MENU

Díky státní dotaci jsou silnice v nových kabátech

Občanská vybavenost na Vinici (i ve Dvorci – v Parku) je nyní lépe dostupná díky dotaci MMR ČR.

Název a identifikační číslo akce: Projekt 117D8220A1422 "OPRAVA MK Nepomuk 2019" byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního titulu „Podpora obnovy místních komunikací 2019“.

Dotace ve výši 2 861 717  Kč byla použita na realizaci opravy poruch a deformací povrchu 4 místních komunikací (3 v k.ú Nepomuk a 1 v k.ú. Dvorec) významných pro obsluhu občanské vybavenosti (mateřská škola, poliklinika) v celkové délce 0,789 km  o celkové ploše 5169 m2.

Mgr. David Jirka

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.