MENU

Investiční akce

Plán investic na rok 2020 Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Fáze / rozpracovanost
pokračující investice
Kruhový objezd u Normy pozastaveno
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská pozastaveno
Plastika na okružní křižovatku Pyramida pozastaveno
Komunikace
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí projekt ÚR
Prodloužení komunikace u Normy pozastaveno
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu 300 000  studie
Sjezd 1/20 u Třebčic 300 000  studie
Výstavba cyklostesek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk studie
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická" pozastaveno
Chodník u Sokolovny pozastaveno
Chodník Kozlovická ul. - STK projekt, pozastaveno
Chodník Nepomuk - Dvorec 500 000  projekt ÚR
Zastávky na sídlišti 100 00  pozastaveno
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici 2 200 000  záměr
Připojení  vrtů HV 3/A a HJ 25/A 1 200 000  projekt
Vodovod - ul. Ke Mlýnu pozastaveno
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách 600 000  pozastaveno
Retenční nádrž u ZŠ pozastaveno
Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec 2 500 000  realizační projekt
Realizace ZUŠ při ZŠ 100 000  pozastaveno
Víceúčelové hřiště ZŠ 200 000  pozastaveno
Dětská a workoutová hřiště 150 000  záměr
Zateplení pavlače před dokončením
Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555 pozastaveno
Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk 4 200 000  realizační projekt
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476 200 000  projekt SP
Rekonstrukce a modernizace spotrovní haly 100 000  pozastaveno
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu 100 000  před dokončením
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343 200 000  projekt
Obytná zóna na Daníčkách 6 000 000  realizace
Obytná zóna "Pod Oborou" 6 500 000  realizační projekt
Obytná zóna "Pod Vinicí" pozastaveno
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny 500 000  projekt
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby 100 000  projekt
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U potoka 500 000  projekt
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk 400 000  záměr
Rekonstrukce oplocení urnového háje 1 500 000  projekt
Rekonstrukce hřbitovní zdi pozastaveno
Rozšíření sběrného dvora pozastaveno
Pořízení nákladního automobilu pro sběrný dvůr pozastaveno
Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese 700 000  realizace
Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX) 100 000  pozastaveno
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 100 000  pozastaveno
Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall) 100 000  realizace
Terasa - Nám. A.Němejce 64 50 000  projekt, záměr
Nákup pozemků 2 000 000  realizace
Nové investice
Nákladní motorové vozidlo pro technické služby 2 000 000  záměr
Odstranění havarijního stavu na ÚV Nepomuk - 4. fáze 1 000 000  realizace
Výměna oken Nepomuk, Pivovarská ul. 570, 571, 572 4 000 000  realizační projekt
Kanalizace Nepomuk - Dvorec 500 000  záměr
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská 500 000  realizační projekt
Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559 2 500 000  realizace
Průzkumný hydrogeologický vrt 100 000  záměr
Odvětrání úpravny vody Nepomuk 500 000  projekt
ČOV Dvorec - koncovka 300 000  projekt
Licence MS Server 2019 600 000 
Rekonstrukce vstupu do informačního centra 70 000 
Celkem 43 570 000     

aktualizace ke dni 11.11.2019

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.