MENU

Investiční akce

Schválený plán kapitálových výdajů na rok 2018

pokračující investice  rozpočtovaná částka v Kč  poznámka
Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů) 200 000 Terénní úpravy pro lokalitu "Pod Vinicí" a pro víceúčelové hřiště
Kruhový objezd u Normy 500 000 Projektová příprava
Rekonstrukce Zelenodolské ulice 4 000 000 Realizace 2018
Komunikace NORMA x Prokopec 4 000 000 Projektování + realizace
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská 800 000 Realizace, před dokončením
Plastika na okružní křižovatku Pyramida 200 000 Příprava na realizaci
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) 2 000 000 Realizace 2018
Dopravní a technická infrastruktura v lokalite pod Vinicí 1 000 000  
Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk 2 000 000 Stavební řízení
Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk 2 000 000 Projektování + realizace
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" 200 000 Žádost o dotaci
Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická 100 000 Příprava na realizaci
Park v lokalitě pod Vinicí 500 000 Projektová příprava
Chodník u Sokolovny 300 000 Příprava na realizaci
Chodník Kozlovická ul. - STK 1 000 000 Realizace 2018
Zastávky na sídlišti 500 000 Projektová příprava
Rekonstrukce rozvodů na vodárně 600 000 Podepsaná SOD + realizace
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici 100 000 Projektová příprava
Hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A 100 000 Realizace, před dokončením
Vodovod Železniční ulice 700 000 Realizace, před dokončením
Připojení HV5 na rozvody + přenosy 200 000 Žádost o dotaci
Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v Přesanické ulici 1 300 000 Realizace, před dokončením
Kanalizace - Dvorec, V Huti 200 000 Projektováná příprava
Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec 100 000 Příprava na realizaci
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk 250 000 Realizace, před dokončením
Víceúčelové hřiště ZŠ 200 000 Žádost o dotaci
Dětská hřiště 400 000 Průběžná realizace
Zateplení pavlače 1 000 000 Realizace, před dokončením
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem 250 000 Realizace, před dokončením
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555 2 500 000 Realizace, před dokončením
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88 200 000 Projektová příprava
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) 250 000 Realizace 2018
Sál + hostinec Dvorec - nádraží 10 000 000 Realizace 2018
Obytná zóna na Daníčkách 750 000 Projektová příprava
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesanická 3 600 000 Realizace 2018
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Za Výtopnou 200 000 Projektová příprava
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby 1 400 000 Realizace 2018
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka 100 000 Projektová příprava
Veřejné osvětlení 300 000 Průběžná investice
Územní plán Města Nepomuk 500 000 Realizace, před dokončením
Rozšíření sběrného dvora 500 000 Žádost o dotaci
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 1 000 000 Žádost o dotaci
Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk 100 000 Realizace, před dokončením
Terasa - Nám. A.Němejce 64 100 000 Projektová příprava
Nákup pozemků 3 000 000 Průběžná realizace
nové investice    
Komunikace 500 000 Průběžná investice
Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka 561 000  
Vodovod - ul. Ke Mlýnu 1 000 000 Realizace 2018
Rekonstrukce splaškové kanalizace - Dvorec, ul. Lesnická 500 000  
Realizace ZUŠ u ZŠ 100 000 Projektová příprava
Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk 200 000  
Workoutová hřiště 200 000  
Rekonstrukce budovy A.Němejce 62 200 000 Realizace 2018
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly 100 000 Projektová příprava
Obytná zóna "Pod Oborou" 750 000 Projektová příprava
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr 500 000 Žádost o dotaci
Nový Firewall 470 000 Realizace 2018
Convertorové pole do racku 55 000 Realizace 2018
Forti Manager (ukládání a nanalýza logu z Firewal) 91 000 Realizace 2018
Celkem 54 427 000  

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.