MENU

Evropský rok kulturního dědictví 2018 oslaví rozmanitost a bohatství památek

Oslava rozmanitosti a bohatství národních památek bude tématem Evropského roku kulturního dědictví 2018. V únoru předchozího roku se na tom shodli Rada Evropského parlamentu a její zástupci.

Projekt má za úkol zvýšit povědomí o evropské historii a hodnotách a rovněž podpořit vědomí evropské identity. Poukazuje na příležitosti, které naše kulturní dědictví nabízí, ale zároveň upozorňuje na problémy, jimž čelí, jako jsou například přechod k digitalizaci, environmentální a fyzický tlak na kulturní památky a nedovolené obchodování s nimi. Projekty Evropského roku budou finančně podpořeny 8 miliony eur.

Hlavními cíli Evropského roku kulturního dědictví 2018 jsou:

  • podpořit kulturní rozmanitost, mezikulturní dialog a sociální soudržnost;
  • zdůraznit ekonomický příspěvek kulturního dědictví na podporu kulturních a kreativních projektů, včetně iniciativ malých a středních podniků, a na posílení místního a regionálního rozvoje;
  • zdůraznit úlohu kulturního dědictví v oblasti vnějších vztahů EU, včetně předcházení konfliktům, procesů usmíření po ukončení konfliktu a obnovy zničených památek kulturního dědictví.

Mezi přihlášenými projekty za Českou republiku nalezneme například Československou výstavu o armádě a legiích, kterou připravuje Slezské muzeum v Opavě, projekt Kořeny parlamentarismu v Evropě Národního památkového ústavu, Dny evropského dědictví nebo veletrh Památky 2018.

Zbyněk Konvička, PROPAMÁTKY

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.