Přeskočit na obsah
MENU

Poutě na Nepomucku v červenci

Slovo o pouti

Poutě jsou (stejně jako posvícení) svátky s čistě církevním původem a tradicí. Původně znamenaly cestu k nějakému svatému nebo posvátnému místu. Buď šlo o cestu jednotlivce nebo o poutě skupinové. Často poutníci vyráželi prosit za odpuštění svých hříchů, nebo za své blízké. V barokní době po třicetileté válce dostaly poutě zcela nový význam. Staly se více organizovanými a dostalo se jim stálého místa v kalendáři běžného člověka. Poutě v barokní době se pořádaly buď do míst spojených se zázraky (zázračný obraz, pramen, místo úmrtí mučedníka), ale častější byly takzvané výroční poutě - ty se slavily v den vysvěcení farního kostela (od slova vysvětit pak vzniklo posvícení), či na svátek světce, kterému byl kostel zasvěcen. 

Středa 5. července

Kozlovice u Nepomuka, 9:00 kaple sv. Cyrila a Metoděje,  – poutní mše svatá

Měcholupy u Prádla, kaple sv. Cyril a Meotděje, 11:00 00 – poutní mše svatá


Sobota 8. července

Čečovice u Vrčeně, kaple sv. Prokopa, 14:00 – poutní bohoslužba


Neděle 16. července

Klášter u Nepomuka, kostel sv. Markéty, 9:45 – poutní mše svatá


Úterý 25. července

Nepomuk, kostel sv. Jakuba, 17:00, poutní mše svatá + zahradní slavnost


Neděle 30. července

Štipoklasy u Myslíva, kaple sv. Anny, 15:00 – poutní mše svatá