MENU

Samospráva města

Orgány městské samosprávy jsou:

a) městské zastupitelstvo, volené občany města na období 4 let
b) městská rada, v čele se starostou, volená městským zastupitelstvem
c) výbory, volené zastupitelstvem, jako jeho poradní a pracovní orgány
d) komise, jmenované radou města, jako její poradní, expertní a iniciační orgány

Členové

Ing. Jiří Švec

Ing. Jiří Švec ANO 2011 (bezp.)

starosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 714
+420 725 872 966
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 12

starosta

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

František Holub

František Holub SNK (bezp.)

mistostarosta@urad-nepomuk.cz
+420 606 064 933
+420 371 519 713

místostarosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Mgr. Marek Baroch

Mgr. Marek Baroch ANO 2011 (bezp.)

+420 723 437 653

zastupitel, předseda komise rozvoje a investic

Komise rozvoje a investic, Městské zastupitelstvo

PhDr. Pavel Kroupa

PhDr. Pavel Kroupa Zelení

zastupitel, předseda komise památkové péče

Komise památkové péče, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Karel Baroch

Karel Baroch Zelení

+420 734 676 791

zastupitel, člen kontrolního výboru

Sportovní komise, Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Mgr. Milan Demela

Mgr. Milan Demela SNK-ED (bezp.)

předseda kulturní komise

Komise kultury a cestovního ruchu

Ing. Pavel Jiran

Ing. Pavel Jiran SNK (bezp.)

zastupitel, předseda stavební komise

Stavební komise, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Václav Kovář

Václav Kovář SK Nepomuka a Dvorce (člen ČSSD)

radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada

Alena Marušincová ČSSD (bezp.)

Mgr. Miroslav Němec

Mgr. Miroslav Němec SNK-Pro Nepomuk (bezp.)

radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada

Václav Novák

Václav Novák KSČM

zastupitel; předseda kontrolního výboru

Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo

Vladimír Rund

Vladimír Rund ANO 2011

Vladimír Vokurka

Vladimír Vokurka ANO 2011 (bezp.)

radní, zastupitel

Stavební komise, Městské zastupitelstvo, Městská rada

Bc. Šárka Boušová

Bc. Šárka Boušová

sarka.bousova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 167
Nám. A. Němejce 126

kulturní a informační centrum, infocentrum, redakce

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Redakční rada, Kulturní a informační centrum

Tomáš Chouň

Tomáš Chouň

tomas.choun@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 736
+420 722 079 566
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 18

stavební a investiční technik, tajemník komise rozvoje a investic

Komise rozvoje a investic, Odbor vedení

Mária Rašínová

Mária Rašínová

maria.rasinova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 743
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 8

památková péče, tajemnice komise památkové péče

Komise památkové péče, Odbor vedení

Ing. Petra Šašková

Ing. Petra Šašková

petra.saskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 580 337
Nám. A. Němejce 126

kulturní a informační centrum, tajemnice komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Dana Větrovcová

Dana Větrovcová

dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 726
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

stavební úřad, územní plánování

Stavební komise, Odbor výstavby a životního prostředí

Mgr. Miroslav Anton

webmaster@nepomuk.cz
(+420) 608 861 040

předseda redakční rady, redaktor nepomuk.cz

Redakční rada

Marie Čechurová

Marie Čechurová ANO (bezp.)

Finanční výbor

Mgr. Miloslav Kubík

Mgr. Miloslav Kubík Pro Nepomuk (bezp.)

člen finančního výboru

Komise kultury a cestovního ruchu, Finanční výbor

Pavel Motejzík, DiS.

Pavel Motejzík, DiS.

noviny@nepomuk.cz
+420 371 595 939
+420 604 442 409
Nám. A. Němejce 129

šéfredaktor, manažer Mikroregionu Nepomucko

Komise památkové péče, Redakční rada, Kulturní a informační centrum

Jan Rojík

Jan Rojík SNK-ED (bezp.)

Finanční výbor

Jana Augustová

Jana Augustová

Komise kultury a cestovního ruchu

Mgr. Miroslava Brožová

info@fenix-nepomuk.cz
+420 733 301 255

Komise kultury a cestovního ruchu

Bc. Jakub Kurc

Bc. Jakub Kurc Zelení

jakub.kurc@seznam.cz
+420 775 314 638

Komise kultury a cestovního ruchu

Helena Sedláčková

Helena Sedláčková

Komise kultury a cestovního ruchu

Ing. Radovan Sochor

Ing. Radovan Sochor

Komise kultury a cestovního ruchu

Stanislav Vaník

Stanislav Vaník Zelení

st.vanik@gmail.com
+420 777 591 027

Komise kultury a cestovního ruchu

Mgr. Alena Aubrechtová

Mgr. Alena Aubrechtová

Komise památkové péče

Tomáš Karel

Tomáš Karel

Komise památkové péče

Mgr. Jaroslava Řehořová

Mgr. Jaroslava Řehořová

Komise památkové péče

Bc. Petra Šampalíková

Bc. Petra Šampalíková

Komise kultury a cestovního ruchu

Bc. Lucie Bouzková

Bc. Lucie Bouzková

Komise rozvoje a investic

Bc. Radka Hronková Zelení

r.hronkova@email.cz
+420 608 834 243

Komise rozvoje a investic

Ladislav Kincl

Ladislav Kincl ANO

Komise rozvoje a investic, Sportovní komise

Mgr. Jana Berkovcová

Mgr. Jana Berkovcová ANO (bezp.)

předsedkyně sportovní komise

Sportovní komise

Ing. Petr Čekan

Ing. Petr Čekan

člen kontrolního výboru

Sportovní komise, Kontrolní výbor

Jan Hozman

Jan Hozman

Sportovní komise

Ing. Josef Jiránek

Ing. Josef Jiránek SNK - Pro Nepomuk (bezp).

zastupitel

Sportovní komise, Městské zastupitelstvo

Jan Kohout

Jan Kohout

Sportovní komise

Daniel Krob

Daniel Krob

Sportovní komise

František Mareš

František Mareš

Sportovní komise

Bc. Jan Ticháček

Bc. Jan Ticháček

Sportovní komise

Milan Voráček

Milan Voráček

Sportovní komise

Lenka Sedláková

Lenka Sedláková Zelení (bezp.)

Kontrolní výbor

Ing. Miroslav Němec

Ing. Miroslav Němec SNK - Pro Nepomuk (bezp).

předseda finančního výboru, zastupitel

Finanční výbor, Městské zastupitelstvo

PharmDr. Anna Hánová

PharmDr. Anna Hánová ODS-NK (bezp.)

zastupitelka, členka finančního výboru

Finanční výbor, Městské zastupitelstvo

Jiří Kouba

Jiří Kouba ANO 2011 (bezp.)

zastupitel

Městské zastupitelstvo

MUDr. Michal Mareček

MUDr. Michal Mareček SK Nepomuka a Dvorce (bezp.)

zastupitel

Městské zastupitelstvo

Roman Bláha

člen kontrolního výboru

Kontrolní výbor

Dokumenty k jednáním

Načíst další dokumenty

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.