MENU

Osobní kontakty

Mgr. Miroslav Anton

webmaster@nepomuk.cz
(+420) 608 861 040

předseda redakční rady

Redakční rada

Mgr. Alena Aubrechtová

Mgr. Alena Aubrechtová

Komise památkové péče

Jana Augustová

Jana Augustová

Komise kultury a cestovního ruchu

Mgr. Marek Baroch

Mgr. Marek Baroch ANO 2011 (bezp.)

+420 723 437 653

zastupitel, předseda komise rozvoje a investic

Komise rozvoje a investic, Městské zastupitelstvo

Karel Baroch

Karel Baroch Zelení

+420 734 676 791

zastupitel, člen kontrolního výboru

Sportovní komise, Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Ing. Romana Beníšková

Ing. Romana Beníšková

romana.beniskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 754
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 3

účetní

Odbor finanční, majetkový a školství

Mgr. Jana Berkovcová

Mgr. Jana Berkovcová ANO (bezp.)

předsedkyně sportovní komise

Sportovní komise

Mgr. Jiří Bešta

Mgr. Jiří Bešta

jiri.besta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 744
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 14

vedoucí odboru, autoškoly, taxislužby

Odbor dopravy

Roman Bláha

člen kontrolního výboru

Kontrolní výbor

Ing. Marek Boublík

Ing. Marek Boublík

marek.boublik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 758
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

registr řidičů, silniční hospodářství

Odbor dopravy

Bc. Zdeněk Bouše

Bc. Zdeněk Bouše Zelení (bezp.)

zdenek.bouse@urad-nepomuk.cz
+420 777 176 189

Bc. Šárka Boušová

Bc. Šárka Boušová

sarka.bousova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 167
Nám. A. Němejce 126

kulturní a informační centrum, infocentrum, redakce

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Redakční rada, Kulturní a informační centrum

Bc. Lucie Bouzková

Bc. Lucie Bouzková

Komise rozvoje a investic

Mgr. Miroslava Brožová

info@fenix-nepomuk.cz
+420 733 301 255

Komise kultury a cestovního ruchu

Marie Čechurová

Marie Čechurová ANO (bezp.)

Finanční výbor

Ing. Petr Čekan

Ing. Petr Čekan

člen kontrolního výboru

Sportovní komise, Kontrolní výbor

Bc. Hana Černohousová

redaktorka webu nepomuk.cz

Kulturní a informační centrum

Tomáš Chouň

Tomáš Chouň

tomas.choun@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 736
+420 722 079 566
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 18

stavební a investiční technik, tajemník komise rozvoje a investic

Komise rozvoje a investic, Odbor vedení

Mgr. Blanka Čubrová

Mgr. Blanka Čubrová

blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 742
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 15

školství, pozemková agenda, městské dotační programy

Odbor finanční, majetkový a školství

Mgr. Milan Demela

Mgr. Milan Demela SNK-ED (bezp.)

předseda kulturní komise

Komise kultury a cestovního ruchu

Petr Gula

Petr Gula

petr.gula@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 728
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 11

živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Petr Gula st.

Petr Gula st.

+420 724 589 118

technický pracovník

Technické služby

Martina Gulová

Martina Gulová

martina.gulova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 731
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

přestupky

Odbor dopravy

PharmDr. Anna Hánová

PharmDr. Anna Hánová ODS-NK (bezp.)

zastupitelka, členka finančního výboru

Finanční výbor, Městské zastupitelstvo

Jaroslav Hanzlík

Jaroslav Hanzlík

jaroslav.hanzlik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 759
+420 721 577 708
Nám. A. Němejce 64, 2.patro, dveře č. 15

krizové řízení

Odbor vedení

Ing. Václava Hofmanová

Ing. Václava Hofmanová

vaclava.hofmanova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 733
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Bc. Lenka Holá

Bc. Lenka Holá

lenka.hola@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 725
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

vodní hospodářství

Odbor výstavby a životního prostředí

František Holub

František Holub SNK (bezp.)

mistostarosta@urad-nepomuk.cz
+420 606 064 933
+420 371 519 713

místostarosta, radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Václav Hora

Václav Hora

vaclav.hora@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 746
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 1

registr vozidel

Odbor dopravy

Tomáš Hora

Tomáš Hora

tomas.hora@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 718
Nám. A. Němejce 64, 1 patro, dveře č. 9

dopravní přestupky

Odbor dopravy

Jan Hozman

Jan Hozman

Sportovní komise

Bc. Radka Hronková Zelení

r.hronkova@email.cz
+420 608 834 243

Komise rozvoje a investic

Jiří Hulec

Jiří Hulec

+420 601 326 965
Na Kaplance 542

provozní údržby

Technické služby

Petra Járová

Petra Járová

petra.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 738
+420 721 418 768
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 5

sociálně právní ochrana dětí, protidrogový koordinátor

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Eva Járová Honsová

Eva Járová Honsová

eva.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 580 336
Nám. A. Němejce 126

přestupky, Městská sportovní hala

Odbor dopravy

Ing. Pavel Jiran

Ing. Pavel Jiran SNK (bezp.)

