MENU

Investiční akce

Plán investic na rok 2019 Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019 Fáze / rozpracovanost
pokračující investice
Rekonstrukce Zelenodolské ulice 5 000 000  5 000 000  Realizace
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec) 2 000 000  2 000 000  Projekt k územnímu řízení
Dopravní a technická infrastruktura v lokalite pod Vinicí 100 000  100 000  Územní rozhodnutí
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" 27 500 000  28 452 984  Přiznaná dotace
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici 2 200 000  2 200 000  Projekt k územnímu řízení
Kanalizace - Dvorec, V Huti 150 000  150 000  Projekt k územnímu řízení
Víceúčelové hřiště ZŠ 300 000  300 000  Záměr
Dětská hřiště 100 000  100 000  Záměr
Obytná zóna "Na Daníčkách" 16 000 000  15 342 500  stavební povolení , Podána žádost o dotaci
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 100 000  100 000  Podána žádost o dotaci
Nákup pozemků 2 000 000  2 000 000  Záměr
Rekonstrukce budovy A.Němejce 62 1 000 000  1 000 000  Realizace
Obytná zóna "Pod Oborou" 3 000 000  3 000 000  Projekt ke stavebnímu povolení
Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku 4 000 000  4 000 000  Realizace
Pořízení užitkového elektroautomobilu 1 500 000  1 500 000  Podána žádost o dotaci
Kruhový objezd u Normy Projekt k územnímu řízení
Komunikace NORMA x Prokopec Záměr
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská Kolaudace
Plastika na okružní křižovatku Pyramida Záměr
Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk Záměr
Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická Projekt ke stavebnímu povolení
Park v lokalitě pod Vinicí Záměr
Chodník u Sokolovny Záměr
Chodník Kozlovická ul. - STK Projekt ke stavebnímu povolení
Zastávky na sídlišti studie
Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec Záměr
Retenční nádrž u ZŠ Záměr
Zateplení pavlače Realizace
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem Realizace
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555 Kolaudace
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88 Projekt ke stavebnímu povolení
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) Záměr
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby Projekt k územnímu řízení
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka Projekt k územnímu řízení
Veřejné osvětlení Záměr
Rozšíření sběrného dvora Projekt ke stavebnímu povolení
Terasa - Nám. A.Němejce 64 Záměr
Komunikace Záměr
Vytvoření naučné stezky s posezeními a herními prvky v okolí Nového rybníka Podána žádost o dotaci
Vodovod - ul. Ke Mlýnu Územní rozhodnutí
Realizace ZUŠ u ZŠ Záměr
Přírodní zahrada při ZŠ Nepomuk Záměr
Workoutová hřiště Záměr
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly Záměr
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr Záměr
Convertorové pole do racku Záměr
Forti Manager (ukládání a nanalýza logu z Firewal) Záměr
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu Nepomuk 70 000  Realizace
Prodloužení komunikace u Normy Záměr
Rekonstrukce oplocení urnového háje Záměr
Nové investice
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu 300 000 300 000  Projekt k územnímu řízení
Sjezd 1/20 u Třebčic 300 000 300 000  Projekt k územnímu řízení
Obytná zóna "Pod Vinicí" 100 000 100 000  Územní rozhodnutí
Výměna oken - Za Kostelem 566 a 567 4 000 000 4 000 000  Projekt ke stavebnímu povolení
Rekonstrukce hřbitovní zdi 300 000 300 000  Projekt ke stavebnímu povolení
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A 1 200 000 1 200 000  Projekt ke stavebnímu povolení
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách 600 000 600 000  Podána žádost o dotaci
Modernizace odborných učeben   ZŠ Nepomuk 1 000 000 1 000 000  Podána žádost o dotaci
Chodník Nepomuk - Dvorec 500 000 500 000  Projekt k územnímu řízení
Rekonstrukce bytu v budově bývalé základní školy   200 000   Realizace
Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku   100 000   Realizováno
 Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“   37 500   již proplaceno
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk 250 000  Projekt - zpracovává ČEZ
Celkem 73 250 000 73 250 000  

aktualizace ke dni 21.03.2019

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.