MENU

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor má za úkol zejména kontrolu plnění usnesení orgánů samosprávy, případně další kontrolní činnost.

Členové

Karel Baroch

Karel Baroch Zelení

+420 734 676 791

zastupitel, člen kontrolního výboru, člen sportovní komise

Sportovní komise, Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Václav Novák

Václav Novák KSČM

zastupitel; předseda kontrolního výboru

Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo

Ing. Petr Čekan

Ing. Petr Čekan

člen kontrolního výboru, člen sportovní komise

Sportovní komise, Kontrolní výbor

Lenka Sedláková

Lenka Sedláková Zelení (bezp.)

len.sedlakova@seznam.cz
+420 731 576 359

Kontrolní výbor

Roman Bláha

člen kontrolního výboru

Kontrolní výbor

Dokumenty k jednání

Načíst další dokumenty

Působnost výboru:

  • a) Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města.
  • b) Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a městským úřadem.
  • c) Další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo města.

Kontrolní výbor přijímá podněty a stížnostmi od občanů v oblasti své působnosti.

Jednání výboru se konají podle potřeby a jsou přístupná veřejnosti.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.