zastupitel, předseda stavební komise

Stavební komise, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Ing. Josef Jiránek

Ing. Josef Jiránek SNK - Pro Nepomuk (bezp).

zastupitel

Sportovní komise, Městské zastupitelstvo

Martina Jungerová

Martina Jungerová

martina.jungerova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 745
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 13

přestupky

Odbor dopravy

Tomáš Karel

Tomáš Karel

Komise památkové péče

Ladislav Kincl

Ladislav Kincl ANO

Komise rozvoje a investic, Sportovní komise

Bedřich Kohlenberger

Bedřich Kohlenberger

bedrich.kohlenberger@urad-nepomuk.cz
+420 606 774 664
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 9

městské lesy

Odbor vedení

Jan Kohout

Jan Kohout

Sportovní komise

Stanislava Korbelová

Stanislava Korbelová

pečovatelská služba

Odbor finanční, majetkový a školství

Jiří Kouba

Jiří Kouba ANO 2011 (bezp.)

zastupitel

Městské zastupitelstvo

Attila Kovács

Attila Kovács

attila.kovacs@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 717
+420 601 326 964
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 10

informatik

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Václav Kovář

Václav Kovář SK Nepomuka a Dvorce (člen ČSSD)

radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada

Ing. Martina Královcová

martina.kralovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 732
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

ochrana zeleně, ochrana ovzduší, odpady, rybářské lístky

Odbor výstavby a životního prostředí

Bc. Simona Kristová

Bc. Simona Kristová

simona.kristova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 741
+420 725 004 922
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 5

sociálně právní ochrana dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Daniel Krob

Daniel Krob

Sportovní komise

PhDr. Pavel Kroupa

PhDr. Pavel Kroupa Zelení

zastupitel, předseda komise památkové péče

Komise památkové péče, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Mgr. Miloslav Kubík

Mgr. Miloslav Kubík Pro Nepomuk (bezp.)

člen finančního výboru

Komise kultury a cestovního ruchu, Finanční výbor

Bc. Jakub Kurc

Bc. Jakub Kurc Zelení

jakub.kurc@seznam.cz
+420 775 314 638

Komise kultury a cestovního ruchu

Bc. Renata Kutáková, DiS

Bc. Renata Kutáková, DiS

městská zahradnice

Technické služby

MUDr. Michal Mareček

MUDr. Michal Mareček SK Nepomuka a Dvorce (bezp.)

zastupitel

Městské zastupitelstvo

František Mareš

František Mareš

Sportovní komise

Alena Marušincová ČSSD (bezp.)

Petra Mašková

Petra Mašková

podatelna@urad-nepomuk.cz, petra.maskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 711
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 1

podatelna, poplatky

Odbor finanční, majetkový a školství

Pavel Motejzík, DiS.

Pavel Motejzík, DiS.

noviny@nepomuk.cz
+420 371 595 939
+420 604 442 409
Nám. A. Němejce 129

šéfredaktor, manažer Mikroregionu Nepomucko

Komise památkové péče, Redakční rada, Kulturní a informační centrum

Jitka Musilová

Jitka Musilová

jitka.musilova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 760
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Mgr. Miroslav Němec

Mgr. Miroslav Němec SNK-Pro Nepomuk (bezp.)

radní, zastupitel

Městské zastupitelstvo, Městská rada

Ing. Miroslav Němec

Ing. Miroslav Němec SNK - Pro Nepomuk (bezp).

předseda finančního výboru, zastupitel

Finanční výbor, Městské zastupitelstvo

Ing. Václav Netušil

Ing. Václav Netušil

tajemnik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 715
+420 724 064 344
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 13

tajemník městského úřadu

Odbor vedení

Veronika Nová

Veronika Nová

veronika.nova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 720
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 2

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Václav Novák

Václav Novák KSČM

zastupitel; předseda kontrolního výboru

Kontrolní výbor, Městské zastupitelstvo

Zuzana Otcová

Zuzana Otcová

zuzana.otcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 748
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 3

registr vozidel

Odbor dopravy

Zdeňka Palacká

Zdeňka Palacká

sekretariat@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 712
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 12

sekretariát

Odbor vedení

MUDr. Jiří Polívka CSc.

MUDr. Jiří Polívka CSc. ČSSD (bezp.)

Radka Praizlerová

Radka Praizlerová

radka.praizlerova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 747
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 1

registr vozidel

Odbor dopravy

Mária Rašínová

Mária Rašínová

maria.rasinova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 743
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 8

památková péče, tajemnice komise památkové péče

Komise památkové péče, Odbor vedení

Ing. Bohumila Rašková

Ing. Bohumila Rašková

bohumila.raskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 749
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 11

vedoucí odboru

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Mgr. Jaroslava Řehořová

Mgr. Jaroslava Řehořová

Komise památkové péče

Jan Rojík

Jan Rojík SNK-ED (bezp.)

