MENU

Investiční akce

Plán investic na rok 2019 Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019 Fáze / rozpracovanost
pokračující investice
Rekonstrukce Zelenodolské ulice 5 000 000  5 000 000  Realizace
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) 2 000 000  5 200 000  Realizace
Dopravní a technická infrastruktura v lokalite pod Vinicí 100 000  600 000  Územní rozhodnutí
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" 27 500 000  28 927 740  Dokončeno
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici 2 200 000  600 000  Projekt k územnímu řízení
Kanalizace - Dvorec, V Huti 150 000  3 000 000  Realizace
Víceúčelové hřiště ZŠ 300 000  300 000  Záměr
Dětská hřiště 100 000  100 000  Záměr
Obytná zóna "Na Daníčkách" 16 000 000  11 519 000  Realizace
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 100 000  100 000  Podána žádost o dotaci
Nákup pozemků 2 000 000  1 000 000  Záměr
Rekonstrukce budovy A.Němejce 62 1 000 000  2 030 000  Realizace
Obytná zóna "Pod Oborou" 3 000 000  1 200 000  Územní rozhodnutí
Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku 4 000 000  3 800 000  Dokončeno
Pořízení užitkového elektroautomobilu 1 500 000  1 500 000  Realizace
Kruhový objezd u Normy Projekt k územnímu řízení
Komunikace NORMA x Prokopec Záměr
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská Kolaudace
Plastika na okružní křižovatku Pyramida Záměr
Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk Záměr
Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická Projekt ke stavebnímu povolení
Park v lokalitě pod Vinicí Záměr
Chodník u Sokolovny Záměr
Chodník Kozlovická ul. - STK Projekt ke stavebnímu povolení
Zastávky na sídlišti studie
Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec 150 000  Podána žádost o dotaci
Retenční nádrž u ZŠ Záměr
Zateplení pavlače Realizace
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem Realizace
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555 Dokončeno bez č.p.544
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88 150 000  Podána žádost o dotaci
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) Projektová dokumentace
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby 50 000  Projekt k územnímu řízení
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka 50 000  Projekt k územnímu řízení
Veřejné osvětlení Záměr
Rozšíření sběrného dvora Projekt ke stavebnímu povolení
Terasa - Nám. A.Němejce 64 Záměr
Komunikace Záměr
Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka 50 000  Realizace
Vodovod - ul. Ke Mlýnu Územní rozhodnutí
Realizace ZUŠ u ZŠ Záměr
Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk Záměr
Workoutová hřiště Záměr
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly Záměr
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr Záměr
Convertorové pole do racku Záměr
Forti Manager (ukládání a nanalýza logu z Firewal) Záměr
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu Nepomuk 70 000  Realizace
Prodloužení komunikace u Normy Záměr
Rekonstrukce oplocení urnového háje 50 000  Projekt ke stavebnímu povolení
Nové investice
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu 300 000  300 000  Projekt k územnímu řízení
Sjezd 1/20 u Třebčic 300 000  300 000  Projekt k územnímu řízení
Obytná zóna "Pod Vinicí" 100 000  100 000  Územní rozhodnutí
Výměna oken - Za Kostelem 566 a 567 4 000 000  3 600 000  Realizace
Rekonstrukce hřbitovní zdi 300 000  300 000  Projekt ke stavebnímu povolení
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A 1 200 000  400 000  Projekt ke stavebnímu povolení
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách 600 000  Záměr
Modernizace odborných učeben   ZŠ Nepomuk 1 000 000  450 000  Realizace
Chodník Nepomuk - Dvorec 500 000  100 000  Projekt k územnímu řízení
Rekonstrukce bytu v budově bývalé základní školy   100 000   Dokončeno
Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku   100 000   Realizováno
 Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“   37 500   již proplaceno
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk 250 000  Projekt - zpracovává ČEZ
Finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec na projekt "TJ Slavoj Dvorec, z.s. - Sportovní víceúčelové hřiště" 452 500  již proplaceno
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny 50 000  Projekt
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343 150 000  Projekt
Update a rozšíření SW modulu k systému SYDO Traffic DSA 150 000  Realizace
Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Pořízení odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“ 21 000  již proplaceno
Celkem 73 250 000  79 657 740   

aktualizace ke dni 11.11.2019

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.