Přeskočit na obsah
MENU

Investiční akce

 

 
Plán investic na rok 2021 Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Fáze / rozpracovanost
Kruhový objezd u Normy    
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská    
Plastika na okružní křižovatku Pyramida 500 000  500 000 
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí 5 000 000  5 550 000 
Prodloužení komunikace u Normy 200 000  200 000 
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu 300 000  300 000 
Sjezd 1/20 u Třebčic 300 000  300 000 
Výstavba cyklostezek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk    
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"    
Chodník u Sokolovny    
Chodník Kozlovická ul. - STK 100 000  130 000 
Chodník Nepomuk - Dvorec    
Zastávky na sídlišti    
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A 800 000  800 000 
Vodovod - ul. Ke Mlýnu 1 000 000  1 000 000 
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách    
Retenční nádrž u ZŠ    
Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec 2 000 000  2 000 000 
Realizace ZUŠ při ZŠ    
Víceúčelové hřiště ZŠ 3 000 000  3 000 000 
Dětská a workoutová hřiště    
Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555    
Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk 2 000 000  2 000 000 
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476 1 000 000 
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly 100 000  70 000 
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu 200 000  200 000 
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343    
Obytná zóna "Pod Oborou" 5 750 000  5 750 000 
Obytná zóna "Pod Vinicí"    
Veřejné osvětlení    
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny    
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby   450 000 
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk 400 000  400 000 
Rekonstrukce oplocení urnového háje 1 500 000  1 500 000 
Rekonstrukce hřbitovní zdi    
Rozšíření sběrného dvora    
Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX) 200 000  200 000 
Hasičská zbrojnice SDH 300 000  300 000 
Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall)    
Terasa - Nám. A.Němejce 64    
Nákup pozemků 1 000 000   600 000 
Kanalizace Nepomuk - Dvorec    
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská    
Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559 1 000 000  1 000 000 
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení 800 000  800 000 
ČOV Dvorec - koncovka 4 500 000  4 500 000 
Licence MS Server 2019    
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)    
Nové investice
Rekonstrukce ČOV klášter 1 500 000  1 500 000 
Územní plán Města Nepomuk - změna č.2 100 000  100 000 
Připojení obytné zóny na Daníčkách na komunikaci 1/20 100 000  100 000 
Lesní hospodářské osnovy 850 000  850 000 
Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)   400 000 
Celkem 34 500 000  34 500 000 

aktualizováno dne 13.05.2021

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz