16. 2. 2017 Dražební vyhláška - 106 EX 4100/08-161 22. 3. 2017
15. 2. 2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti - L. Mašek 3. 3. 2017
14. 2. 2017 Zahájení územního řízení - vrtaná studna Polánka 2. 3. 2017
13. 2. 2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti stavební povolení na stavbu vrtaná studna a k nakládání s vodami v k.ú. Žinkovy 1. 3. 2017
10. 2. 2017 Záměr města Nepomuk - výpůjčka nebytových prostor v Nepomuku, prostor bývalé uhelny v bojektu stojícím na stp. č. 1063 v k.ú. Nepomuk 27. 2. 2017
10. 2. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem V Nepomuku, Na Vinici III. 551 27. 2. 2017
10. 2. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem V Nepomuku, Na Vinici III. 552 27. 2. 2017
8. 2. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Nepomuk 13. 3. 2017
8. 2. 2017 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 21. 2. 2017
3. 2. 2017 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele SŠ a ZŠ Oselce 20. 2. 2017
3. 2. 2017 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy 20. 2. 2017
3. 2. 2017 Dražební vyhláška - 002 EX 4771/08-100 29. 3. 2017
1. 2. 2017 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Most ev.č. 1877-1 přes trať ČD u Maňovic 6. 3. 2017
1. 2. 2017 Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie 17. 2. 2017
30. 1. 2017 Pravidla dotačního programu města Nepomuk pro rok 2017 - „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ 1. 3. 2017
30. 1. 2017 Pravidla dotačního programu města Nepomuk pro rok 2017 - „Podpora kulturních akcí“ 1. 3. 2017
30. 1. 2017 Pravidla dotačního programu města Nepomuk pro rok 2017 - „Podpora sportovních akcí“ 1. 3. 2017
30. 1. 2017 Pravidla dotačního programu města Nepomuk pro rok 2017 - „Podpora činnosti neziskových organizací“ 1. 3. 2017
30. 1. 2017 Pravidla dotačního programu města Nepomuk pro rok 2017 - „Obnova historického jádra města Nepomuku“ 1. 3. 2017
30. 1. 2017 Výběrové řízení na funkci úředníka odboru fin., majetkového a školství Městského úřadu Nepomuk 16. 2. 2017
26. 1. 2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu Měcholupy 10. 2. 2017
26. 1. 2017 Veřejná vyhláška - převzetí písmnosti-Roman Cina 11. 2. 2017
26. 1. 2017 Veřejná vyhláška - převzetí písmnosti-Kristina Cinová 11. 2. 2017
26. 1. 2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.3 Územního plánu Prádlo 25. 2. 2017
25. 1. 2017 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu změny územního plánu města Nepomuk 8. 3. 2017
25. 1. 2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Libor Mašek 9. 2. 2017
25. 1. 2017 Záměr města Nepomuk na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, U Sokolovny 556 10. 2. 2017
24. 1. 2017 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - prodloužení vodovodu Záhoří 24. 2. 2017
23. 1. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.2.2017 v lokalitě Nepomuk - Dvorec 15. 2. 2017
23. 1. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.2.2017 v lokalitě Nepomuk 17. 2. 2017
18. 1. 2017 Záměr města Nepomuk - výpůjčka pozemků v k.ú. Přebudov 3. 2. 2017
18. 1. 2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - stavební povolení pod č.j. VŽP/120/2017 - HoL 3. 2. 2017
18. 1. 2017 Oznámení zahájení územního řízení - veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE Nepomuk - Dvorec, Tojická ul. 3. 2. 2017
17. 1. 2017 Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský 2. 2. 2017
13. 1. 2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - stavební povolení na stavbu DČOV a k nakládání s vodami - k.ú. Žinkovy 30. 1. 2017
11. 1. 2017 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - MK Obec Prádlo 27. 1. 2017
11. 1. 2017 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - místních a účelových komunikacích dle pasportu dopravního značení v k.ú. Hradiště 27. 1. 2017
