MENU

Investiční akce

Schválené kapitálové výdaje na rok 2019 Rozpočtovaná částka
( Kč )
pokračující investice  
Rekonstrukce Zelenodolské ulice 5 000 000
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) 2 000 000
Dopravní a technická infrastruktura v lokalite pod Vinicí 100 000
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" 27 500 000
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici 2 200 000
Kanalizace - Dvorec, V Huti 150 000
Víceúčelové hřiště ZŠ 300 000
Dětská hřiště 100 000
Obytná zóna "Na Daníčkách" 16 000 000
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 100 000
Nákup pozemků 2 000 000
Rekonstrukce budovy A.Němejce 62 1 000 000
Obytná zóna "Pod Oborou" 3 000 000
Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku 4 000 000
Pořízení užitkového elektroautomobilu 1 500 000
Kruhový objezd u Normy  
Komunikace NORMA x Prokopec  
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská  
Plastika na okružní křižovatku Pyramida  
Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk  
Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická  
Park v lokalitě pod Vinicí  
Chodník u Sokolovny  
Chodník Kozlovická ul. - STK  
Zastávky na sídlišti  
Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec  
Retenční nádrž u ZŠ  
Zateplení pavlače  
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem  
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555  
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88  
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory)  
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby  
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka  
Veřejné osvětlení  
Rozšíření sběrného dvora  
Terasa - Nám. A.Němejce 64  
Komunikace  
Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka  
Vodovod - ul. Ke Mlýnu  
Realizace ZUŠ u ZŠ  
Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk  
Workoutová hřiště  
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly  
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr  
Convertorové pole do racku  
Forti Manager (ukládání a nanalýza logu z Firewal)  
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu Nepomuk  
Prodloužení komunikace u Normy  
Rekonstrukce oplocení urnového háje  
Nové investice  
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu 300 000
Sjezd 1/20 u Třebčic 300 000
Obytná zóna "Pod Vinicí" 100 000
Výměna oken - Za Kostelem 566 a 567 4 000 000
Rekonstrukce hřbitovní zdi 300 000
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A 1 200 000
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách 600 000
Modernizace odbornývh učeben   ZŠ Nepomuk 1 000 000
Chodník Nepomuk - Dvorec 500 000
Kapitálové výdaje celkem 73 250 000

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.