MENU

Komise památkové péče

Komise je poradním a iniciativním orgánem Rady města v otázkách památkové péče.

Členové

PhDr. Pavel Kroupa

PhDr. Pavel Kroupa Zelení

zastupitel, předseda komise památkové péče, předseda komise kultury a cestovního ruchu

Komise kultury a cestovního ruchu, Komise památkové péče, Městské zastupitelstvo, Redakční rada

Eva Járová Honsová

Eva Járová Honsová

eva.jarova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 743
Nám. A. Němejce 63, přízemí

památková péče, člen komise památkové péče

Komise památkové péče, Odbor vedení

Mária Rašínová

Mária Rašínová

maria.rasinova@urad-nepomuk.cz
+420 371 519 743
Nám. A. Němejce 63, přízemí, dveře č. 8

památková péče, člen komise památkové péče

Komise památkové péče, Odbor vedení

Mgr. Alena Aubrechtová

Mgr. Alena Aubrechtová

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Tomáš Karel

Tomáš Karel

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Mgr. Jaroslava Řehořová

Mgr. Jaroslava Řehořová

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Bc. Lukáš Mácha

lukas.macha@urad-nepomuk.cz
Rodný dům Augustina Němejce

člen komise památkové péče, specialista pro rozvoj Mikroregionu Nepomucko

Komise památkové péče

Ing. Monika Šnajdrová

člen komise památkové péče

Komise památkové péče

Dokumenty k jednání

Načíst další dokumenty

Komise nemá sama o sobě rozhodovací pravomoci.
Vyjadřuje se zejména k záležitostem týkajících se kulturních památek, historických staveb a sídelních útvarů, ochrany krajinného rázu.
V případě územmních a stavebních řízení v historickém jádru města, vymezeném územním plánem města Nepomuku, vydává komise závazné stanovisko k předloženému záměru.
Komise dále posuzuje a hodnotí příslušné dotační programy na obnovu památek a historických staveb.

Jednání komise se konají dle potřeby a jsou přístupná veřejnosti.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.