Přeskočit na obsah
MENU

Doučování

Distanční výuka byla dlouhá a náročná pro všechny děti, rodiče i učitele. Některým dětem uniklo učivo natolik, že  ho stále mají problém dohnat. Pro rodiče, kteří mají doma děti se speciálními vzdělávacími potřebami, samoživitele nebo pro rodiny ohrožené zadlužeností, je mnohdy z časových a finančních důvodů skoro nemožné dát dětem možnost doučovat se mimo domácí prostředí. Pro tyto rodiny díky projektu Do Fénixu mohli nabízíme doučování zcela zdarma. Mnohé děti k nám již dochází a již jsou u nich vidět výsledky. Všech se s velkou dávkou trpělivosti, empatie a s úsměvem ujmou naši doučující - Kristýna a Jarda. Mají náš veliký obdiv, z jejich často několikahodinového doučování denně, odchází děti vždy s dobrou náladou. V doučování a opakování učiva pokračujeme po celý školní rok 2021/2022.

                                                         

beniskovamiroslava@urad-nepomuk.cz_+420602584688  

burianovakarolina@uradnepomuk.cz    +420601554804                                                                                              

Projekt Do Fénixu s důvěrou je projektem města Nepomuk a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016078.  

logo