Přeskočit na obsah
MENU

Samospráva města

Orgány městské samosprávy jsou:

a) městské zastupitelstvo, volené občany města na období 4 let
b) městská rada, v čele se starostou, volená městským zastupitelstvem
c) výbory, volené zastupitelstvem, jako jeho poradní a pracovní orgány
d) komise, jmenované radou města, jako její poradní, expertní a iniciační orgány

Členové

Ing. Jiří Švec

Ing. Jiří Švec ANO 2011 (bezp.)

starosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 714
+420 725 872 966
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 12

starosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Vladimír Vokurka

Vladimír Vokurka ANO 2011 (bezp.)

mistostarosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 713
+420 606 064 933
Nám. A. Němejce 63, 1. patro

místostarosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Mgr. Miroslav Němec

Mgr. Miroslav Němec SNK-Pro Nepomuk (bezp.)

radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada

Václav Kovář

Václav Kovář SK Nepomuka a Dvorce (člen ČSSD)

radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada

Mgr. Marek Baroch

Mgr. Marek Baroch ANO 2011 (bezp.)

+420 723 437 653

zastupitel, předseda sportovní komise, člen Komise pro rodinnou a seniorskou politiku

Sportovní komise, Městské zastupitelstvo, Komise pro rodinu a seniory

PhDr. Pavel Kroupa

PhDr. Pavel Kroupa Zelení

zastupitel, předseda komise památkové péče, předseda komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Komise památkové péče, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Karel Baroch

Karel Baroch Zelení

+420 734 676 791

zastupitel, člen kontrolního výboru, člen sportovní komise

Sportovní komise, Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Mgr. Milan Demela

Mgr. Milan Demela SNK (bezp.)

zastupitel, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Městské zastupitelstvo

Ing. Pavel Jiran

Ing. Pavel Jiran SNK (bezp.)

radní, zastupitel, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Václav Novák

Václav Novák KSČM

zastupitel; předseda kontrolního výboru

Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo

Bc. Šárka Boušová

sarka.bousova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 167
Nám. A. Němejce 126

vedoucí infocentra, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Eva Járová Honsová

Eva Járová Honsová

eva.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 743
Nám. A. Němejce 63, přízemí

památková péče, člen komise památkové péče

Komise památkové péče, Odbor vedení

Mária Rašínová

Mária Rašínová

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Ing. Petra Šašková

Ing. Petra Šašková

petra.saskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 580 337
Nám. A. Němejce 126

kulturní a informační centrum, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Mgr. Miroslav Anton

(+420) 608 861 040

předseda redakční rady

Redakční rada

Marie Čechurová

Marie Čechurová ANO (bezp.)

Finanční výbor

Mgr. Miloslav Kubík

Mgr. Miloslav Kubík Pro Nepomuk (bezp.)

člen finančního výboru, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Finanční výbor

Pavel Motejzík, DiS.

Pavel Motejzík, DiS.

kultura@urad-nepomuk.cz
+420 371 595 939
+420 604 442 409
Rodný dům Aug. Němejce, nám. A. Němejce 129

vedoucí oddělení kultury a památkové péče v Nepomuku, manažer Mikroregionu Nepomucko, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Redakční rada, Kulturní a informační centrum

Jan Rojík

Jan Rojík SNK-ED (bezp.)

Finanční výbor

Jana Augustová

Jana Augustová

člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu

Helena Sedláčková

Helena Sedláčková

člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu

Ing. Radovan Sochor

Ing. Radovan Sochor

člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu

Stanislav Vaník

Stanislav Vaník Zelení

st.vanik@gmail.com
+420 777 591 027

člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu

Mgr. Alena Aubrechtová

Mgr. Alena Aubrechtová

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Tomáš Karel

Tomáš Karel

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Mgr. Tomáš Kofroň

Mgr. Tomáš Kofroň

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Ladislav Kincl

Ladislav Kincl ANO

člen sportovní komise, člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Sportovní komise

Ing. Petr Čekan

Ing. Petr Čekan

člen kontrolního výboru, člen sportovní komise

Sportovní komise, Kontrolní výbor

Jan Hozman

Jan Hozman

člen sportovní komise

Sportovní komise

Ing. Josef Jiránek

Ing. Josef Jiránek SNK - Pro Nepomuk (bezp).

