MENU

SDH Nepomuk - shrnutí roku 2018

V roce 2018 byla naše jednotka povolána k 30 mimořádným událostem, z toho ke 13 požárům, 11 dopravním nehodám a 5 technickým zásahům. Jedna událost byla klasifikována jako planý poplach. Z požárů můžeme vybrat např. Požár stodoly u rodinného domu v Třebčicích, kdy nám byl poplach vyhlášen na Nový rok kolem 6 hodiny ranní. Zde zahořel uskladněný materiál na půdě a následně se požár rozšířil i na střešní konstrukci. Při dalším požáru, který se stal 20. března v areálu bioplynové stanice v Kokořově, došlo k popálení jedné osoby, která musela být letecky přepravena na popáleninové centrum v Praze. Dalším náročným zásahem byl požár chaty v Bezděkovci 30. března. Vlivem nehlídaných kamen se vznítila místnost. Zásah probíhal po celou noc. V letním období jsme zaznamenali i několik požárů v přírodním prostředí. Při 11 dopravních nehodách, ke kterým jsme byli v uplynulém roce povoláni nedošlo k usmrcení osob. Vždy šlo pouze o lehká nebo středně těžká zranění. 11. srpna se u Kotouně převrátil malý bagr a pod ním zůstala uvězněná osoba. 15. října se u Třebčic srazily dva osobní a jeden nákladní automobil. Zraněná osoba byla vyproštěna a předána ZZS. Během loňského roku potrápily naše území časté výkyvy počasí. V souvislosti se silným větrem nebo prudkými dešti jsme zasahovali u několika událostí. 27. července zaplavila vody s bahnem z polí několik domů v obci Srby. Po celou noc jsme odčerpávali zaplavené sklepy a v následujících dne jsme čistili znečištěné studny.

Mezi naše další aktivity patří i nezásahová činnost, do které patří asistence při závodech motorek a rally pořádaných v okolí, dovoz vody, čerpání znečištěných studen a podobně. Na údržbě techniky a zbrojnice každoročně odpracujeme přes 1000 hodin.

Mimo to se členové jednotky zúčastnili pravidelných školení a výcviků s technikou a prostředky. Již v roce 2017 se podala žádost o dotaci na stavbu nové zbrojnice. V současné době čekáme na posouzení a vyhodnocení žádosti.

V areálu IZS také sídlí profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, požární stanice Nepomuk, zasahovala v roce 2018 u více než 250 mimořádných událostí.

Sbor dobrovolných hasičů každoročně přispívá ke kulturnímu a sportovnímu vyžití v našem městě. Tradiční hasičský bál, posezení při příležitosti MDŽ, pálení čarodějnic se stavěním máje, odpoledne pro děti i rodiče nazvané S hasiči hurá na prázdniny, různé hasičské soutěže, posvícenecká zábava a také jsme pro vás připravili svařák a další teplé nápoje na adventních trzích na nepomuckém náměstí. Všem, kteří se některé z těchto akcí zúčastnili, velice děkujeme za podporu. 

Pro další informace navštivte náš web www.sdh-nepomuk.cz nebo náš facebook Hasiči Nepomuk, kde najdete aktuální informace a fotky z akcí našeho sboru a zásahů jednotky.

Vladimír Vozka, SDH Nepomuk.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.