MENU

Technické služby

Technické služby města Nepomuk zajišťují zejména: pravidelný úklid veřejných prostranství, péči o veřejnou zeleň, zimní údržbu komunikací, drobné opravy městského mobiliáře, odvoz velkoobjemového odpadu a bioodpadu, opravy veřejného osvětlení, drobné opravy městských bytů a další ...

Kontakty

Petr Gula st.

Petr Gula st.

+420 724 589 118

technický pracovník

Technické služby

Jiří Hulec

Jiří Hulec

+420 601 326 965
Na Kaplance 542

provozní údržby

Technické služby

Bc. Renata Kutáková, DiS

Bc. Renata Kutáková, DiS

městská zahradnice

Technické služby

Chcete upozornit na závadu na veřejném osvětlení, nepořádek na ulici, nedostatky v zimní údržbě atp.?

Obraťte se přímo na Technické služby města Nepomuku – e-mail: info.ts@urad-nepomuk.cz, tel.: 606 064 933.

Veřejné osvětlení

O veřejné osvětlení se v našem městě stará a poruchy odstraňuje:

  • Miroslav Míkovec (tel.: 604 712 372) – dle přiložené mapky (oranžová barva území)
    od Sokolovny včetně bytovek U Sokolovny k náměstí a elektrárnám
  • Miroslav Volf (tel.: 606 482 075) – dle přiložené mapky (žlutozelená barva území)
    Dvorec a bytové domy na Vinici

Osvětlení ulic:
V případě poruchy jednoho světla bude opravena provedena do 7 dnů.
V případě poruchy světel v celé ulici do 24 hodin.

Městské bytové domy:
V případě poruchy jednoho světla bude oprava provedena do 7 dnů.
V případě poruchy v celé chodbě či obvodu do 24 hodin

 

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.