člen sportovní komise

Sportovní komise

Jan Kohout

Jan Kohout

člen sportovní komise

Sportovní komise

František Mareš

František Mareš

člen sportovní komise

Sportovní komise

Bc. Jan Ticháček

Bc. Jan Ticháček

člen sportovní komise

Sportovní komise

Milan Voráček

Milan Voráček

člen sportovní komise

Sportovní komise

Lenka Sedláková

Lenka Sedláková Zelení (bezp.)

len.sedlakova@seznam.cz
+420 731 576 359

Kontrolní výbor

Bc. Hana Černohousová

člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Kulturní a informační centrum

Ing. Miroslav Němec

Ing. Miroslav Němec SNK - Pro Nepomuk (bezp).

předseda finančního výboru, zastupitel

Finanční výbor, Městské zastupitelstvo

PharmDr. Anna Hánová

PharmDr. Anna Hánová ODS-NK (bezp.)

zastupitelka, členka finančního výboru

Finanční výbor, Městské zastupitelstvo

Jiří Kouba

Jiří Kouba ANO 2011 (bezp.)

zastupitel

Městské zastupitelstvo

MUDr. Michal Mareček

MUDr. Michal Mareček SK Nepomuka a Dvorce (bezp.)

zastupitel

Městské zastupitelstvo

Roman Bláha

člen kontrolního výboru

Kontrolní výbor

Václav Česák

člen komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu

Vlastimil Kovář ml.

člen sportovní komise

Sportovní komise

Pavel Pelcr

člen sportovní komise

Sportovní komise

Pavel Hanzlík

člen sportovní komise

Sportovní komise

Kristina Drahošová

člen sportovní komise

Sportovní komise

Miroslav Tyrpekl

člen sportovní komise

Sportovní komise

Robert Šmerák

člen sportovní komise

Sportovní komise

Bc. Lukáš Mácha

lukas.macha@urad-nepomuk.cz
Rodný dům Augustina Němejce

člen komise památkové péče, specialista pro rozvoj Mikroregionu Nepomucko, Referent rozvoje systému veřejné správy

Komise památkové péče, Odbor vedení

Ing. Monika Vraštilová

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Bc. Hana Staňková

Bc. Hana Staňková

noviny@nepomuk.cz
+420 371 580 336 (středa 10-12;13-16 hodin)
Městské muzeum a galerie

šéfredaktorka Nepomuckých novin

Redakční rada

Mgr. Pavel Zeman

Mgr. Pavel Zeman SNK - Pro Nepomuk (bezp).

zastupitel

Městské zastupitelstvo

Karolína Buriánová

karolina.burianova@urad-nepomuk.cz
+ 420 601 554 804
Volnočasové centrum Fénix, Nám. Aug. Němejce 88

garant projektu Do Fénixu s důvěrou, člen Komise pro rodinnou a seniorskou politiku

Odbor vedení, Komise pro rodinu a seniory

Mgr. Marie Bílková

člen redakční rady

Redakční rada

Mgr. Roman Suda

člen Komise pro rodinnou a seniorskou politiku

Komise pro rodinu a seniory

Monika Nová

člen Komise pro rodinnou a seniorskou politiku

Komise pro rodinu a seniory

Michaela Zajícová

člen Komise pro rodinnou a seniorskou politiku

Komise pro rodinu a seniory

Hana Hulcová

Hana Hulcová

hana.hulcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 752
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 3

odd. finanční a majetkové a agenda archivu a pohledávek

Finanční výbor

Mgr. Šárka Balvínová Kasalová

Mgr. Šárka Balvínová Kasalová

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Dokumenty k jednání

Načíst další dokumenty

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2022, Design by Beneš & Michl.