Finanční výbor

Roman Rout

Roman Rout

roman.rout@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 748
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 3

registr vozidel

Odbor dopravy

Vladimír Rund

Vladimír Rund ANO 2011

Bc. Jaroslav Samek

Bc. Jaroslav Samek

jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 727
+420 776 687 425
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

vedoucí odboru, stavební úřad, územní plánování

Odbor výstavby a životního prostředí

Bc. Petra Šampalíková

Bc. Petra Šampalíková

Komise kultury a cestovního ruchu

Ing. Petra Šašková

Ing. Petra Šašková

petra.saskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 580 337
Nám. A. Němejce 126

kulturní a informační centrum, tajemnice komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Odbor vedení, Kulturní a informační centrum

Helena Sedláčková

Helena Sedláčková

Komise kultury a cestovního ruchu

Lenka Sedláková

Lenka Sedláková Zelení (bezp.)

Kontrolní výbor

Mgr. Marcela Silovská

Mgr. Marcela Silovská

marcela.silovska@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 737
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 6

náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež, romský poradce

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Jana Silovská

Jana Silovská

jana.silovska@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 729
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Josef Silovský

Josef Silovský

josef.silovsky@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 761
+420 724 155 464
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 17

investiční technik

Odbor vedení

Kateřina Slachová

Kateřina Slachová

katerina.slachova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 770
Nám. A. Němejce 64, 1 patro, dveře č. 9

dopravní přestupky

Odbor dopravy

Ing. Radovan Sochor

Ing. Radovan Sochor

Komise kultury a cestovního ruchu

Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Jaroslav Somolík

jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 735
Nám. A. Němejce 63, suterén, dveře č. 19

vedoucí odboru, pověřený vedoucí odboru finančního, majetkového a školství

Odbor finanční, majetkový a školství, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Eva Staňková, DiS.

Eva Staňková, DiS.

eva.stankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 739
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 4

sociální práce, sociální kuratela, dohody o pěstounské péči

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Miroslava Suchá

Miroslava Suchá

miroslava.sucha@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 722
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 2

bytové hospodářství

Odbor finanční, majetkový a školství

Alena Šulcová

Alena Šulcová

alena.sulcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 730
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Švec

Ing. Jiří Švec ANO 2011 (bezp.)

starosta@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 714
+420 725 872 966
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 12

starosta

Městské zastupitelstvo, Městská rada, Odbor vedení

Bc. Jan Ticháček

Bc. Jan Ticháček

Sportovní komise

Jaroslava Trhlíková

jaroslava.trhlikova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 231
Nádražní 476

městská knihovna

Odbor vedení, Městská knihovna

Ing. Hana Tymlová

Ing. Hana Tymlová

hana.tymlova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 723
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 7

pokladní

Odbor finanční, majetkový a školství

Eva Valmová

Eva Valmová

fenix@fenix-nepomuk.cz
(+420) 737 500 427
Nám. A. Němejce 88, 2. patro

koordinátorka Volnočasového centra Fénix

Odbor vedení, Volnočasové centrum Fénix

Hubert Vaněk

Hubert Vaněk

hubert.vanek@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 751
Nám. A. Němejce 64, 2. patro, dveře č. 12

ochrana ZPF, lesů a myslivosti, rybářské lístky, odpadové hospodářství

Odbor výstavby a životního prostředí

Stanislav Vaník

Stanislav Vaník Zelení

st.vanik@gmail.com
+420 777 591 027

Komise kultury a cestovního ruchu

Lucie Vaňková

Lucie Vaňková

lucie.vankova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 740
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 7

stavební úřad

Odbor výstavby a životního prostředí

Olga Velíšková

Olga Velíšková

olga.veliskova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 721
Nám. A. Němejce 63, 1. patro, dveře č. 14

mzdová účetní

Odbor vedení

Dana Větrovcová

Dana Větrovcová

dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 726
Nám. A. Němejce 64, 1. patro, dveře č. 8

stavební úřad, územní plánování

Stavební komise, Odbor výstavby a životního prostředí

Renata Vodičková

Renata Vodičková

dd.nepomuk@iex.cz
+420 371 591 437

pečovatelská služba

Odbor finanční, majetkový a školství

Vladimír Vokurka

Vladimír Vokurka ANO 2011 (bezp.)

radní, zastupitel

Stavební komise, Městské zastupitelstvo, Městská rada

Milan Voráček

Milan Voráček

Sportovní komise

Jaroslava Voráčková

Jaroslava Voráčková

jaroslava.vorackova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 719
Nám. A. Němejce 64, přízemí, dveře č. 2

evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Petra Žáková

petra.zakova@urad-nepomuk.cz
+420 371 591 231
Nádražní 476

městská knihovna

Odbor vedení, Městská knihovna

Petr Zeman

Petr Zeman

+420 724 330 974
Budějovická 430

JSDH

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.