MENU

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

 (dle § 29 z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů)

1.        Volby se uskuteční 

v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  

2.    Místem konání voleb

       volební okrsek č. 1

       volební místnost v budově Městského muzea a galerie – Nepomuk, nám. A. Němejce 126

       pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v těchto ulicích:

       A. Berndorfa, Husova, J. J. Ryby, J. Kubíka, Klášterecká, Kozlovická, Lesní, Luční, Myslivecká, Na Daníčkách, Na Jednotě, Na Kaplance, Nábřeží, Nádražní, nám. A. Němejce, Nové Město, Pivovarská, Plzeňská, Přesanická, Přesanické nám., Sportovní, Swalmenská, Školní, Třebčická, U Daliborky, U Elektrárny, U Hřiště, U Pošty, U Potoka, U Rybníka, U Sokolovny, Úzká, Za Kostelem, Zelenodolská, Zelenohorská

       volební okrsek  č. 2

       volební místnost v budově Mateřské školy – Nepomuk, Na Vinici II. 395

       pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v ul. Družstevní,

       Na Vinici I., Na Vinici II., Na Vinici III.

       volební okrsek č. 3

       volební místnost v budově firmy Elitex, Nepomuk část Dvorec, Železniční 339

       pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku, v části Dvorec.

 

3.        Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanských průkazem nebo cestovním pasem), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4.        Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.