Přeskočit na obsah
MENU

Fakta k novému územnímu plánu

Město Nepomuk připravuje nový územní plán, který by měl regulovat výstavbu nejpozději od roku 2019.

Územní plán je důležitým a dlouhodobým strategickým dokumentem, který nejen bezprostředně reguluje stavební činnost ve městě, ale především určuje charakter území v dlouhodobém horizontu, někdy může mít dopady i po stovkách let. Aktuálně platný územní plán města je z roku 2004 s několika novějšími dílčími změnami. Příprava nového územního plánu probíhá s nadstandardním zapojením veřejnosti a dalších aktérů (okolní obce, podnikatelé, spolky ...).

 

Zpracovatel územního plánu

Výběrové řízení vyhrál ateliér UNIT architekti, mezinárodní kancelář se sídlem v Praze, zabývající se architekturou, urbanismem a výzkumem. Kancelář založili architekti Michal Kohout, David Tichý a Filip Tittl. Portfolio projektů obsahuje široké spektrum měřítek od územních plánů po realizace interiérů, těžiště práce kanceláře představují bytové projekty, projekty nízkopodlažního bydlení a polyfunkčních staveb a urbanismus. Nedávná realizace obytného souboru v Praze Na Vackově byla nominována na prestižní mezinárodní ocenění Mies van der Rohe Award. Projekt revitalizace brněnského hlavního nádraží a jeho okolí od UNIT architektů vyhrál mezinárodní soutěž na toto téma. Zkušenosti kanceláře zahrnují kompletní škálu od koncepčních studií až po komplexní projektové práce. Kromě standardních realizací uplatňuje kancelář svou zkušenost s netradičními typy bydlení (Cohousing) a koncepty zástavby pro specifická klimatická prostředí. Nad rámec projekční činnosti poskytují UNIT architekti své dlouhodobé teoretické i praktické zkušenosti v rámci poradenských služeb. Jednatelé společnosti také působí jako pedagogové na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Harmonogram

V uplynulých dvou měsících městský úřad sbíral podněty od vlastníků pozemků formou dotazníkového šetření. 10. ledna došlo k pracovnímu setkání zastupitelů a architektů. 12. ledna se mohli vyjádřit nepomučtí občané na veřejném setkání. Do konce ledna mohli zaslat své připomínky vlastníci pozemků.  

Momentálně byly zpracovány všechny podklady a doplňující rozbory. Bude zveřejněn návrh zadání.

Další termíny:

  • Březen 2017 – schválení zadání územního plánu; podání žádosti o dotaci na MMR.
  • Duben – září 2017 – práce na návrhu ÚP, další plánovací setkání s veřejností.
  • Říjen 2017 – předání návrhu ÚP pro společné jednání s dotčenými orgány.
  • Listopad 2017 – březen 2018 – zpracování návrhu pro veřejné projednání (dle §51 a 52 stavebního zákona).
  • Duben 2018 – veřejné projednání návrhu územního plánu.
  • Září 2018 – opakované projednání návrhu územního plánu.
  • Červen 2019 – schválení nového územního plánu zastupitelstvem.