11. 1. 2017 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - místních a účelových komunikacích dle pasportu dopravního značení v k.ú. Oselce 27. 1. 2017
10. 1. 2017 Dražební vyhláška - 108 EX 01327/05 9. 2. 2017
10. 1. 2017 Návrh opatření o stanovení záplavového území vodního toku Myslívského potoka 26. 1. 2017
10. 1. 2017 Návrh opatření o stanovení záplavového území vodního toku Úslava 26. 1. 2017
4. 1. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek Nepomuk-Dvorec, Blatenská ulice 20. 1. 2017
2. 1. 2017 Oznámení o připojení nového odběrného místa dle projektu vypracované společností OMEXOM GA Energo s.r.o. 31. 3. 2017
2. 1. 2017 Pořadník pro přidělení družstevních bytů v roce 2017 3. 2. 2017
23. 12. 2016 Strategický plán rozvoje města Nepomuk - výzva k podání cenové nabídky 19. 1. 2017
22. 12. 2016 Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Nepomuk 5. 4. 2017
21. 12. 2016 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví společný školský obvod MŠ Nepomuk 6. 1. 2016
16. 12. 2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení výjimek z doby nočního klidu 1. 1. 2017
9. 12. 2016 Dražební vyhláška - 030 EX 5640/09-234 3. 2. 2017
9. 12. 2016 Dražební vyhláška - 085 EX 1720/06-181 8. 2. 2017
9. 12. 2016 Dražební vyhláška - 197 EX 81410/09-324 19. 1. 2017
9. 12. 2016 Dražební vyhláška - 120 EX 47951/12-117 23. 2. 2017
9. 12. 2016 Dražební vyhláška - 120 EX 36894/12-113 23. 2. 2017
29. 11. 2016 Dražební vyhláška - 085 EX 8653/15-157 24. 1. 2017
29. 11. 2016 Dražební vyhláška - 117 EX 3518/11-78 18. 1. 2017
29. 11. 2016 Dražební vyhláška - 067 EX 246416/11-142 27. 1. 2017
29. 11. 2016 Dražební vyhláška - 197 EX 12549/15-72 19. 1. 2017
16. 11. 2016 Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Čmelíny 20. 12. 2016
14. 11. 2016 Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 21.11.2016 22. 11. 2016
22. 9. 2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o ochraně nočního klidu na území města Nepomuk 1. 10. 2016
11. 12. 2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 28. 12. 2015
19. 9. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o omezení provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení 6. 10. 2014
4. 6. 2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o omezení provozní doby pohostinských zařízení 20. 6. 2014
9. 9. 2013 Nařízení města č. 3/2013, Tržní řád města Nepomuk 1. 10. 2013
12. 8. 2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 28. 8. 2013
9. 11. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích 26. 11. 2012
9. 11. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 26. 11. 2012
30. 4. 2012 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2012 o místních poplatcích 16. 5. 2012
9. 2. 2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 27. 2. 2012
18. 11. 2011 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hrací přístrojů, včetně interaktivních videoloterijních terminálů zakázáno 5. 12. 2011
30. 8. 2011 Nařízení města č. 2/2011, kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa 30. 9. 2011
20. 1. 2011 Nařízení města č.1/2011, o plánu zimní údržby 7. 2. 2011
18. 12. 2009 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o stanovení společného školského obvodu ZŠ Nepomuk 4. 1. 2010
30. 6. 2008 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí 16. 7. 2008
7. 5. 2004 Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o vyhlášení závazných částí územního plánu města Nepomuk 24. 5. 2004
7. 5. 2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, Požární řád města Nepomuk 24. 5. 2004
14. 6. 1996 Obecně závazná vyhláška č. 3/1996, o používání městských symbolů 15. 7. 1996
13. 5. 1994 Obecně závazná vyhláška č. 7/1994, veřejné shromáždění 1. 6. 1994

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.